1. موجود
  20 %

  میکروب شناسی پزشکی مواری باکتری شناسی

  120,000تومان

  96,000 تومان

  میکروب شناسی پزشکی مواری باکتری شناسی
 2. موجود
  10 %

  میکروب شناسی تشخیصی بر اساس کتاب بیلی اسکات

  70,000تومان

  63,000 تومان

  میکروب شناسی تشخیصی بر اساس کتاب بیلی اسکات
 3. موجود
  10 %

  کرونا ویروس ( جنبه های بهداشتی ،تشخیصی و بالینی کووید-19)

  60,000تومان

  54,000 تومان

  کرونا ویروس ( جنبه های بهداشتی ،تشخیصی و بالینی کووید-19)
 4. موجود
  10 %

  میکروبیولوژی بلک جلد دوم

  80,000تومان

  72,000 تومان

  میکروبیولوژی بلک جلد دوم
 5. موجود
  10 %

  میکروبیولوژی بلک جلد اول

  80,000تومان

  72,000 تومان

  میکروبیولوژی بلک جلد اول
 6. موجود
  10 %

  میکروبیولوژی مواد غذایی در آزمایشگاه برای دانشجویان رشته های مرتبط

  25,000تومان

  22,500 تومان

  میکروبیولوژی مواد غذایی در آزمایشگاه برای دانشجویان رشته های مرتبط
 7. موجود
  20 %

  پروبيوتيک ها (کاربردهاي باليني)

  50,000تومان

  40,000 تومان

  پروبيوتيک ها (کاربردهاي باليني)
 8. موجود
  10 %

  از غربالگری تا کنترل کیفی در بانک خون

  59,900تومان

  53,910 تومان

  کتاب از غربالگری تا کنترل کیفی در بانک خون
 9. موجود
  20 %

  باکتری های بیماری زا

  70,000تومان

  56,000 تومان

  باکتری های بیماری زا
 10. موجود
  20 %

  کتاب تک یاخته شناسی پزشکی

  110,000تومان

  88,000 تومان

  کتاب تک یاخته شناسی پزشکی ویرایش سوم
 11. موجود
  20 %

  استافیلوکوکوس ها

  40,000تومان

  32,000 تومان

  استافیلوکوکوس ها
 12. موجود
  10 %

  میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)

  140,000تومان

  126,000 تومان

  میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)
 13. موجود
  10 %

  خلاصه و آزمونهای میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2014

  95,000تومان

  85,500 تومان

  خلاصه و آزمونهای میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2014
 14. موجود
  20 %

  انگل شناسی پزشکی

  45,000تومان

  36,000 تومان

  انگل شناسی پزشکی
 15. موجود
  20 %

  باکتری شناسی تشخيصی. همراه با اطلس رنگی

  130,000تومان

  104,000 تومان

  باکتری شناسی تشخيصی. همراه با اطلس رنگی
 16. موجود
  20 %

  تشخیص و آشنایی با بیماریهای شایع کرمی در ایران

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تشخیص و آشنایی با بیماری های شایع کرمی در ایران
 17. موجود
  20 %

  کرم شناسی پزشکی مولر

  70,000تومان

  56,000 تومان

  کرم شناسی پزشکی مولر
 18. موجود
  20 %

  اطلس رنگی قارچ های بیماری زا

  40,000تومان

  32,000 تومان

  اطلس رنگی قارچ های بیماری زا
 19. موجود
  20 %

  میکروب شناسی پزشکی هنری- دیویدسون ۲۰۱۷

  65,000تومان

  52,000 تومان

  میکروب شناسی پزشکی هنری- دیویدسون ۲۰۱۷
 20. موجود
  20 %

  اصول پایه میکروب شناسی با دیدگاه تشخیص

  70,000تومان

  56,000 تومان

  اصول پایه میکروب شناسی با دیدگاه تشخیص
 21. موجود
  20 %

  اصول پایه و کاربردهای بالینی الکتروفورز در میکروب شناسی پزشکی

  45,000تومان

  36,000 تومان

  اصول پایه و کاربردهای بالینی الکتروفورز در میکروب شناسی پزشکی
 22. موجود
  10 %

  میکروبیولوژی عملی

  18,800تومان

  16,920 تومان

  میکروبیولوژی عملی
 23. موجود
  10 %

  باکتری شناسی جامع پزشکی – چهاراستاد

  29,800تومان

  26,820 تومان

  باکتری شناسی جامع پزشکی – چهاراستاد
 24. موجود
  10 %

  ویروس شناسی پزشکی مورای ۲۰۱۶ ویرایش هفتم

  61,000تومان

  54,900 تومان

  ویروس شناسی پزشکی مورای ۲۰۱۶ ویرایش هفتم
 25. موجود
  10 %

  ضروریات باکتری شناسی

  77,000تومان

  69,300 تومان

  ضروریات باکتری شناسی - مجموعه کتب جامع ضروریات ویژه آزمون های کارشناسی، ارشد و دکتری
 26. موجود
  10 %

  میکروب شناسی پزشکی مورای ۲۰۱۶

  110,000تومان

  99,000 تومان

  میکروب شناسی پزشکی مورای ۲۰۱۶
 27. موجود
  10 %

  میکروبیولوژی خاک

  50,000تومان

  45,000 تومان

  میکروبیولوژی خاک
 28. ناموجود
  10 %

  میکروبیولوژی (عمومی، محیطی، غذایی، بیوتکنولوژی میکروبی – پزشکی)

  25,000تومان

  22,500 تومان

  میکروبیولوژی (عمومی، محیطی، غذایی، بیوتکنولوژی میکروبی – پزشکی)
 29. موجود
  10 %

  اطلس رنگی میکروب شناسی تشخیصی

  95,000تومان

  85,500 تومان

  اطلس رنگی میکروب شناسی تشخیصی
 30. موجود
  10 %

  میانبر الگوریتم باکتری شناسی (عمومی و سیستماتیک)

  65,000تومان

  58,500 تومان

  میانبر الگوریتم باکتری شناسی (عمومی و سیستماتیک)
 31. موجود
  10 %

  میکروب‌شناسی پزشکی 7 استاد (ویروس و باکتری)

  32,000تومان

  28,800 تومان

  میکروب‌شناسی پزشکی 7 استاد (ویروس و باکتری)
 32. موجود
  10 %

  میکروب شناسی پزشکی

  19,900تومان

  17,910 تومان

  میکروب شناسی پزشکی
 33. موجود
  20 %

  عفونت های دستگاه ادراری در مردان ، زنان و کودکان

  90,000تومان

  72,000 تومان

  عفونت های دستگاه ادراری در مردان ، زنان و کودکان
 34. موجود
  20 %

  نگاهی نو به بیولوژی مولکولی

  40,000تومان

  32,000 تومان

  نگاهی نو به بیولوژی مولکولی
 35. موجود
  20 %

  درسنامه باکتری شناسی اختصاصی

  130,000تومان

  104,000 تومان

  باکتری شناسی
 36. موجود
  20 %

  میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 جلد 2

  130,000تومان

  104,000 تومان

  میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 -2جلدی
 37. موجود
  20 %

  میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 جلد 1

  130,000تومان

  104,000 تومان

  میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 -2جلدی
 38. موجود
  10 %

  میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد دوم)

  140,000تومان

  126,000 تومان

  میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد دوم)
0