1. موجود
  20 %

  گنجینه سوالات پزشکی انگل شناسی و حشره شناسی 95-98 تمامی قطب های آمایشی

  34,800تومان

  27,840 تومان

  گنجینه سوالات پزشکی انگل شناسی و حشره شناسی 95-98 تمامی قطب های آمایشی
 2. موجود
  20 %

  برای کنکور ویروس شناسی 3b

  18,500تومان

  14,800 تومان

  برای کنکور ویروس شناسی 3b
 3. موجود
  10 %

  آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE آناتومی

  119,000تومان

  107,100 تومان

  آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE آناتومی
 4. موجود
  0 %

  مجموعه سوالات جراحی دکتر مجتبی کرمی 8 جلدی

  632,000 تومان

  مجموعه سوالات جراحی دکتر مجتبی کرمی 8 جلدی
 5. موجود
  20 %

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده رشته دکتری داروسازی

  70,000تومان

  56,000 تومان

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده رشته دکتری داروسازی
 6. ناموجود
  0 %

  مجموعه سوالات پاتولوژی (آسیب شناسی) کرمی(جلد2)

  69,000 تومان

  مجموعه سوالات پاتولوژی (آسیب شناسی) کرمی(جلد2)
 7. ناموجود
  0 %

  مجموعه سوالات پاتولوژی (آسیب شناسی) کرمی(جلد۱)

  69,000 تومان

  مجموعه سوالات پاتولوژی (آسیب شناسی) کرمی(جلد۱)
 8. موجود
  0 %

  مجموعه سوالات نورولوژی (اعصاب) کرمی(2جلدی)

  138,000 تومان

  مجموعه سوالات نورولوژی (اعصاب) کرمی(2جلدی)
 9. ناموجود
  0 %

  مجموعه سوالات نورولوژی (اعصاب) کرمی(جلد۱)

  69,000 تومان

  مجموعه سوالات نورولوژی کرمی(جلد۱)
 10. موجود
  0 %

  مجموعه سوالات ارتوپدی کرمی 2جلدی

  148,000 تومان

  مجموعه سوالات ارتوپدی کرمی 2جلدی
 11. ناموجود
  0 %

  مجموعه سوالات گوش و حلق و بینی کرمی

  69,000 تومان

  مجموعه سوالات گوش و حلق و بینی کرمی
 12. موجود
  0 %

  مجموعه سوالات روانپزشکی 2 جلدی کرمی

  177,000 تومان

  مجموعه سوالات روانپزشکی 2 جلدی کرمی
 13. موجود
  0 %

  مجموعه سوالات بیماری های عفونی کرمی(2جلدی)

  138,000 تومان

  مجموعه سوالات بیماری های عفونی کرمی(2جلدی)
 14. ناموجود
  0 %

  مجموعه سوالات بیماری های عفونی کرمی(جلد۱)

  69,000 تومان

  مجموعه سوالات بیماری های عفونی کرمی(جلد۱)
 15. ناموجود
  0 %

  مجموعه سوالات رادیولوژی کرمی(جلد2)

  69,000 تومان

  مجموعه سوالات رادیولوژی کرمی(جلد2)
 16. ناموجود
  0 %

  مجموعه سوالات رادیولوژی کرمی(جلد۱)

  69,000 تومان

  مجموعه سوالات رادیولوژی کرمی(جلد۱)
 17. ناموجود
  0 %

  مجموعه سوالات ارولوژی کرمی

  69,000 تومان

  مجموعه سوالات ارولوژی کرمی
 18. موجود
  0 %

  مجموعه سوالات چشم پزشکی 2 جلدی کرمی

  158,000 تومان

  مجموعه سوالات چشم پزشکی 2 جلدی کرمی
 19. موجود
  0 %

  مجموعه سوالات پوست کرمی

  89,000 تومان

  مجموعه سوالات پوست (درماتولوژی) کرمی
 20. موجود
  0 %

  مجموعه سوالات بیماری های کودکان کرمی(جلد6)

  69,000 تومان

  مجموعه سوالات بیماری های کودکان کرمی(جلد6)
 21. ناموجود
  0 %

  مجموعه سوالات بیماری های کودکان کرمی(جلد5)

  69,000 تومان

  مجموعه سوالات بیماری های کودکان کرمی(جلد5)
 22. ناموجود
  0 %

  مجموعه سوالات بیماری های کودکان کرمی(جلد۴)

  69,000 تومان

  مجموعه سوالات بیماری های کودکان کرمی(جلد۴)
 23. ناموجود
  0 %

  مجموعه سوالات بیماری های کودکان کرمی(جلد۳)

  69,000 تومان

  مجموعه سوالات بیماری های کودکان کرمی(جلد۳)
 24. ناموجود
  0 %

  مجموعه سوالات بیماری های کودکان کرمی(جلد۲)

  69,000 تومان

  مجموعه سوالات بیماری های کودکان کرمی(جلد۲)
 25. ناموجود
  0 %

  مجموعه سوالات بیماری های کودکان کرمی(جلد۱)

  69,000 تومان

  مجموعه سوالات بیماری های کودکان کرمی(جلد۱)
 26. موجود
  0 %

  مجموعه سوالات هماتولوژی کرمی

  79,000 تومان

  مجموعه سوالات هماتولوژی کرمی
 27. موجود
  0 %

  مجموعه سوالات بیماری کلیه کرمی

  79,000 تومان

  مجموعه سوالات بیماری کلیه کرمی
 28. موجود
  10 %

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون زبان تخصصی – جلد14

  6,800تومان

  6,120 تومان

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون زبان تخصصی – جلد14
 29. موجود
  10 %

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون ژنتیک – جلد11

  4,000تومان

  3,600 تومان

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون ژنتیک – جلد11
 30. موجود
  10 %

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون فیزیک پزشکی – جلد13

  4,000تومان

  3,600 تومان

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون فیزیک پزشکی – جلد13
 31. موجود
  0 %

  مجموعه سوالات روماتولوژی کرمی

  79,000 تومان

  مجموعه سوالات روماتولوژی کرمی
 32. موجود
  10 %

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون کرم شناسی،انگل شناسی،قارچ شناسی

  620تومان

  558 تومان

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون کرم شناسی،انگل شناسی،قارچ شناسی
 33. موجود
  10 %

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون بهداشت – جلد15

  4,980تومان

  4,482 تومان

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون بهداشت – جلد15
 34. موجود
  10 %

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون بیوشیمی -جلد4

  12,800تومان

  11,520 تومان

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون بیوشیمی -جلد4
 35. موجود
  10 %

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون جنین شناسی -جلد3

  5,800تومان

  5,220 تومان

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون جنین شناسی -جلد3
 36. موجود
  10 %

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون روانشناسی – جلد12

  6,000تومان

  5,400 تومان

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون روانشناسی – جلد12
 37. موجود
  10 %

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون اندیشه و انقلاب اسلامی – جلد16

  5,200تومان

  4,680 تومان

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون اندیشه و انقلاب اسلامی – جلد16
 38. بزودی
  10 %

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون ایمنی شناسی – جلد9

  6,000تومان

  5,400 تومان

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون ایمنی شناسی – جلد9
 39. موجود
  10 %

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون بافت شناسی -جلد2

  9,400تومان

  8,460 تومان

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون بافت شناسی -جلد2
 40. موجود
  10 %

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون تغذیه -جلد5

  3,200تومان

  2,880 تومان

  فوریت های شب امتحان- درس آزمون تغذیه -جلد5
0