1. موجود
  20 %

  راهنماي کد گذاري مرگ و مير-براساس اصلاحات 2019

  90,000تومان

  72,000 تومان

  راهنماي کد گذاري مرگ و مير-براساس اصلاحات 2019
 2. موجود
  20 %

  درسنامه جامع دکتری تخصصی رشته های مدیریت اطلاعات بهداشتی،مدیکال انفورماتیک و بیوانفورماتیک

  110,000تومان

  88,000 تومان

  درسنامه جامع دکتری تخصصی رشته های مدیریت اطلاعات بهداشتی،مدیکال انفورماتیک و بیوانفورماتیک
 3. موجود
  20 %

  روشهای ارزشیابی در انفورماتیک سلامت

  70,000تومان

  56,000 تومان

  روشهای ارزشیابی در انفورماتیک سلامت
 4. موجود
  20 %

  پرونده الکترولیک سلامت و کشف دانش

  60,000تومان

  48,000 تومان

  پرونده الکترولیک سلامت و کشف دانش
 5. موجود
  20 %

  سیستم های اطلاعات بیمارستانی (مفاهیم، ساختار و عملکرد)

  70,000تومان

  56,000 تومان

  سیستم های اطلاعات بیمارستانی (مفاهیم، ساختار و عملکرد)
 6. موجود
  20 %

  راهکارهایی جهت موفقیت سیستمهای اطلاعات بالینی

  45,000تومان

  36,000 تومان

  راهکارهایی جهت موفقیت سیستمهای اطلاعات بالینی
 7. موجود
  20 %

  طبقه بندی های بین المللی اطلاعات سلامت

  40,000تومان

  32,000 تومان

  طبقه بندی های بین المللی اطلاعات سلامت
 8. موجود
  20 %

  سیستم اطلاعات مراقبت سلامت -وگر

  70,000تومان

  56,000 تومان

  سیستم اطلاعات مراقبت سلامت -جلد۱-وگر
 9. موجود
  20 %

  کد گذاری علل مرگ و میر براساس کتاب ICD-10

  45,000تومان

  36,000 تومان

  کد گذاری علل مرگ و میر براساس کتاب ICD-10
 10. موجود
  20 %

  آشنایی با ICD-10 جلددوم

  45,000تومان

  36,000 تومان

  آشنایی با ICD-10 جلددوم
 11. موجود
  20 %

  آشنایی با ICD-10 جلد اول

  45,000تومان

  36,000 تومان

  آشنایی با ICD-10 جلد اول
 12. موجود
  20 %

  راهنمای جامع کد گذاری بیماری ها براساس ICD-10

  70,000تومان

  56,000 تومان

  راهنمای جامع کد گذاری بیماری ها براساس ICD-10
 13. موجود
  20 %

  بانک سوالات انفورماتیک پزشکی

  99,000تومان

  79,200 تومان

  بانک سوالات انفورماتیک پزشکی
 14. موجود
  20 %

  تکنولوژی عامل و نظام اطلاعات سلامت

  50,000تومان

  40,000 تومان

  تکنولوژی عامل و نظام اطلاعات سلامت
 15. موجود
  20 %

  کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی
 16. موجود
  20 %

  داده پردازی بهداشتی

  30,000تومان

  24,000 تومان

  داده پردازی بهداشتی
 17. موجود
  20 %

  انفورماتیک پرستاری

  60,000تومان

  48,000 تومان

  انفورماتیک پرستاری
 18. موجود
  20 %

  فرآیند کاوی (اکتشاف، انطباق و بهبود فرآیندها)

  80,000تومان

  64,000 تومان

  فرآیند کاوی (اکتشاف، انطباق و بهبود فرآیندها)
 19. موجود
  20 %

  نقشه راه پرونده الکترونیک سلامت

  70,000تومان

  56,000 تومان

  نقشه راه پرونده الکترونیک سلامت
 20. موجود
  20 %

  سامانه دسته بندی اطلاعات پزشکی

  70,000تومان

  56,000 تومان

  سامانه دسته بندی اطلاعات پزشکی
 21. موجود
  20 %

  مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

  70,000تومان

  56,000 تومان

  مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
 22. موجود
  20 %

  مدیریت فن آوری اطلاعات سلامت

  90,000تومان

  72,000 تومان

  مدیریت فن آوری اطلاعات سلامت
 23. موجود
  20 %

  انفورماتیک زیست پزشکی شورتلیف جلد دوم ۲۰۱۴

  90,000تومان

  72,000 تومان

  انفورماتیک زیست پزشکی شورتلیف جلد دوم ۲۰۱۴
 24. موجود
  20 %

  انفورماتیک زیست پزشکی شورتلیف جلد اول ۲۰۱۴

  70,000تومان

  56,000 تومان

  انفورماتیک زیست پزشکی شورتلیف جلد اول ۲۰۱۴
 25. موجود
  20 %

  مدیریت پروژه در فناوری اطلاعات مراقبت سلامت

  70,000تومان

  56,000 تومان

  مدیریت پروژه در فناوری اطلاعات مراقبت سلامت
 26. موجود
  20 %

  فناوری اطلاعات سلامت

  90,000تومان

  72,000 تومان

  فناوری اطلاعات سلامت
 27. موجود
  20 %

  پرونده الکترونیک سلامت (استانداردها و معماری)

  50,000تومان

  40,000 تومان

  پرونده الکترونیک سلامت (استانداردها و معماری)
 28. موجود
  20 %

  انفورماتیک سلامت جلد دوم

  40,000تومان

  32,000 تومان

  انفورماتیک سلامت جلد دوم
 29. موجود
  20 %

  انفورماتیک سلامت جلد اول

  50,000تومان

  40,000 تومان

  انفورماتیک سلامت جلد اول
 30. موجود
  10 %

  مبانی برنامه ریزی در نظام سلامت

  32,000تومان

  28,800 تومان

  مبانی برنامه ریزی در نظام سلامت
 31. موجود
  10 %

  واژه نامه تصویری فناوری اطلاعات سلامت

  29,500تومان

  26,550 تومان

  واژه نامه تصویری فناوری اطلاعات سلامت
 32. موجود
  20 %

  ترمینولوژی توصیفی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

  40,000تومان

  32,000 تومان

  ترمینولوژی توصیفی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت در 7 حوزه مرتبط با HIM
 33. موجود
  20 %

  فن آوری مدیریت اطلاعات سلامت

  60,000تومان

  48,000 تومان

  فن آوری مدیریت اطلاعات سلامت
 34. موجود
  20 %

  درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت

  170,000تومان

  136,000 تومان

  درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت همراه با نکات کلیدی و سوالات
 35. موجود
  20 %

  سیستمهای اطلاعات مدیریت (مفاهیم، ساختار،توسعه و ارزیابی)

  70,000تومان

  56,000 تومان

  سیستمهای اطلاعات مدیریت (مفاهیم، ساختار،توسعه و ارزیابی)
 36. موجود
  20 %

  درسنامه جامع انفورماتیک پزشکی

  80,000تومان

  64,000 تومان

  درسنامه جامع انفورماتیک پزشکی
 37. موجود
  20 %

  فناوری اطلاعات سلامت- دیویس

  90,000تومان

  72,000 تومان

  ترجمه کتاب فناوری اطلاعات سلامت دیویس
0