1. موجود
  20 %

  میکروب شناسی پزشکی مواری باکتری شناسی

  120,000تومان

  96,000 تومان

  میکروب شناسی پزشکی مواری باکتری شناسی
 2. موجود
  20 %

  پروبيوتيک ها (کاربردهاي باليني)

  50,000تومان

  40,000 تومان

  پروبيوتيک ها (کاربردهاي باليني)
 3. موجود
  20 %

  از غربالگری تا کنترل کیفی در بانک خون

  59,900تومان

  47,920 تومان

  کتاب از غربالگری تا کنترل کیفی در بانک خون
 4. موجود
  20 %

  باکتری های بیماری زا

  70,000تومان

  56,000 تومان

  باکتری های بیماری زا
 5. موجود
  20 %

  کتاب تک یاخته شناسی پزشکی

  110,000تومان

  88,000 تومان

  کتاب تک یاخته شناسی پزشکی ویرایش سوم
 6. موجود
  20 %

  استافیلوکوکوس ها

  40,000تومان

  32,000 تومان

  استافیلوکوکوس ها
 7. موجود
  10 %

  میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)

  99,000تومان

  89,100 تومان

  میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)
 8. موجود
  10 %

  خلاصه و آزمونهای میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2014

  45,000تومان

  40,500 تومان

  خلاصه و آزمونهای میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2014
 9. موجود
  20 %

  انگل شناسی پزشکی

  45,000تومان

  36,000 تومان

  انگل شناسی پزشکی
 10. موجود
  20 %

  باکتری شناسی تشخيصی. همراه با اطلس رنگی

  130,000تومان

  104,000 تومان

  باکتری شناسی تشخيصی. همراه با اطلس رنگی
 11. موجود
  20 %

  تشخیص و آشنایی با بیماریهای شایع کرمی در ایران

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تشخیص و آشنایی با بیماری های شایع کرمی در ایران
 12. موجود
  20 %

  کرم شناسی پزشکی مولر

  70,000تومان

  56,000 تومان

  کرم شناسی پزشکی مولر
 13. موجود
  20 %

  اطلس رنگی قارچ های بیماری زا

  40,000تومان

  32,000 تومان

  اطلس رنگی قارچ های بیماری زا
 14. موجود
  20 %

  میکروب شناسی پزشکی هنری- دیویدسون ۲۰۱۷

  65,000تومان

  52,000 تومان

  میکروب شناسی پزشکی هنری- دیویدسون ۲۰۱۷
 15. موجود
  20 %

  اصول پایه میکروب شناسی با دیدگاه تشخیص

  70,000تومان

  56,000 تومان

  اصول پایه میکروب شناسی با دیدگاه تشخیص
 16. موجود
  20 %

  اصول پایه و کاربردهای بالینی الکتروفورز در میکروب شناسی پزشکی

  45,000تومان

  36,000 تومان

  اصول پایه و کاربردهای بالینی الکتروفورز در میکروب شناسی پزشکی
 17. موجود
  10 %

  میکروبیولوژی عملی

  18,800تومان

  16,920 تومان

  میکروبیولوژی عملی
 18. موجود
  10 %

  باکتری شناسی جامع پزشکی – چهاراستاد

  29,800تومان

  26,820 تومان

  باکتری شناسی جامع پزشکی – چهاراستاد
 19. موجود
  15 %

  ویروس شناسی پزشکی مورای ۲۰۱۶ ویرایش هفتم

  40,000تومان

  34,000 تومان

  ویروس شناسی پزشکی مورای ۲۰۱۶ ویرایش هفتم
 20. موجود
  15 %

  ضروریات باکتری شناسی

  37,000تومان

  31,450 تومان

  ضروریات باکتری شناسی - مجموعه کتب جامع ضروریات ویژه آزمون های کارشناسی، ارشد و دکتری
 21. موجود
  15 %

  میکروب شناسی پزشکی مورای ۲۰۱۶

  70,000تومان

  59,500 تومان

  میکروب شناسی پزشکی مورای ۲۰۱۶
 22. موجود
  15 %

  میکروبیولوژی خاک

  50,000تومان

  42,500 تومان

  میکروبیولوژی خاک
 23. موجود
  10 %

  میکروبیولوژی (عمومی، محیطی، غذایی، بیوتکنولوژی میکروبی – پزشکی)

  25,000تومان

  22,500 تومان

  میکروبیولوژی (عمومی، محیطی، غذایی، بیوتکنولوژی میکروبی – پزشکی)
 24. موجود
  20 %

  اطلس رنگی میکروب شناسی تشخیصی

  95,000تومان

  76,000 تومان

  اطلس رنگی میکروب شناسی تشخیصی
 25. موجود
  10 %

  میانبر الگوریتم باکتری شناسی (عمومی و سیستماتیک)

  80,000تومان

  72,000 تومان

  میانبر الگوریتم باکتری شناسی (عمومی و سیستماتیک)
 26. موجود
  10 %

  میکروب‌شناسی پزشکی 7 استاد (ویروس و باکتری)

  32,000تومان

  28,800 تومان

  میکروب‌شناسی پزشکی 7 استاد (ویروس و باکتری)
 27. موجود
  20 %

  میکروب شناسی پزشکی

  19,900تومان

  15,920 تومان

  میکروب شناسی پزشکی
 28. موجود
  20 %

  عفونت های دستگاه ادراری در مردان ، زنان و کودکان

  90,000تومان

  72,000 تومان

  عفونت های دستگاه ادراری در مردان ، زنان و کودکان
 29. موجود
  20 %

  نگاهی نو به بیولوژی مولکولی

  40,000تومان

  32,000 تومان

  نگاهی نو به بیولوژی مولکولی
 30. موجود
  20 %

  درسنامه باکتری شناسی اختصاصی

  130,000تومان

  104,000 تومان

  باکتری شناسی
 31. موجود
  20 %

  میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 جلد 2

  130,000تومان

  104,000 تومان

  میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 -2جلدی
 32. موجود
  20 %

  میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 جلد 1

  130,000تومان

  104,000 تومان

  میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 -2جلدی
 33. موجود
  10 %

  میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد دوم)

  99,000تومان

  89,100 تومان

  میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد دوم)
0