1. موجود
  20 %

  تحليل شايع ترين مراجعات اورژانس

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تحليل شايع ترين مراجعات اورژانس
 2. موجود
  10 %

  پروسیجرهای تشخیصی ودرمانی در اورژانس

  30,000تومان

  27,000 تومان

  پروسیجرهای تشخیصی ودرمانی در اورژانس
 3. موجود
  10 %

  جامع مراقبتهای پرستاری ویژه در بخشهای icu,ccu ودیالیز

  210,000تومان

  189,000 تومان

  جامع مراقبتهای پرستاری ویژه در بخشهای icu,ccu ودیالیز
 4. موجود
  10 %

  پرستار بیهوشی 2

  120,000تومان

  108,000 تومان

  پرستار بیهوشی 2
 5. موجود
  10 %

  پرستار بیهوشی 1

  120,000تومان

  108,000 تومان

  پرستار بیهوشی 1
 6. موجود
  10 %

  نكات برتر پرستاري بهداشت روان(NVP)

  85,000تومان

  76,500 تومان

  نكات برتر پرستاري بهداشت روان(NVP)
 7. موجود
  10 %

  nvpنکات برتر پرستاری بهداشت جامعه

  84,000تومان

  75,600 تومان

  nvpنکات برتر پرستاری بهداشت جامعه
 8. موجود
  10 %

  nvp نکات برتر پرستاری تک جلدی

  360,000تومان

  324,000 تومان

  nvp نکات برتر پرستاری تک جلدی
 9. موجود
  10 %

  نكات برتر پرستاري بهداشت مادران ونوزادان (NVP )

  47,000تومان

  42,300 تومان

  نكات برتر پرستاري بهداشت مادران ونوزادان (NVP )
 10. موجود
  10 %

  اصول و فنون پرستاری

  130,000تومان

  117,000 تومان

  اصول و فنون پرستاری
 11. موجود
  10 %

  معاینه ،تشخیص و مراقبت های پرستاری NICU

  81,000تومان

  72,900 تومان

  معاینه ،تشخیص و مراقبت های پرستاری NICU
 12. موجود
  10 %

  مجموعه کامل دروس پرستاری ذوالفقاری

  490,000تومان

  441,000 تومان

  مجموعه کامل دروس پرستاری ذوالفقاری
 13. موجود
  10 %

  بانک سوالات پرستاری غفاری

  350,000تومان

  315,000 تومان

  بانک سوالات پرستاری غفاری
 14. موجود
  10 %

  پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان

  180,000تومان

  162,000 تومان

  پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
 15. موجود
  20 %

  بانک سوالات آزمون جامع صلاحیت حرفه ای پرستاران

  250,000تومان

  200,000 تومان

  کتاب بانک سوالات آزمون جامع صلاحیت حرفه ای پرستاران
 16. موجود
  15 %

  OSCEآمادگی طب اورژانس جلد2

  200,000تومان

  170,000 تومان

  کتاب OSCEآمادگی طب اورژانس جلد2
 17. موجود
  15 %

  OSCE آمادگی طب اورژانس جلد اول

  399,000تومان

  339,150 تومان

  کتاب OSCE آمادگی طب اورژانس
 18. موجود
  20 %

  ECG برای پزشکان اورژانس جلد دوم

  75,000تومان

  60,000 تومان

  کتاب ECG برای پزشکان اورژانس جلد دوم
 19. موجود
  20 %

  ECG برای پزشکان اورژانس جلد اول

  55,000تومان

  44,000 تومان

  کتابECG برای پزشکان اورژانس جلد اول
 20. موجود
  5 %

  امتحان یار بیماری‌های داخلی – جراحی

  67,000تومان

  63,650 تومان

  کتاب امتحان یار بیماری‌های داخلی – جراحی
 21. موجود
  5 %

  پرستاری کودکان:کودک بیمار جلد2

  60,000تومان

  57,000 تومان

  پرستاری کودکان:کودک بیمار جلد2
 22. موجود
  5 %

  پرستاری کودکان کودک سالم

  50,000تومان

  47,500 تومان

  پرستاری کودکان کودک سالم
 23. موجود
  5 %

  بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران

  35,000تومان

  33,250 تومان

  بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران
 24. موجود
  10 %

  مراقبت از بیمار در جراحی الکساندر جلد1 اصول کار در اتاق عمل

  119,000تومان

  107,100 تومان

  کتاب مراقبت از بیمار در جراحی الکساندر جلد1 اصول کار در اتاق عمل
 25. موجود
  5 %

  اصول تحقیق پرستاری پولیت و تاتانوبِک(ارزیابی شواهد برای حرفه پرستاری)

  70,000تومان

  66,500 تومان

  اصول تحقیق پرستاری پولیت و تاتانوبِک(ارزیابی شواهد برای حرفه پرستاری)
 26. موجود
  5 %

  بهداشت روانی (برای دانشجویان اتاق عمل)

  35,000تومان

  33,250 تومان

  بهداشت روانی (برای دانشجویان اتاق عمل)
 27. موجود
  5 %

  بهداشت روان (روان پرستاری) جلد دوم

  50,000تومان

  47,500 تومان

  بهداشت روان (روان پرستاری) جلد دوم
 28. موجود
  5 %

  بهداشت روان (روان پرستاری) جلد اول

  50,000تومان

  47,500 تومان

  بهداشت روان (روان پرستاری) جلد اول
 29. موجود
  10 %

  بیهوشی ‌2

  43,900تومان

  39,510 تومان

  بیهوشی ‌2
 30. موجود
  10 %

  بیهوشی 1

  59,900تومان

  53,910 تومان

  کتاب بیهوشی 1
 31. موجود
  10 %

  آشنایی با تجهیزات بیهوشی

  19,900تومان

  17,910 تومان

  کتاب آشنایی با تجهیزات بیهوشی
 32. موجود
  10 %

  روان پرستاری کلتنر 2019

  249,000تومان

  224,100 تومان

  کتاب روان پرستاری کلتنر 2019
 33. موجود
  10 %

  نکات طلایی ارشد اتاق عمل

  139,000تومان

  125,100 تومان

  کتاب نکات طلایی ارشد اتاق عمل
 34. موجود
  10 %

  مرور آزمون ERS ارشد و استخدامی تکنیک اتاق عمل بری و کهن

  59,900تومان

  53,910 تومان

  کتاب مرور آزمون ERS ارشد و استخدامی تکنیک اتاق عمل بری و کهن
 35. موجود
  10 %

  آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE آموزش هوشبری

  19,900تومان

  17,910 تومان

  آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE آموزش هوشبری
 36. موجود
  10 %

  آزمون‌های کنکور ارشد وزرات بهداشت MSE اتاق عمل

  64,900تومان

  58,410 تومان

  آزمون‌های کنکور ارشد وزرات بهداشت MSE اتاق عمل
 37. موجود
  10 %

  مجموعه سوالات آزمون‌های دکترا اصول و مبانی مراقبت پرستاری

  99,900تومان

  89,910 تومان

  مجموعه سوالات آزمون‌های دکترا اصول و مبانی مراقبت پرستاری
 38. موجود
  10 %

  بانک آزمون تحلیلی تکنولوژی‌های جراحی

  89,900تومان

  80,910 تومان

  کتاب بانک آزمون تحلیلی تکنولوژی‌های جراحی
 39. موجود
  10 %

  بهداشت روان در اتاق عمل

  36,900تومان

  33,210 تومان

  کتاب بهداشت روان در اتاق عمل
 40. موجود
  10 %

  اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی

  36,900تومان

  33,210 تومان

  کتاب اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی
0