1. موجود
  20 %

  تغذیه درمانی در بیماری

  69,900تومان

  55,920 تومان

  کتاب تغذیه درمانی در بیماری
 2. موجود
  20 %

  اصول تشخیص و مداخله تغذیه ای، تغذیه در دوران های زندگی کراوس ۲۰۱۷

  70,000تومان

  56,000 تومان

  اصول تشخیص و مداخله تغذیه ای، تغذیه در دوران های زندگی کراوس ۲۰۱۷
 3. موجود
  20 %

  کراوس ۲۰۱۷ (اصول تغذیه و رژیم درمانی)

  70,000تومان

  56,000 تومان

  کراوس ۲۰۱۷ (اصول تغذیه و رژیم درمانی)
 4. موجود
  20 %

  کراوس ۲۰۱۷ (اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای)

  40,000تومان

  32,000 تومان

  کراوس ۲۰۱۷ (اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای)
 5. موجود
  10 %

  نکات برتر – صنایع غذایی

  16,800تومان

  15,120 تومان

  نکات برتر – صنایع غذایی
 6. موجود
  10 %

  درسنامه جامع كارشناسی ارشد -صنايع غذايی

  59,800تومان

  53,820 تومان

  درسنامه جامع كارشناسی ارشد -صنايع غذايی
 7. موجود
  10 %

  مجموعه ضروريات و آزمونهاي مراجع علوم پايه 2E- تغذیه و رژیم درمانی

  67,800تومان

  61,020 تومان

  مجموعه ضروريات و آزمونهاي مراجع علوم پايه 2E- تغذیه و رژیم درمانی
 8. موجود
  15 %

  تغذیه در بیماری های گوارش و کبد

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تغذیه در بیماری های گوارش و کبد
 9. موجود
  10 %

  راهنمای کاربردی ریز مغذی ها و مکمل های رایج در دوران های مختلف زندگی،ورزشکاران و کنترل وزن

  20,000تومان

  18,000 تومان

  راهنمای کاربردی ریز مغذی ها و مکمل های رایج در دوران های مختلف زندگی،ورزشکاران و کنترل وزن
 10. موجود
  10 %

  راهنمای کاربردی تغذیه بالینی و رژیم درمانی

  38,000تومان

  34,200 تومان

  راهنمای کاربردی تغذیه بالینی و رژیم درمانی
 11. بزودی
  10 %

  جامع بهداشت مواد غذایی

  22,000تومان

  19,800 تومان

  جامع بهداشت مواد غذایی
 12. موجود
  10 %

  میانبر الگوریتم تغذیه و رژیم درمانی (براساس ترجمه کراوس 2017 )

  49,900تومان

  44,910 تومان

  میانبر الگوریتم تغذیه و رژیم درمانی (براساس ترجمه کراوس 2017 )
 13. موجود
  20 %

  کتاب جدول ترکیبات موادغذایی

  149,000تومان

  119,200 تومان

  کتاب جدول ترکیبات موادغذایی
 14. موجود
  20 %

  اصول تغذیه کراوس 2016 جلد 3

  69,800تومان

  55,840 تومان

  اصول تغذیه کراوس 2016 جلد 3
 15. موجود
  20 %

  اصول تغذیه کراوس 2016 جلد 1

  100,000تومان

  80,000 تومان

  اصول تغذیه کراوس 2016 جلد 1
 16. موجود
  20 %

  اصول تغذیه کراوس 2016 جلد 2

  39,800تومان

  31,840 تومان

  اصول تغذیه کراوس 2016 جلد 2
 17. موجود
  20 %

  اقتصاد سلامت برای غیر اقتصاددانان

  70,000تومان

  56,000 تومان

  اقتصاد سلامت برای غیر اقتصاددانان
 18. موجود
  20 %

  اصول و روشهای کاربردی در تلخیص پروتئین های طبیعی و نوترکیب

  50,000تومان

  40,000 تومان

  اصول و روشهای کاربردی در تلخیص پروتئین های طبیعی و نوترکیب
 19. ناموجود
  20 %

  اصول و روشهای نگهداری مواد غذایی

  45,000تومان

  36,000 تومان

  روش نگهداری مواد غذایی
 20. موجود
  20 %

  تغذیه در بیمارستان

  30,000تومان

  24,000 تومان

  اصول تغذیه در بیمارستان
 21. موجود
  20 %

  بهداشت مواد غذایی

  70,000تومان

  56,000 تومان

  مواد غذایی
0