1. موجود
  10 %

  اصول شیمی بالینی و روش‌های تشخیص مولکولی تیتز 2015 (جلد دوم)

  35,000تومان

  31,500 تومان

  اصول شیمی بالینی و روش‌های تشخیص مولکولی تیتز 2015 (جلد دوم)
 2. موجود
  15 %

  مروری بر پاتوژنز قارچی

  16,000تومان

  13,600 تومان

  مروری بر پاتوژنز قارچی
 3. موجود
  15 %

  ویروس شناسی پزشکی ( کلیات+سیستماتیک)

  25,000تومان

  21,250 تومان

  ویروس شناسی پزشکی ( کلیات+سیستماتیک)
 4. موجود
  15 %

  ویروس شناسی پزشکی زینسر

  50,000تومان

  42,500 تومان

  ویروس شناسی پزشکی زینسر
 5. موجود
  15 %

  ضروریات شیمی آلی

  32,000تومان

  27,200 تومان

  ضروریات شیمی آلی
 6. جدید
  10 %

  جامع کرم شناسی

  45,000تومان

  40,500 تومان

  جامع کرم شناسی
 7. موجود
  10 %

  مفاهیم کلیدی شیمی عمومی و آلی

  14,500تومان

  13,050 تومان

  مفاهیم کلیدی شیمی عمومی و آلی
 8. موجود
  10 %

  سم شناسی سلولی و مولکولی

  17,000تومان

  15,300 تومان

  سم شناسی سلولی و مولکولی
 9. موجود
  10 %

  جانورشناسی مهره داران

  20,000تومان

  18,000 تومان

  جانورشناسی مهره داران
 10. موجود
  10 %

  مفاهیم کلیدی زیست شناسی مولکولی

  6,500تومان

  5,850 تومان

  مفاهیم کلیدی زیست شناسی مولکولی
 11. موجود
  10 %

  جامع بیوفیزیک

  23,000تومان

  20,700 تومان

  جامع بیوفیزیک
 12. موجود
  10 %

  ویروس شناسی

  29,500تومان

  26,550 تومان

  ویروس شناسی
 13. ناموجود
  10 %

  جامع ویروس شناسی پزشکی

  25,000تومان

  22,500 تومان

  جامع ویروس شناسی پزشکی
 14. موجود
  10 %

  الگوریتم سلولی و مولکولی (میانبر)

  85,000تومان

  76,500 تومان

  الگوریتم سلولی و مولکولی (میانبر)
 15. موجود
  10 %

  جامع شیمی آلی و عمومی

  45,000تومان

  40,500 تومان

  جامع شیمی آلی و عمومی
0