1. موجود
  20 %

  تحليل شايع ترين مراجعات اورژانس

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تحليل شايع ترين مراجعات اورژانس
 2. موجود
  10 %

  پروسیجرهای تشخیصی ودرمانی در اورژانس

  30,000تومان

  27,000 تومان

  پروسیجرهای تشخیصی ودرمانی در اورژانس
 3. موجود
  15 %

  OSCEآمادگی طب اورژانس جلد2

  200,000تومان

  170,000 تومان

  کتاب OSCEآمادگی طب اورژانس جلد2
 4. موجود
  15 %

  OSCE آمادگی طب اورژانس جلد اول

  399,000تومان

  339,150 تومان

  کتاب OSCE آمادگی طب اورژانس
 5. موجود
  20 %

  ECG برای پزشکان اورژانس جلد دوم

  75,000تومان

  60,000 تومان

  کتاب ECG برای پزشکان اورژانس جلد دوم
 6. موجود
  20 %

  ECG برای پزشکان اورژانس جلد اول

  55,000تومان

  44,000 تومان

  کتابECG برای پزشکان اورژانس جلد اول
 7. موجود
  10 %

  کتاب جامع CPR ویراست سوم 2020-2018

  67,900تومان

  61,110 تومان

  کتاب جامع CPR ویراست سوم 2020-2018
 8. موجود
  10 %

  فوریت‌های پزشکی در شرایط خاص

  24,900تومان

  22,410 تومان

  کتاب فوریت‌های پزشکی در شرایط خاص
 9. موجود
  10 %

  تروماها

  79,900تومان

  71,910 تومان

  تروماها برای فوریت‌های پزشکی
 10. بزودی
  5 %

  کتاب ORDER اورژانس

  145,000تومان

  137,750 تومان

  کتاب ORDER اورژانس
 11. بزودی
  10 %

  کتاب مجموعه آزمون های کاردانی به کارشناسی (BSE) فوریت های پزشکی

  67,900تومان

  61,110 تومان

  کتاب مجموعه آزمون های کاردانی به کارشناسی (BSE) فوریت های پزشکی
 12. موجود
  10 %

  کتاب گزارش نویسی در سیستم فوریت های پزشکی

  36,900تومان

  33,210 تومان

  کتاب گزارش نویسی در سیستم فوریت های پزشکی
 13. موجود
  10 %

  کتاب روش های پرستاری اورژانس

  119,000تومان

  107,100 تومان

  کتاب روش های پرستاری اورژانس
 14. بزودی
  10 %

  کتاب اصول اکسیژن درمانی

  1,890تومان

  1,701 تومان

  کتاب اصول اکسیژن درمانی راهنمای علمی و عملی برای پرستاران، پزشکان و دانشجویان
 15. موجود
  10 %

  راهنمای جامع طراحی و اجرای تمرین در حوادث و بلایا

  29,900تومان

  26,910 تومان

  راهنمای جامع طراحی و اجرای تمرین در حوادث و بلایا
 16. موجود
  10 %

  راهنمای جامع CPR

  9,900تومان

  8,910 تومان

  راهنمای جامع CPR
 17. بزودی
  10 %

  فوریت های داخلی 1: قلب و تنفس

  21,900تومان

  19,710 تومان

  فوریت های داخلی 1: قلب و تنفس
 18. موجود
  10 %

  راهنمای ترالی اورژانس(ویراست سوم)

  19,900تومان

  17,910 تومان

  راهنمای ترالی اورژانس(ویراست سوم)
 19. موجود
  20 %

  کتاب جامع فوریتهای پرستاری

  160,000تومان

  128,000 تومان

  کتاب جامع فوریتهای پرستاری
 20. موجود
  20 %

  مجموعه آزمونهای فوريت های پزشکی در بلايا

  39,000تومان

  31,200 تومان

  مجموعه آزمونهای فوريت های پزشکی در بلايا
 21. موجود
  20 %

  فوریت های پزشکی در شرایط خاص

  45,000تومان

  36,000 تومان

  فوریت های پزشکی در شرایط خاص
 22. موجود
  10 %

  اورژانس ها وتکنیک های جراحی

  14,000تومان

  12,600 تومان

  اورژانس ها وتکنیک های جراحی
 23. موجود
  10 %

  اورژانس های داخلی به انضمام اطلاعات دارويی

  36,800تومان

  33,120 تومان

  اورژانس های داخلی به انضمام اطلاعات دارويی
 24. موجود
  10 %

  اورژانس های قلب و الكتروكارديوگرافی

  12,800تومان

  11,520 تومان

  اورژانس های قلب و الكتروكارديوگرافی
 25. موجود
  10 %

  تشخيص و درمان اورژانس های داخلی در ايران – Classic

  21,800تومان

  19,620 تومان

  تشخيص و درمان اورژانس های داخلی در ايران – Classic
 26. بزودی
  20 %

  اورژانسهای پزشکی(طب اورژانس)

  39,800تومان

  31,840 تومان

  اورژانسهای پزشکی(طب اورژانس)
 27. موجود
  15 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس زنان روزن2018

  69,800تومان

  59,330 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس زنان روزن2018
 28. موجود
  15 %

  روزن 2018 تظاهرات اصلی جلد 1

  99,800تومان

  84,830 تومان

  روزن 2018 تظاهرات اصلی جلد 1
 29. موجود
  15 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس گوارش روزن 2018

  69,800تومان

  59,330 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس گوارش روزن 2018
 30. موجود
  15 %

  روزن 2018 تروما جلد2

  99,800تومان

  84,830 تومان

  روزن 2018 تروما جلد2
 31. موجود
  15 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس هماتولوژی و انکولوژی روزن 2018

  49,800تومان

  42,330 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس هماتولوژی و انکولوژی روزن 2018
 32. موجود
  15 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای روماتولوژی روزن2018

  69,800تومان

  59,330 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای روماتولوژی روزن2018
 33. موجود
  15 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای چشم،دهان و ENT وخشونت خانگی و مواد پزشکی قانونی روزن2018

  79,800تومان

  67,830 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای چشم،دهان و ENT وخشونت خانگی و مواد پزشکی قانونی روزن2018
 34. موجود
  15 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای عروق روزن2018

  58,900تومان

  50,065 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای عروق روزن2018
 35. موجود
  15 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای قلب روزن2018

  99,800تومان

  84,830 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای قلب روزن2018
 36. ناموجود
  15 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس ارتوپدی روزن2018

  129,800تومان

  110,330 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس ارتوپدی روزن2018
 37. موجود
  15 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس عفونی روزن2018

  99,800تومان

  84,830 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس عفونی روزن2018
 38. موجود
  15 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس غدد آب و الکترولیت روزن2018

  69,800تومان

  59,330 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس غدد آب و الکترولیت روزن2018
 39. موجود
  15 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس نورولوژی روانپزشکی روزن2018

  119,800تومان

  101,830 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس نورولوژی روانپزشکی روزن2018
 40. موجود
  15 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای کلیه و دستگاه تناسلی روزن 2018

  49,800تومان

  42,330 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای کلیه و دستگاه تناسلی روزن 2018
0