1. موجود
  20 %

  داروهای ترالی اورژانس

  29,900تومان

  23,920 تومان

  داروهای ترالی اورژانس
 2. موجود
  20 %

  پرکاربردترین داروها

  16,900تومان

  13,520 تومان

  پرکاربردترین داروها
 3. موجود
  20 %

  گیاهان دارویی (پرستاری و آموزش به بیمار)

  24,000تومان

  19,200 تومان

  گیاهان دارویی (پرستاری و آموزش به بیمار)
 4. موجود
  20 %

  راهنمای جامع و کاربردی محاسبات دارویی

  11,900تومان

  9,520 تومان

  راهنمای جامع و کاربردی محاسبات دارویی
 5. موجود
  20 %

  راهنمای بالینی داروها برای پرستاران

  44,900تومان

  35,920 تومان

  راهنمای بالینی داروها برای پرستاران
 6. موجود
  20 %

  داروهای کاربردی در روان پرستاری

  15,900تومان

  12,720 تومان

  داروهای کاربردی در روان پرستاری
 7. موجود
  20 %

  داروهای کاربردی در دندانپزشکی

  55,000تومان

  44,000 تومان

  داروهای کاربردی در دندانپزشکی
 8. موجود
  10 %

  خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2019

  135,000تومان

  121,500 تومان

  خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2019
 9. موجود
  10 %

  دارودرمانی بیماری‌های دستگاه غدد درون‌ریز و زنان

  37,000تومان

  33,300 تومان

  دارودرمانی بیماری‌های دستگاه غدد درون‌ریز و زنان
 10. موجود
  10 %

  دارودرمانی بیماری‌های قلبی- عروقی (ویراست دوم)

  27,000تومان

  24,300 تومان

  دارودرمانی بیماری‌های قلبی- عروقی (ویراست دوم)
 11. موجود
  10 %

  دارودرمانی بیماری های تنفسی (ویرایش دوم)

  30,000تومان

  27,000 تومان

  دارودرمانی بیماری های تنفسی (ویرایش دوم)
 12. موجود
  10 %

  فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 (جلد1)

  120,000تومان

  108,000 تومان

  فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 (جلد1)
 13. موجود
  10 %

  دارودرمانی بیماری‌های پوست و مو

  60,000تومان

  54,000 تومان

  دارودرمانی بیماری‌های پوست و مو
 14. موجود
  10 %

  اطلاعات دارویی بالینی: رویکرد جدید

  79,000تومان

  71,100 تومان

  اطلاعات دارویی بالینی: رویکرد جدید
 15. موجود
  10 %

  دارودرمانی بیماری‌های گوارشی

  20,000تومان

  18,000 تومان

  دارودرمانی بیماری‌های گوارشی
 16. موجود
  10 %

  دارودرمانی رویکرد معرفی بیمار

  95,000تومان

  85,500 تومان

  دارودرمانی رویکرد معرفی بیمار
 17. موجود
  10 %

  فارماکولوژی کاتزونگ 2018جلددوم

  90,000تومان

  81,000 تومان

  فارماکولوژی کاتزونگ 2018جلددوم
 18. موجود
  10 %

  دارو درمانی بیماری‌های سالمندان

  55,000تومان

  49,500 تومان

  دارو درمانی بیماری‌های سالمندان
 19. موجود
  10 %

  مفردات طب ایرانی

  53,000تومان

  47,700 تومان

  مفردات طب ایرانی
 20. موجود
  10 %

  گزیده فارماکوگنوزی

  65,000تومان

  58,500 تومان

  گزیده فارماکوگنوزی
 21. موجود
  10 %

  داروشناسی نسخه‌های رایج

  39,000تومان

  35,100 تومان

  داروشناسی نسخه‌های رایج
 22. موجود
  10 %

  نسخه‌نویسی بیماری‌های شایع

  69,000تومان

  62,100 تومان

  نسخه‌نویسی بیماری‌های شایع
 23. موجود
  10 %

  دارودرمانی بیماریهای همبندواستخوان

  39,000تومان

  35,100 تومان

  دارودرمانی بیماریهای همبندواستخوان
 24. موجود
  10 %

  دارودرمانی بیماری‌های اعصاب و روان

  65,000تومان

  58,500 تومان

  دارودرمانی بیماری‌های اعصاب و روان
 25. موجود
  10 %

  گیاه شناسی دارویی (رده بندی بر اساس APG)

  39,000تومان

  35,100 تومان

  گیاه شناسی دارویی (رده بندی بر اساس APG)
 26. موجود
  20 %

  نسخه نویسی همراه بیماریها و درمان

  65,000تومان

  52,000 تومان

  نسخه نویسی همراه بیماریها و درمان
 27. موجود
  20 %

  داروهای کاربردی در روانپزشکی

  55,000تومان

  44,000 تومان

  داروهای کاربردی در روانپزشکی
 28. موجود
  20 %

  فارماکولوژی سیستم عصبی خودکار و اتاکوییدها

  50,000تومان

  40,000 تومان

  فارماکولوژی سیستم عصبی خودکار و اتاکوییدهاV
 29. موجود
  20 %

  چکیده سم شناسی

  40,000تومان

  32,000 تومان

  چکیده سم شناسی
 30. موجود
  20 %

  چکیده فارماکولوژی پایه

  50,000تومان

  40,000 تومان

  چکیده فارماکولوژی پایه
 31. موجود
  20 %

  داروشناسی اختصاصی

  60,000تومان

  48,000 تومان

  داروشناسی اختصاصی رشته هوشبری
 32. موجود
  20 %

  مباحث برگزیده سم شناسی کاسارت

  70,000تومان

  56,000 تومان

  مباحث برگزیده سم شناسی کاسارت
 33. موجود
  20 %

  داروشناسی کاربردی

  60,000تومان

  48,000 تومان

  داروشناسی کاربردی
 34. موجود
  20 %

  مرجع کامل داروهای ژنریک ایران

  90,000تومان

  72,000 تومان

  مرجع کامل داروهای ژنریک ایران
 35. موجود
  10 %

  درسنامه جامع علوم پایه داروسازی – خلاصه دروس -جلد1

  39,800تومان

  35,820 تومان

  درسنامه جامع علوم پایه داروسازی – خلاصه دروس -جلد1
 36. موجود
  15 %

  گیاهان دارویی

  55,000تومان

  46,750 تومان

  گیاهان دارویی
 37. موجود
  15 %

  نشانه های بالینی، تشخیص و درمان در داروخانه

  125,000تومان

  106,250 تومان

  نشانه های بالینی، تشخیص و درمان در داروخانه
 38. موجود
  15 %

  داروسـاز و علائـم بیمـاری ها - راهنمای درمان و مدیریت بیماری های شایع - ویرایش هشتم ۲۰۱۸

  50,000تومان

  42,500 تومان

  داروسـاز و علائـم بیمـاری ها - راهنمای درمان و مدیریت بیماری های شایع - ویرایش هشتم ۲۰۱۸
 39. موجود
  15 %

  محاسبات و پروتکل های دارویی

  25,000تومان

  21,250 تومان

  محاسبات و پروتکل های دارویی
 40. موجود
  15 %

  فارماکوتراپی تجربه های یک داروساز بالینی

  25,000تومان

  21,250 تومان

  فارماکوتراپی تجربه های یک داروساز بالینی
0