1. موجود
  10 %

  راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها همراه با مطالعات موردی بیمار مسموم

  198,000تومان

  178,200 تومان

  راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها همراه با مطالعات موردی بیمار مسموم
 2. موجود
  10 %

  سوال های رایج دارویی

  115,000تومان

  103,500 تومان

  سوال های رایج دارویی
 3. موجود
  10 %

  راهنمای بالینی دارو های روماتولوژی

  70,000تومان

  63,000 تومان

  راهنمای بالینی دارو های روماتولوژی
 4. موجود
  10 %

  راهنمای تشخیص و درمان عوارض پوستی داروها

  50,000تومان

  45,000 تومان

  راهنمای تشخیص و درمان عوارض پوستی داروها
 5. موجود
  10 %

  راهنمای جامع کار در داروخانه

  195,000تومان

  175,500 تومان

  راهنمای جامع کار در داروخانه
 6. موجود
  10 %

  اصول مشاوره وآموزش به بیمار با رویکرد مراقبت های دارویی

  65,000تومان

  58,500 تومان

  اصول مشاوره وآموزش به بیمار با رویکرد مراقبت های دارویی
 7. موجود
  10 %

  راهنمای خدمات بالینی داروسازان

  50,000تومان

  45,000 تومان

  راهنمای خدمات بالینی داروسازان
 8. موجود
  10 %

  خود آزمون جامع درمان شناسی

  80,000تومان

  72,000 تومان

  خود آزمون جامع درمان شناسی
 9. موجود
  10 %

  درسنامه جامع داروسازی

  150,000تومان

  135,000 تومان

  درسنامه جامع داروسازی
 10. موجود
  10 %

  داروهای ژنریک ایران همراه با داروهای وارداتی و تک نسخه ای (با اقدامات پرستاری)

  118,000تومان

  106,200 تومان

  داروهای ژنریک ایران همراه با داروهای وارداتی و تک نسخه ای (با اقدامات پرستاری)
 11. موجود
  10 %

  ساخت داروهای ترکیبی

  75,000تومان

  67,500 تومان

  ساخت داروهای ترکیبی
 12. موجود
  10 %

  مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی کلیه و مجاری ادرار

  38,000تومان

  34,200 تومان

  مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی کلیه و مجاری ادرار
 13. موجود
  10 %

  راهنمای بالینی تجویز و مصرف منطقی داروهای بدون نسخه

  150,000تومان

  135,000 تومان

  راهنمای بالینی تجویز و مصرف منطقی داروهای بدون نسخه
 14. موجود
  10 %

  مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی عفونی

  75,000تومان

  67,500 تومان

  مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی عفونی
 15. موجود
  10 %

  مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی گوارش

  60,000تومان

  54,000 تومان

  مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی گوارش
 16. موجود
  10 %

  درسنامه جامع درمان شناسی (دو جلدی )

  498,000تومان

  448,200 تومان

  درسنامه جامع درمان شناسی (دو جلدی )
 17. موجود
  10 %

  داروهای ژنریک ایران(دسته بندی شده)

  49,900تومان

  44,910 تومان

  داروهای ژنریک ایران(دسته بندی شده)
 18. موجود
  20 %

  دارودرمانی و تغذیه

  50,000تومان

  40,000 تومان

  کتاب دارودرمانی و تغذیه
 19. موجود
  5 %

  فرهنگ جامع کلینیکی داروهای ایران و جهان

  26,900تومان

  25,555 تومان

  کتاب فرهنگ جامع کلینیکی داروهای ایران و جهان
 20. موجود
  10 %

  راهنمای کامل داروهای بیهوشی

  39,900تومان

  35,910 تومان

  راهنمای کامل داروهای بیهوشی
 21. موجود
  0 %

  درسنامه فارماکولوژی مجتبی کرمی

  49,000 تومان

  درسنامه فارماکولوژی مجتبی کرمی
 22. موجود
  20 %

  کتاب جامع نسخه نویسی برای پزشکان

  80,000تومان

  64,000 تومان

  کتاب جامع نسخه نویسی برای پزشکان
 23. موجود
  20 %

  نسخه خوانی گام به گام حل تمرین تکنسین دارویی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  نسخه خوانی گام به گام حل تمرین تکنسین دارویی
 24. موجود
  20 %

  کتاب جامع نسخه پیچی در داروخانه

  99,000تومان

  79,200 تومان

  کتاب جامع نسخه پیچی در داروخانه
 25. ناموجود
  10 %

  داروشناسی برای فوریت‌های پزشکی

  74,900تومان

  67,410 تومان

  کتاب داروشناسی برای فوریت‌های پزشکی
 26. موجود
  10 %

  داروهای ترالی اورژانس

  29,900تومان

  26,910 تومان

  داروهای ترالی اورژانس
 27. موجود
  10 %

  پرکاربردترین داروها

  16,900تومان

  15,210 تومان

  پرکاربردترین داروها
 28. موجود
  10 %

  گیاهان دارویی (پرستاری و آموزش به بیمار)

  24,000تومان

  21,600 تومان

  گیاهان دارویی (پرستاری و آموزش به بیمار)
 29. موجود
  10 %

  راهنمای جامع و کاربردی محاسبات دارویی

  11,900تومان

  10,710 تومان

  راهنمای جامع و کاربردی محاسبات دارویی
 30. ناموجود
  10 %

  راهنمای بالینی داروها برای پرستاران

  44,900تومان

  40,410 تومان

  راهنمای بالینی داروها برای پرستاران
 31. موجود
  20 %

  داروهای کاربردی در روان پرستاری

  15,900تومان

  12,720 تومان

  داروهای کاربردی در روان پرستاری
 32. موجود
  20 %

  داروهای کاربردی در دندانپزشکی

  55,000تومان

  44,000 تومان

  داروهای کاربردی در دندانپزشکی
 33. موجود
  10 %

  خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2019

  180,000تومان

  162,000 تومان

  خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2019
 34. موجود
  10 %

  دارودرمانی بیماری‌های دستگاه غدد درون‌ریز و زنان

  65,000تومان

  58,500 تومان

  دارودرمانی بیماری‌های دستگاه غدد درون‌ریز و زنان
 35. موجود
  10 %

  دارودرمانی بیماری‌های قلبی- عروقی (ویراست دوم)

  55,000تومان

  49,500 تومان

  دارودرمانی بیماری‌های قلبی- عروقی (ویراست دوم)
 36. موجود
  10 %

  دارودرمانی بیماری های تنفسی (ویرایش دوم)

  65,000تومان

  58,500 تومان

  دارودرمانی بیماری های تنفسی (ویرایش دوم)
 37. موجود
  10 %

  فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 (جلد1)

  190,000تومان

  171,000 تومان

  فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 (جلد1)
 38. موجود
  10 %

  دارودرمانی بیماری‌های پوست و مو

  99,000تومان

  89,100 تومان

  دارودرمانی بیماری‌های پوست و مو
 39. موجود
  10 %

  اطلاعات دارویی بالینی: رویکرد جدید

  170,000تومان

  153,000 تومان

  اطلاعات دارویی بالینی: رویکرد جدید
 40. موجود
  10 %

  دارودرمانی بیماری‌های گوارشی

  35,000تومان

  31,500 تومان

  دارودرمانی بیماری‌های گوارشی
0