1. موجود
  20 %

  ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

  140,000تومان

  112,000 تومان

  ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018
 2. موجود
  20 %

  ایمونوبیولوژی جنوی ۲۰۱۷ جلد اول

  90,000تومان

  72,000 تومان

  ایمونوبیولوژی جنوی ۲۰۱۷ جلد اول
 3. موجود
  20 %

  ایمونوبیولوژی جنوی ۲۰۱۷ جلد دوم

  90,000تومان

  72,000 تومان

  ایمونوبیولوژی جنوی ۲۰۱۷ جلد دوم
 4. موجود
  20 %

  سرولوژی و ایمونولوژی کاربردی همراه با اصول و تفسیر آزمایشها جلد ۱

  50,000تومان

  40,000 تومان

  سرولوژی و ایمونولوژی کاربردی همراه با اصول و تفسیر آزمایشها جلد ۱
 5. موجود
  20 %

  سرولوژی و ایمونولوژی کاربردی همراه با اصول و تفسیر آزمایشها جلد ۲

  50,000تومان

  40,000 تومان

  سرولوژی و ایمونولوژی کاربردی همراه با اصول و تفسیر آزمایشها جلد ۲
 6. موجود
  20 %

  اصول و روش هاي ايمنوشيمی و سنجش ايمنی

  17,000تومان

  13,600 تومان

  اصول و روش هاي ايمنوشيمی و سنجش ايمنی
0