1. موجود
  5 %

  درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی (تست)

  195,000تومان

  185,250 تومان

  درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی (تست)
 2. موجود
  5 %

  درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی (خلاصه دروس)

  195,000تومان

  185,250 تومان

  درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی (خلاصه دروس)
 3. موجود
  10 %

  آزمایشگاه سلولی و مولکولی در تشخیص بیماری‌ها

  29,900تومان

  26,910 تومان

  کتاب آزمایشگاه سلولی و مولکولی در تشخیص بیماری‌ها
 4. موجود
  5 %

  روش‌های عملی در ویروس‌شناسی، کشت سلولی و تکنیک‌های مولکولی

  34,000تومان

  32,300 تومان

  روش‌های عملی در ویروس‌شناسی، کشت سلولی و تکنیک‌های مولکولی
 5. موجود
  10 %

  باکتری‌شناسی ALS

  75,000تومان

  67,500 تومان

  باکتری‌شناسی ALS
 6. موجود
  10 %

  روش‌های تشخیص آزمایشگاهی قارچ‌های بیماری‌زا

  35,000تومان

  31,500 تومان

  روش‌های تشخیص آزمایشگاهی قارچ‌های بیماری‌زا
 7. موجود
  10 %

  بیوشیمیALS

  45,000تومان

  40,500 تومان

  بیوشیمیALS
 8. موجود
  10 %

  ایمنی شناسیALS

  39,000تومان

  35,100 تومان

  ایمنی شناسیALS
 9. موجود
  10 %

  ویروس شناسیALS

  20,000تومان

  18,000 تومان

  ویروس شناسیALS
 10. موجود
  10 %

  انگل شناسی پزشکیALS

  39,000تومان

  35,100 تومان

  انگل شناسی پزشکیALS
 11. موجود
  10 %

  قارچ شناسیALS

  25,000تومان

  22,500 تومان

  قارچ شناسیALS
 12. موجود
  20 %

  اطلس انگل شناسی پزشکی

  60,000تومان

  48,000 تومان

  اطلس انگل شناسی پزشکی
 13. موجود
  20 %

  غشاء (ساختار، فرآیندها و پاتوفیزیولوژی)

  60,000تومان

  48,000 تومان

  غشاء (ساختار، فرآیندها و پاتوفیزیولوژی)
 14. موجود
  20 %

  اتوفاژی (نقش آن در سرطان و بیماری های عفونی)

  80,000تومان

  64,000 تومان

  اتوفاژی (نقش آن در سرطان و بیماری های عفونی)
 15. موجود
  20 %

  اصول کنترل کیفیت در آزمایشگاه بالینی -وستگارد

  80,000تومان

  64,000 تومان

  اصول کنترل کیفیت در آزمایشگاه بالینی -وستگارد
 16. موجود
  20 %

  روشهای عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی

  90,000تومان

  72,000 تومان

  روشهای عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی
 17. موجود
  20 %

  تکنیک های نوین آزمایشگاهی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  تکنیک های نوین آزمایشگاهی
 18. موجود
  20 %

  کولیسیده ها

  50,000تومان

  40,000 تومان

  کولیسیده ها
 19. موجود
  20 %

  اصول وتفسيرآزمايشهای سرولوژی

  70,000تومان

  56,000 تومان

  اصول وتفسيرآزمايشهای سرولوژی پاکزاد
 20. موجود
  20 %

  ادرار و دیگر مایعات بدن هنری- دیویدسون ۲۰۱۷

  35,000تومان

  28,000 تومان

  ادرار و دیگر مایعات بدن هنری- دیویدسون ۲۰۱۷
 21. موجود
  20 %

  مدیریت آزمایشگاه بالینی هنری دیویدسون ۲۰۱۷

  70,000تومان

  56,000 تومان

  مدیریت آزمایشگاه بالینی هنری دیویدسون ۲۰۱۷
 22. موجود
  20 %

  خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری- دیویدسون ۲۰۱۷

  190,000تومان

  152,000 تومان

  خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری- دیویدسون ۲۰۱۷
 23. موجود
  0 %

  درسنامه هماتولوژی دکتر مجتبی کرمی

  98,000 تومان

  درسنامه هماتولوژی دکتر مجتبی کرمی
 24. موجود
  10 %

  تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- كنترل كيفی مواد و تجهيزات آزمايشگاهی جلد 6

  32,800تومان

  29,520 تومان

  تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- كنترل كيفی مواد و تجهيزات آزمايشگاهی جلد 6
 25. موجود
  10 %

  تكنيك‌های عملی درآزمايشگاه تشخيصی PAS-هماتولوژی جلد 3

  34,000تومان

  30,600 تومان

  تكنيك‌های عملی درآزمايشگاه تشخيصی PAS-هماتولوژی جلد 3
 26. موجود
  10 %

  تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- بيوشيمی جلد 1

  29,800تومان

  26,820 تومان

  تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- بيوشيمی جلد 1
 27. موجود
  10 %

  تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- انگل‌شناسی،قارچ‌شناسی،آسيب‌شناسی جلد 5

  18,800تومان

  16,920 تومان

  تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- انگل‌شناسی،قارچ‌شناسی،آسيب‌شناسی جلد 5
 28. موجود
  10 %

  تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- باكتری و ويروس‌شناسی جلد 4

  32,800تومان

  29,520 تومان

  تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- باكتری و ويروس‌شناسی جلد 4
 29. موجود
  10 %

  تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- سرولوژی جلد 2

  42,500تومان

  38,250 تومان

  تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- سرولوژی جلد 2
 30. موجود
  10 %

  تتا راهنمای جامع تفسیر تست های آزمایشگاهی

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تتا راهنمای جامع تفسیر تست های آزمایشگاهی
 31. موجود
  10 %

  مبانی و روندهای عملی Real-Time PCR و وسترن بلات برای سنجش بیان ژن

  30,000تومان

  27,000 تومان

  مبانی و روندهای عملی Real-Time PCR و وسترن بلات برای سنجش بیان ژن
 32. موجود
  10 %

  راهنمای سریع روش های آزمایشگاهی پاگانا

  39,000تومان

  35,100 تومان

  راهنمای سریع روش های آزمایشگاهی پاگانا
 33. موجود
  10 %

  طیف سنجی برای علوم زیستی

  16,000تومان

  14,400 تومان

  طیف سنجی برای علوم زیستی
 34. موجود
  10 %

  میانبر الگوریتم هماتولوژی و بانک خون

  32,000تومان

  28,800 تومان

  میانبر الگوریتم هماتولوژی و بانک خون
 35. ناموجود
  10 %

  مدل‌های ریاضی برای تخمین مواجهه بامواد شیمیایی

  70,000تومان

  63,000 تومان

  مدل‌های ریاضی برای تخمین مواجهه بامواد شیمیایی
 36. موجود
  10 %

  طراحی پرایمر در تکنیک PCR

  35,000تومان

  31,500 تومان

  طراحی پرایمر در تکنیک PCR
 37. موجود
  10 %

  تست های تشخیصی و آزمایشگاهی شایع

  39,900تومان

  35,910 تومان

  تست های تشخیصی و آزمایشگاهی شایع
 38. موجود
  20 %

  ایمونولوژی و سرولوژی MLT

  34,000تومان

  27,200 تومان

  ایمونولوژی و سرولوژی MLT
 39. موجود
  20 %

  هماتولوژی و بانک خون MLT

  37,800تومان

  30,240 تومان

  هماتولوژی و بانک خون MLT
 40. موجود
  20 %

  اطلس خون شناسی

  49,800تومان

  39,840 تومان

  اطلس خون شناسی
0