1. موجود
  20 %

  تحليل شايع ترين مراجعات اورژانس

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تحليل شايع ترين مراجعات اورژانس
 2. موجود
  5 %

  کتاب ORDER اورژانس

  145,000تومان

  137,750 تومان

  کتاب ORDER اورژانس
 3. بزودی
  20 %

  کتاب مجموعه آزمون های کاردانی به کارشناسی (BSE) فوریت های پزشکی

  67,900تومان

  54,320 تومان

  کتاب مجموعه آزمون های کاردانی به کارشناسی (BSE) فوریت های پزشکی
 4. موجود
  20 %

  کتاب گزارش نویسی در سیستم فوریت های پزشکی

  36,900تومان

  29,520 تومان

  کتاب گزارش نویسی در سیستم فوریت های پزشکی
 5. موجود
  20 %

  کتاب روش های پرستاری اورژانس

  119,000تومان

  95,200 تومان

  کتاب روش های پرستاری اورژانس
 6. موجود
  20 %

  کتاب اصول اکسیژن درمانی

  1,890تومان

  1,512 تومان

  کتاب اصول اکسیژن درمانی راهنمای علمی و عملی برای پرستاران، پزشکان و دانشجویان
 7. موجود
  20 %

  راهنمای جامع طراحی و اجرای تمرین در حوادث و بلایا

  29,900تومان

  23,920 تومان

  راهنمای جامع طراحی و اجرای تمرین در حوادث و بلایا
 8. موجود
  20 %

  راهنمای جامع CPR

  9,900تومان

  7,920 تومان

  راهنمای جامع CPR
 9. موجود
  20 %

  فوریت های داخلی 1: قلب و تنفس

  21,900تومان

  17,520 تومان

  فوریت های داخلی 1: قلب و تنفس
 10. موجود
  20 %

  راهنمای ترالی اورژانس(ویراست سوم)

  19,900تومان

  15,920 تومان

  راهنمای ترالی اورژانس(ویراست سوم)
 11. موجود
  20 %

  کتاب جامع فوريتهای پرستاری

  120,000تومان

  96,000 تومان

  کتاب جامع فوريتهای پرستاری
 12. موجود
  20 %

  مجموعه آزمونهای فوريت های پزشکی در بلايا

  39,000تومان

  31,200 تومان

  مجموعه آزمونهای فوريت های پزشکی در بلايا
 13. موجود
  20 %

  فوریت های پزشکی در شرایط خاص

  45,000تومان

  36,000 تومان

  فوریت های پزشکی در شرایط خاص
 14. موجود
  10 %

  اورژانس ها وتکنیک های جراحی

  14,000تومان

  12,600 تومان

  اورژانس ها وتکنیک های جراحی
 15. موجود
  10 %

  اورژانس های داخلی به انضمام اطلاعات دارويی

  36,800تومان

  33,120 تومان

  اورژانس های داخلی به انضمام اطلاعات دارويی
 16. موجود
  10 %

  اورژانس های قلب و الكتروكارديوگرافی

  12,800تومان

  11,520 تومان

  اورژانس های قلب و الكتروكارديوگرافی
 17. موجود
  10 %

  تشخيص و درمان اورژانس های داخلی در ايران – Classic

  21,800تومان

  19,620 تومان

  تشخيص و درمان اورژانس های داخلی در ايران – Classic
 18. بزودی
  20 %

  اورژانسهای پزشکی(طب اورژانس)

  39,800تومان

  31,840 تومان

  اورژانسهای پزشکی(طب اورژانس)
 19. موجود
  20 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس زنان روزن2018

  39,800تومان

  31,840 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس زنان روزن2018
 20. موجود
  20 %

  روزن 2018 تظاهرات اصلی جلد 1

  59,800تومان

  47,840 تومان

  روزن 2018 تظاهرات اصلی جلد 1
 21. موجود
  20 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس گوارش روزن 2018

  39,800تومان

  31,840 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس گوارش روزن 2018
 22. موجود
  20 %

  روزن 2018 تروما جلد2

  69,800تومان

  55,840 تومان

  روزن 2018 تروما جلد2
 23. موجود
  20 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس هماتولوژی و انکولوژی روزن 2018

  29,800تومان

  23,840 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس هماتولوژی و انکولوژی روزن 2018
 24. موجود
  20 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای روماتولوژی روزن2018

  49,800تومان

  39,840 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای روماتولوژی روزن2018
 25. موجود
  20 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای چشم،دهان و ENT وخشونت خانگی و مواد پزشکی قانونی روزن2018

  59,800تومان

  47,840 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای چشم،دهان و ENT وخشونت خانگی و مواد پزشکی قانونی روزن2018
 26. موجود
  20 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای عروق روزن2018

  49,800تومان

  39,840 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای عروق روزن2018
 27. موجود
  20 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای قلب روزن2018

  79,800تومان

  63,840 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای قلب روزن2018
 28. موجود
  20 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس ارتوپدی روزن2018

  89,800تومان

  71,840 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس ارتوپدی روزن2018
 29. موجود
  20 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس عفونی روزن2018

  69,800تومان

  55,840 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس عفونی روزن2018
 30. موجود
  20 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس غدد آب و الکترولیت روزن2018

  44,800تومان

  35,840 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس غدد آب و الکترولیت روزن2018
 31. موجود
  20 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس نورولوژی روانپزشکی روزن2018

  89,800تومان

  71,840 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس نورولوژی روانپزشکی روزن2018
 32. موجود
  20 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای کلیه و دستگاه تناسلی روزن 2018

  49,800تومان

  39,840 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماریهای کلیه و دستگاه تناسلی روزن 2018
 33. موجود
  20 %

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس ریه روزن2018

  24,800تومان

  19,840 تومان

  مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس ریه روزن2018
 34. موجود
  20 %

  مديريت بحران و سيستم فرماندهي حادثه در بيمارستان

  40,000تومان

  32,000 تومان

  مديريت بحران و سيستم فرماندهي حادثه در بيمارستان
 35. موجود
  20 %

  آشنایی با ساختار و مقررات اورژانس پیش بیمارستانی

  40,000تومان

  32,000 تومان

  آشنایی با ساختار و مقررات اورژانس پیش بیمارستانی
 36. موجود
  20 %

  کتاب جامع تروما

  23,000تومان

  18,400 تومان

  کتاب جامع تروما
 37. موجود
  20 %

  کتاب جامع اورژانس ها

  80,000تومان

  64,000 تومان

  کتاب جامع اورژانس ها
0