1. موجود
  5 %

  خواندن فوری الکتروکاردیوگرام دیل دوبین

  65,000تومان

  61,750 تومان

  کتاب خواندن فوری الکتروکاردیوگرام دیل دوبین
 2. موجود
  20 %

  اطلس الکتروکاردیوگرافی (تفسیر گام به گام نوار قلب به زبان ساده)

  40,000تومان

  32,000 تومان

  اطلس الکتروکاردیوگرافی (تفسیر گام به گام نوار قلب به زبان ساده)
 3. موجود
  10 %

  خواندن الکتروکاردیوگرام فقط در 2 ساعت!

  45,000تومان

  40,500 تومان

  خواندن الکتروکاردیوگرام فقط در 2 ساعت!
 4. موجود
  10 %

  اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی

  65,000تومان

  58,500 تومان

  اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی
 5. موجود
  20 %

  قلب سالم در دستان شما

  90,000تومان

  72,000 تومان

  قلب سالم در دستان شما
 6. موجود
  0 %

  درسنامه بیماری‌های قلب دکتر مجتبی کرمی

  98,000 تومان

  درسنامه بیماری‌های قلب دکتر مجتبی کرمی
 7. موجود
  5 %

  گایدلاین قلب (هاریسون 2018-سسیل 2016)

  160,000تومان

  152,000 تومان

  گایدلاین قلب (هاریسون 2018-سسیل 2016)
 8. موجود
  10 %

  آموزش تفسیر آنژیو گرافی کاتتریسم قلب

  30,000تومان

  27,000 تومان

  آموزش تفسیر آنژیو گرافی کاتتریسم قلب
 9. موجود
  20 %

  مبانی الکتروکاردیوگرافی بالینی

  29,900تومان

  23,920 تومان

  مبانی الکتروکاردیوگرافی بالینی
 10. موجود
  20 %

  یادگیری ECG بصورت سیستماتیک در یک روز

  9,900تومان

  7,920 تومان

  یادگیری ECG بصورت سیستماتیک در یک روز
 11. موجود
  20 %

  خواندن فوری الکتروکاردیوگرام

  69,000تومان

  55,200 تومان

  خواندن فوری الکتروکاردیوگرام
 12. موجود
  20 %

  حقایقی برای پرستاران جراحی قلب

  29,900تومان

  23,920 تومان

  حقايقي براي پرستاران جراحي قلب مراقبت از بيماران جراحي
 13. موجود
  20 %

  تفسیر پیشرفته نوار قلب

  19,900تومان

  15,920 تومان

  تفسیر پیشرفته نوار قلب
 14. موجود
  20 %

  دوره جامع سیستم قلبی -عروقی

  60,000تومان

  48,000 تومان

  دوره جامع سیستم قلبی -عروقی
 15. موجود
  20 %

  راهنمای MRI قلب و عروق

  150,000تومان

  120,000 تومان

  راهنمای MRI قلب و عروق
 16. موجود
  20 %

  تکنوتست بانک سوالات تکنولوژی جراحی-تنفس و قلب و عروق-

  80,000تومان

  64,000 تومان

  تکنوتست بانک سوالات تکنولوژی جراحی-تنفس و قلب و عروق-
 17. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۳۰

  99,800تومان

  79,840 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۳۰
 18. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۲۹

  89,800تومان

  71,840 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۲۹
 19. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۲۸

  99,800تومان

  79,840 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۲۸
 20. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۲۷

  129,800تومان

  103,840 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۲۷
 21. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۲۵و۲۶

  149,800تومان

  119,840 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۲۵و۲۶
 22. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۲۴

  75,000تومان

  60,000 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۲۴
 23. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۲۳

  75,000تومان

  60,000 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۲۳
 24. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۲۲

  75,000تومان

  60,000 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۲۲
 25. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۲۱

  75,000تومان

  60,000 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۲۱
 26. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۲۰

  75,000تومان

  60,000 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۲۰
 27. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۱۹

  75,000تومان

  60,000 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۱۹
 28. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۱۸

  75,000تومان

  60,000 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۱۸
 29. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۱۷

  75,000تومان

  60,000 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۱۷
 30. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۱۶

  75,000تومان

  60,000 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۱۶
 31. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹-بیماری های قلبی-جلد ۱۵

  65,000تومان

  52,000 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹-بیماری های قلبی-جلد ۱۵
 32. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹-بیماری های قلبی-جلد ۱۴

  75,000تومان

  60,000 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹-بیماری های قلبی-جلد ۱۴
 33. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹-بیماری های قلبی-جلد ۱۳

  69,800تومان

  55,840 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹-بیماری های قلبی-جلد ۱۳
 34. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹-بیماری های قلبی-جلد ۱۲

  69,800تومان

  55,840 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹-بیماری های قلبی-جلد ۱۲
 35. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۱۱

  69,800تومان

  55,840 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۱۱
 36. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۱۰

  69,800تومان

  55,840 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۱۰
 37. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۹

  64,800تومان

  51,840 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۹
 38. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۸

  64,800تومان

  51,840 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۸
 39. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۷

  59,800تومان

  47,840 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۷
 40. موجود
  20 %

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۶

  59,800تومان

  47,840 تومان

  برانوالد ۲۰۱۹ بیماریهای قلبی جلد ۶
0