1. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات درمان اختلالات تمپومندیبولر و اکلوژن OKESON2013

  32,000تومان

  28,800 تومان

  DSQ مجموعه سوالات درمان اختلالات تمپومندیبولر و اکلوژن OKESON2013
 2. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات دندانپزشکی جامعه نگر

  18,000تومان

  16,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات دندانپزشکی جامعه نگر
 3. موجود
  10 %

  مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1398

  36,000تومان

  32,400 تومان

  مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1398
 4. موجود
  10 %

  BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء بیماری های دهان، فک و صورت (97-94)

  48,000تومان

  43,200 تومان

  BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء بیماری های دهان، فک و صورت (97-94)
 5. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی بیماری‌های دهان (برکت 2015)

  62,000تومان

  55,800 تومان

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی بیماری‌های دهان (برکت 2015)
 6. موجود
  10 %

  DSQ سوالات تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک (فالاس 2018)

  48,000تومان

  43,200 تومان

  DSQ سوالات تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک (فالاس 2018)
 7. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات بیماری های دهان(برکت ۲۰۱۵) ضمیمه

  38,000تومان

  34,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات بیماری های دهان(برکت ۲۰۱۵) ضمیمه
 8. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات سطح بندی شده پاتولوژی دهان،فک و صورت (نویل 2016)

  32,000تومان

  28,800 تومان

  DSQ مجموعه سوالات سطح بندی شده پاتولوژی دهان،فک و صورت (نویل 2016)
 9. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات رادیولوژی دهان، اصول و تفسیر (وایت و فارو2014)

  58,000تومان

  52,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات رادیولوژی دهان، اصول و تفسیر (وایت و فارو2014)
 10. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات تشخیص افتراقی ضایعات دهان،فک و صورت (wood&Goaz)

  32,000تومان

  28,800 تومان

  DSQ مجموعه سوالات تشخیص افتراقی ضایعات دهان،فک و صورت (wood&Goaz)
 11. موجود
  10 %

  BDQ مجموعه سوالات بورد، ارتقاء و دستیاری پریودنتولوژی 98-96

  58,000تومان

  52,200 تومان

  BDQ مجموعه سوالات بورد، ارتقاء و دستیاری پریودنتولوژی 98-96
 12. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی کودک و نوجوان (مک دونالد2016)

  58,000تومان

  52,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی کودک و نوجوان (مک دونالد2016)
 13. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات اصول دندانپزشکی ترمیمی (سامیت 2013)

  48,000تومان

  43,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات اصول دندانپزشکی ترمیمی (سامیت 2013)
 14. موجود
  10 %

  BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء ترمیمـی 96-97

  40,000تومان

  36,000 تومان

  BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء ترمیمـی 96-97
 15. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی 2019

  68,000تومان

  61,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی 2019
 16. موجود
  10 %

  Plus Brief خلاصه ویژه آزمون دستیاری ترمیمی (کریگ-سامیت-علم و هنر)

  86,000تومان

  77,400 تومان

  Plus Brief خلاصه ویژه آزمون دستیاری ترمیمی (کریگ-سامیت-علم و هنر)
 17. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی (مالامد 2015)

  24,000تومان

  21,600 تومان

  DSQ مجموعه سوالات اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی (مالامد 2015)
 18. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی بی‌حسی موضعی (مالامد 2013)

  42,000تومان

  37,800 تومان

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی بی‌حسی موضعی (مالامد 2013)
 19. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی ترومای جراحی دهان،فک و صورت (فونسکا 2013)

  86,000تومان

  77,400 تومان

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی ترومای جراحی دهان،فک و صورت (فونسکا 2013)
 20. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات جراحی دهان ، فک و صورت (پیترسون ۲۰۱۹)

  58,000تومان

  52,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات جراحی دهان ، فک و صورت (پیترسون ۲۰۱۹)
 21. موجود
  10 %

  BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء پروتــز 94-90

  68,000تومان

  61,200 تومان

  BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء پروتــز 94-90
 22. موجود
  10 %

  BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء پروتــز 97-95

  68,000تومان

  61,200 تومان

  BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء پروتــز 97-95
 23. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات اندودانتیکس، اصول و درمان (ترابی نژاد 2015)

  68,000تومان

  61,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات اندودانتیکس، اصول و درمان (ترابی نژاد 2015)
 24. موجود
  10 %

  BDQ مجموعه سوالات بورد ارتودنسی 94-86

  46,000تومان

  41,400 تومان

  BDQ مجموعه سوالات بورد ارتودنسی 94-86
 25. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات تألیفی ارتودنسی نوین (پرافیت 2013)

  58,000تومان

  52,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات تألیفی ارتودنسی نوین (پرافیت 2013)
 26. موجود
  10 %

  BDQ مجموعه سوالات ارتقاء ارتودنسی-جلد اول (97-95)

  36,000تومان

  32,400 تومان

  BDQ مجموعه سوالات ارتقاء ارتودنسی-جلد اول (97-95)
 27. موجود
  10 %

  BDQ مجموعه سوالات بورد ارتودنسی-جلد دوم (97-95)

  38,000تومان

  34,200 تومان

  BDQ مجموعه سوالات بورد ارتودنسی-جلد دوم (97-95)
 28. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات اصول و تکنیک‌های رایج ارتودنسی (گریبر 2017)

  38,000تومان

  34,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات اصول و تکنیک‌های رایج ارتودنسی (گریبر 2017)
0