1. بزودی
  20 %

  کتاب مجموعه آزمون های کاردانی به کارشناسی (BSE) فوریت های پزشکی

  67,900تومان

  54,320 تومان

  کتاب مجموعه آزمون های کاردانی به کارشناسی (BSE) فوریت های پزشکی
 2. موجود
  20 %

  مجموعه سؤالات استاندارد آزمون هوشبری

  26,900تومان

  21,520 تومان

  مجموعه سؤالات استاندارد آزمون هوشبری
 3. بزودی
  20 %

  بانک آزمون جامع هوشبری

  79,900تومان

  63,920 تومان

  بانک آزمون جامع هوشبری
 4. موجود
  20 %

  بانک آزمون روان پرستاری

  79,900تومان

  63,920 تومان

  بانک آزمون روان پرستاری
 5. موجود
  20 %

  بانک سوالات پرستاری سلامت جامعه

  50,000تومان

  40,000 تومان

  بانک سوالات پرستاری سلامت جامعه
 6. موجود
  20 %

  بانک سوالات پرستاری کودکان

  60,000تومان

  48,000 تومان

  بانک سوالات پرستاری کودکان
 7. موجود
  20 %

  بانک سوالات پرستاری مادران و نوزادان

  19,900تومان

  15,920 تومان

  بانک سوالات پرستاری مادران و نوزادان
 8. موجود
  20 %

  بانک سوالات پرستاری بهداشت روان

  19,900تومان

  15,920 تومان

  بانک سوالات پرستاری بهداشت روان
 9. موجود
  10 %

  IQB نوزادان و مراقبت های مربوطه

  22,000تومان

  19,800 تومان

  IQB نوزادان و مراقبت های مربوطه
 10. موجود
  10 %

  IQB پرستاری داخلی و جراحی

  25,000تومان

  22,500 تومان

  IQB پرستاری داخلی و جراحی
 11. موجود
  10 %

  IQB ده سالانه پرستاری (کارشناسی ارشد)

  105,000تومان

  94,500 تومان

  IQB ده سالانه پرستاری (کارشناسی ارشد)
 12. موجود
  20 %

  آزمون های کنکور کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

  13,900تومان

  11,120 تومان

  آزمون های کنکور کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
 13. موجود
  20 %

  بانک آزمون تحلیلی پرستاری کودکان

  14,900تومان

  11,920 تومان

  بانک آزمون تحلیلی پرستاری کودکان
 14. موجود
  20 %

  بانک آزمون کمک پرستاری

  18,900تومان

  15,120 تومان

  بانک آزمون کمک پرستاری
 15. بزودی
  20 %

  مجموعه آزمون های دکتری تخصصی سالمند شناسی

  39,900تومان

  31,920 تومان

  مجموعه آزمون های دکتری تخصصی سالمند شناسی
 16. موجود
  20 %

  آزمون های کنکور کارشناسی ارشد پرستاری-وزارت بهداشت

  149,900تومان

  119,920 تومان

  کتاب مجموعه آزمون های ارشد پرستاری وزارت بهداشت 77-99
0