1. موجود
  10 %

  بانک آزمون جامع طبقه‌بندی شده کمک پرستاری

  79,000تومان

  71,100 تومان

  بانک آزمون جامع طبقه‌بندی شده کمک پرستاری
 2. موجود
  20 %

  گنجينه سوالات آزمون استخدامی فوريت پزشکی

  110,000تومان

  88,000 تومان

  گنجينه سوالات آزمون استخدامی فوريت پزشکی
 3. موجود
  20 %

  گنجینه سوالات آزمون استخدامی مامایی

  110,000تومان

  88,000 تومان

  گنجینه سوالات آزمون استخدامی مامایی
 4. موجود
  20 %

  گنجينه سوالات آزمون استخدامی علوم آزمايشگاهی

  110,000تومان

  88,000 تومان

  گنجينه سوالات آزمون استخدامي علوم آزمايشگاهی
 5. موجود
  20 %

  گنجینه سوالات آزمون استخدامی هوشبری

  110,000تومان

  88,000 تومان

  گنجینه سوالات آزمون استخدامی هوشبری
 6. موجود
  20 %

  گنجینه سوالات آزمون استخدامی رادیولوژی

  110,000تومان

  88,000 تومان

  گنجینه سوالات آزمون استخدامی رادیولوژی
 7. موجود
  20 %

  گنجینه سوالات آزمون استخدامی اطلاعات عمومی

  90,000تومان

  72,000 تومان

  گنجینه سوالات آزمون استخدامی اطلاعات عمومی
 8. موجود
  20 %

  گنجینه سوالات آزمون استخدامی پرستاری

  110,000تومان

  88,000 تومان

  گنجینه سوالات آزمون استخدامی پرستاری
 9. موجود
  20 %

  گنجینه سوالات آزمون استخدامی اتاق عمل

  120,000تومان

  96,000 تومان

  گنجینه سوالات آزمون استخدامی اتاق عمل
0