1. موجود
  10 %

  CDR & DDQ مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۹

  98,000تومان

  88,200 تومان

  CDR & DDQ مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۹
 2. موجود
  10 %

  DPQ پریودنتولوژی

  64,800تومان

  58,320 تومان

  DPQ پریودنتولوژی
 3. موجود
  10 %

  مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره سی و سوم

  42,800تومان

  38,520 تومان

  مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره سی و سوم
 4. موجود
  10 %

  DDQ مواد دندانی پاورز-ون نورت

  46,800تومان

  42,120 تومان

  DDQ مواد دندانی پاورز-ون نورت
 5. موجود
  10 %

  CDR دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی (پینکهام) نواک

  120,000تومان

  108,000 تومان

  CDR دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی (پینکهام) نواک
 6. موجود
  10 %

  DDQ علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی ۲۰۱۹

  98,000تومان

  88,200 تومان

  DDQ علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی ۲۰۱۹
 7. موجود
  10 %

  DDQ پروتز پارسیل مک کراکن ۲۰۱۶

  72,000تومان

  64,800 تومان

  DDQ پروتز پارسیل مک کراکن ۲۰۱۶
 8. موجود
  10 %

  DDQ جراحی دهان، فک و صورت فونسکا ۲۰۱۸ (جلد ۱،۲،۳)

  140,000تومان

  126,000 تومان

  DDQ جراحی دهان، فک و صورت فونسکا ۲۰۱۸ (جلد ۱،۲،۳)
 9. موجود
  10 %

  DDQ دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی (پینکهام) نواک ۲۰۱۹

  98,000تومان

  88,200 تومان

  DDQ دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی (پینکهام) نواک ۲۰۱۹
 10. موجود
  10 %

  CDR تدابیر دندانپزشکی در بیماران سیستمیک فالاس ۲۰۱۸

  92,000تومان

  82,800 تومان

  CDR تدابیر دندانپزشکی در بیماران سیستمیک فالاس ۲۰۱۸
 11. موجود
  10 %

  DDQ رادیولوژی دهان، فک و صورت وایت فارو ۲۰۱۹

  130,000تومان

  117,000 تومان

  DDQ رادیولوژی دهان، فک و صورت وایت فارو ۲۰۱۹
 12. موجود
  10 %

  DDQ پریودنتولوژی بالینی کارانزا ۲۰۱۹

  120,000تومان

  108,000 تومان

  DDQ پریودنتولوژی بالینی کارانزا ۲۰۱۹
 13. موجود
  10 %

  DDQ جراحی نوین دهان، فک و صورت پیترسون (هاپ) ۲۰۱۹

  120,000تومان

  108,000 تومان

  DDQ جراحی نوین دهان، فک و صورت پیترسون (هاپ) ۲۰۱۹
 14. موجود
  10 %

  DDQ جراحی ارتوگناتیک اصول ، طراحی و تکنیک

  48,000تومان

  43,200 تومان

  DDQ جراحی ارتوگناتیک : اصول ، طراحی و تکنیک
 15. موجود
  10 %

  نمونه سوالات بخش اسلایدها در آزمون بورد عملی جراحی دهان، فک و صورت

  140,000تومان

  126,000 تومان

  نمونه سوالات بخش اسلایدها در آزمون بورد عملی جراحی دهان، فک و صورت
 16. موجود
  10 %

  DBQ تشخیص و بیماری های دهان (مجموعه سوالات بورد دندانپزشکی)

  68,000تومان

  61,200 تومان

  DBQ تشخیص و بیماری های دهان (مجموعه سوالات بورد دندانپزشکی)
 17. موجود
  10 %

  DBQ دندانپزشکی ترمیمی مجموعه سوالات بورد دندانپزشکی (سوالات سال ۹۳ تا ۹۹)

  89,000تومان

  80,100 تومان

  DBQ دندانپزشکی ترمیمی مجموعه سوالات بورد دندانپزشکی (سوالات سال ۹۳ تا ۹۹)
 18. موجود
  10 %

  DPQ ارتودنسی مجموعه سوالات ارتقاء دندانپزشکی (سوالات سال ۹۱ تا ۹۹)

  96,000تومان

  86,400 تومان

  DPQ ارتودنسی مجموعه سوالات ارتقاء دندانپزشکی (سوالات سال ۹۱ تا ۹۹)
 19. موجود
  10 %

  THE FIRST آزمون دندانپزشکی مرداد 99

  32,800تومان

  29,520 تومان

  کتاب THE FIRST دندانپزشکی مرداد 99
 20. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات درمان اختلالات تمپومندیبولر و اکلوژن OKESON2013

  32,000تومان

  28,800 تومان

  DSQ مجموعه سوالات درمان اختلالات تمپومندیبولر و اکلوژن OKESON2013
 21. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات دندانپزشکی جامعه نگر

  32,000تومان

  28,800 تومان

  DSQ مجموعه سوالات دندانپزشکی جامعه نگر
 22. موجود
  10 %

  مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1398

  36,000تومان

  32,400 تومان

  مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1398
 23. موجود
  10 %

  BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء بیماری های دهان، فک و صورت (97-94)

  68,000تومان

  61,200 تومان

  BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء بیماری های دهان، فک و صورت (97-94)
 24. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی بیماری‌های دهان (برکت 2015)

  68,000تومان

  61,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی بیماری‌های دهان (برکت 2015)
 25. ناموجود
  10 %

  DSQ سوالات تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک (فالاس 2018)

  48,000تومان

  43,200 تومان

  DSQ سوالات تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک (فالاس 2018)
 26. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات بیماری های دهان(برکت ۲۰۱۵) ضمیمه

  46,000تومان

  41,400 تومان

  DSQ مجموعه سوالات بیماری های دهان(برکت ۲۰۱۵) ضمیمه
 27. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات سطح بندی شده پاتولوژی دهان،فک و صورت (نویل 2016)

  48,000تومان

  43,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات سطح بندی شده پاتولوژی دهان،فک و صورت (نویل 2016)
 28. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات رادیولوژی دهان، اصول و تفسیر (وایت و فارو2014)

  78,000تومان

  70,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات رادیولوژی دهان، اصول و تفسیر (وایت و فارو2014)
 29. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات تشخیص افتراقی ضایعات دهان،فک و صورت (wood&Goaz)

  32,000تومان

  28,800 تومان

  DSQ مجموعه سوالات تشخیص افتراقی ضایعات دهان،فک و صورت (wood&Goaz)
 30. موجود
  10 %

  BDQ مجموعه سوالات بورد، ارتقاء و دستیاری پریودنتولوژی 98-96

  78,000تومان

  70,200 تومان

  BDQ مجموعه سوالات بورد، ارتقاء و دستیاری پریودنتولوژی 98-96
 31. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی کودک و نوجوان (مک دونالد2016)

  68,000تومان

  61,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی کودک و نوجوان (مک دونالد2016)
 32. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات اصول دندانپزشکی ترمیمی (سامیت 2013)

  68,000تومان

  61,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات اصول دندانپزشکی ترمیمی (سامیت 2013)
 33. موجود
  10 %

  BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء ترمیمـی 96-97

  58,000تومان

  52,200 تومان

  BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء ترمیمـی 96-97
 34. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی 2019

  86,000تومان

  77,400 تومان

  DSQ مجموعه سوالات علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی 2019
 35. موجود
  10 %

  Plus Brief خلاصه ویژه آزمون دستیاری ترمیمی (کریگ-سامیت-علم و هنر)

  110,000تومان

  99,000 تومان

  Plus Brief خلاصه ویژه آزمون دستیاری ترمیمی (کریگ-سامیت-علم و هنر)
 36. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی (مالامد 2015)

  48,000تومان

  43,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی (مالامد 2015)
 37. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی بی‌حسی موضعی (مالامد 2013)

  42,000تومان

  37,800 تومان

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی بی‌حسی موضعی (مالامد 2013)
 38. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی ترومای جراحی دهان،فک و صورت (فونسکا 2013)

  96,000تومان

  86,400 تومان

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی ترومای جراحی دهان،فک و صورت (فونسکا 2013)
 39. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات جراحی دهان ، فک و صورت (پیترسون ۲۰۱۹)

  68,000تومان

  61,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات جراحی دهان ، فک و صورت (پیترسون ۲۰۱۹)
 40. موجود
  10 %

  BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء پروتــز 94-90

  78,000تومان

  70,200 تومان

  BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء پروتــز 94-90
0