1. موجود
  10 %

  مرور جامع DRS اصول مراقبت‌های ویژه و ICU

  77,900تومان

  70,110 تومان

  مرور جامع DRS اصول مراقبت‌های ویژه و ICU
 2. موجود
  10 %

  کتاب مرور آزمون (ERS) اصول بیهوشی میلر

  89,900تومان

  80,910 تومان

  کتاب مرور آزمون (ERS) اصول بیهوشی میلر
 3. موجود
  20 %

  مدیریت شوک,با تکیه بر نکات کاربردی در اورژانس های حاد پزشکی

  30,000تومان

  24,000 تومان

  مدیریت شوک,با تکیه بر نکات کاربردی در اورژانس های حاد پزشکی
 4. موجود
  10 %

  کتاب اصول مراقتبهای ویژه و احیای قلبی ریوی و مغزی

  16,900تومان

  15,210 تومان

  کتاب اصول مراقتبهای ویژه و احیای قلبی ریوی و مغزی
 5. بزودی
  10 %

  کتاب احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته

  9,900تومان

  8,910 تومان

  کتاب احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته
 6. ناموجود
  10 %

  مجموعه سؤالات استاندارد آزمون هوشبری

  26,900تومان

  24,210 تومان

  مجموعه سؤالات استاندارد آزمون هوشبری
 7. ناموجود
  10 %

  بانک آزمون جامع هوشبری

  79,900تومان

  71,910 تومان

  بانک آزمون جامع هوشبری
 8. موجود
  10 %

  مرور جامع داروشناسی اختصاصی هوشبری (DRS)

  99,900تومان

  89,910 تومان

  مرور جامع داروشناسی اختصاصی هوشبری (DRS)
 9. ناموجود
  10 %

  گام های سریع برای پرستار مراقبت های ویژه 2020

  65,900تومان

  59,310 تومان

  گام های سریع برای پرستار مراقبت های ویژه 2020
 10. موجود
  10 %

  دستنامه ی بیهوشی، چکیده ای جامع از مرجع پرستار بیهوشی

  149,900تومان

  134,910 تومان

  دستنامه ی بیهوشی، چکیده ای جامع از مرجع پرستار بیهوشی
 11. موجود
  20 %

  کتاب ترجمه کامل فصول منتخب مراقبت های ویژه فینک 2017 جلد2

  129,800تومان

  103,840 تومان

  کتاب ترجمه کامل فصول منتخب مراقبت های ویژه فینک 2017 جلد2
 12. موجود
  20 %

  کتاب ترجمه کامل فصول منتخب مراقبت های ویژه فینک 2017 جلد1

  69,800تومان

  55,840 تومان

  کتاب ترجمه کامل فصول منتخب مراقبت های ویژه فینک 2017 جلد1
 13. موجود
  10 %

  مراقبت های پس از بیهوشی (PACU)

  34,900تومان

  31,410 تومان

  مراقبت های پس از بیهوشی (PACU)
 14. موجود
  20 %

  سی سی یو در دستان تو

  40,000تومان

  32,000 تومان

  سی سی یو در دستان تو
 15. موجود
  20 %

  پرستاری ویژه در ccu

  40,000تومان

  32,000 تومان

  پرستاری ویژه در ccu
 16. موجود
  20 %

  آی سی یو در دستان شما

  40,000تومان

  32,000 تومان

  آی سی یو در دستان شما
 17. موجود
  20 %

  نکات کلیدی در ICU & CCU

  40,000تومان

  32,000 تومان

  نکات کلیدی در ICU & CCU
 18. موجود
  20 %

  مراقبتهای ویژه در ICU

  60,000تومان

  48,000 تومان

  مراقبتهای ویژه در ICU
 19. موجود
  10 %

  ضروریات پرستاری مراقبتهای ویژه AACN

  89,000تومان

  80,100 تومان

  ضروریات پرستاری مراقبتهای ویژه AACN
 20. موجود
  10 %

  مراقبت های پرستاری سی سی یو با تاکید بر نوار قلب

  22,900تومان

  20,610 تومان

  مراقبت های پرستاری سی سی یو با تاکید بر نوار قلب
 21. موجود
  20 %

  استاندارها و مراقبت های ویژه در سوختگی

  35,000تومان

  28,000 تومان

  استاندارها و مراقبت های ویژه در سوختگی
 22. موجود
  20 %

  مهارت های بالینی پرستاری بخش مراقبت ویژه

  45,000تومان

  36,000 تومان

  مهارت های بالینی پرستاری بخش مراقبت ویژه
 23. موجود
  20 %

  آموزش گام به گام روش های احیای قلبی ریوی

  90,000تومان

  72,000 تومان

  آموزش گام به گام روش های احیای قلبی ریوی
 24. موجود
  20 %

  بانک سوالات داخلی و جراحی و مراقبت های ویژه

  80,000تومان

  64,000 تومان

  بانک سوالات داخلی و جراحی و مراقبت های ویژه
 25. موجود
  20 %

  اصول مراقبتهای ویژه در CCU,ICU و دیالیز

  190,000تومان

  152,000 تومان

  اصول مراقبتهای ویژه در CCU,ICU و دیالیز
 26. موجود
  20 %

  مراقبتهای ویژه پرستاری تلان ۲۰۱۸ جلد پنجم اختلالات اندوکرین، اختلالات کلیوی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  مراقبتهای ویژه پرستاری تلان ۲۰۱۸ جلد پنجم اختلالات اندوکرین، اختلالات کلیوی
 27. موجود
  20 %

  مراقبتهای ویژه پرستاری تلان ۲۰۱۸ جلد دوم اختلالات قلبی

  70,000تومان

  56,000 تومان

  مراقبتهای ویژه پرستاری تلان ۲۰۱۸ جلد دوم اختلالات قلبی
 28. موجود
  20 %

  مراقبتهای ویژه پرستاری تلان ۲۰۱۸ جلد سوم اختلالات تنفسی

  60,000تومان

  48,000 تومان

  مراقبتهای ویژه پرستاری تلان ۲۰۱۸ جلد سوم اختلالات تنفسی
 29. موجود
  20 %

  مراقبتهای ویژه پرستاری تلان ۲۰۱۸ جلد چهارم سیستم عصبی

  40,000تومان

  32,000 تومان

  مراقبتهای ویژه پرستاری تلان ۲۰۱۸ جلد چهارم سیستم عصبی
 30. موجود
  20 %

  مراقبتهای ویژه پرستاری تلان ۲۰۱۸ جلد اول مقدمات

  50,000تومان

  40,000 تومان

  مراقبتهای ویژه پرستاری تلان ۲۰۱۸ جلد اول مقدمات
 31. موجود
  20 %

  مراقبتهای ویژه پرستاری تلان ۲۰۱۸ جلد ششم گوارش، مراقبت در جمعیت های خاص

  60,000تومان

  48,000 تومان

  مراقبتهای ویژه پرستاری تلان ۲۰۱۸ جلد ششم گوارش، مراقبت در جمعیت های خاص
 32. موجود
  20 %

  مراقبتهای ویژه پرستاری تلان ۲۰۱۸ جلد هفتم شوک،تروما، سوختگی پیوند و اختلالات هماتولوژیک

  60,000تومان

  48,000 تومان

  مراقبتهای ویژه پرستاری تلان ۲۰۱۸ جلد هفتم شوک،تروما، سوختگی پیوند و اختلالات هماتولوژیک
0