1. موجود
  20 %

  Nijkamp and Parnham's Principles of Immunopharmacology

  450,000تومان

  360,000 تومان

  Nijkamp and Parnham's Principles of Immunopharmacology 4th ed
 2. موجود
  10 %

  آسیب شناسی پایه (عمومی) رابینز 2017

  95,000تومان

  85,500 تومان

  آسیب شناسی پایه (عمومی) رابینز 2017
 3. موجود
  10 %

  آسیب شناسی پایه (اختصاصی) رابینز 2017

  130,000تومان

  117,000 تومان

  آسیب شناسی پایه (اختصاصی) رابینز 2017
 4. موجود
  20 %

  آسیب شناسی پایه رابینز (عمومی )

  110,000تومان

  88,000 تومان

  آسیب شناسی پایه رابینز (عمومی )
 5. موجود
  15 %

  آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018

  65,000تومان

  55,250 تومان

  آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018
 6. موجود
  15 %

  مبانی آسیب شناسی اکرمن2018 جلد3

  149,800تومان

  127,330 تومان

  مبانی آسیب شناسی اکرمن2018 جلد3
 7. موجود
  15 %

  مبانی آسیب شناسی اکرمن2018 جلد7

  99,800تومان

  84,830 تومان

  مبانی آسیب شناسی اکرمن2018 جلد7
 8. موجود
  15 %

  مبانی آسیب شناسی اکرمن2018 جلد6

  149,800تومان

  127,330 تومان

  مبانی آسیب شناسی اکرمن2018 جلد6
 9. موجود
  15 %

  مبانی آسیب شناسی اکرمن2018 جلد5

  149,800تومان

  127,330 تومان

  مبانی آسیب شناسی اکرمن2018 جلد5
 10. موجود
  15 %

  مبانی آسیب شناسی اکرمن2018 جلد4

  149,800تومان

  127,330 تومان

  مبانی آسیب شناسی اکرمن2018 جلد4
 11. موجود
  15 %

  کتاب مبانی آسیب شناسی اکرمن2018 جلد2

  99,800تومان

  84,830 تومان

  کتاب مبانی آسیب شناسی اکرمن2018 جلد2
 12. موجود
  15 %

  مبانی آسیب شناسی اکرمن2018 جلد1

  99,800تومان

  84,830 تومان

  مبانی آسیب شناسی اکرمن2018 جلد1
 13. موجود
  20 %

  کتاب آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز 2018

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 824 انتشارات حیدری تألیف وینی کومار - ابوالعباس - جان استر ترجمه یلدا قبادی با مقدمه دکتر ناصر کمالیان
0