1. موجود
  5 %

  کتاب کار توانبخشی آسیب مغزی

  45,000تومان

  42,750 تومان

  کتاب کار توانبخشی آسیب مغزی
 2. موجود
  5 %

  کتاب مشاوره توان‌بخشی اصول بنیادین و فراسوی آن

  72,000تومان

  68,400 تومان

  کتاب مشاوره توان‌بخشی اصول بنیادین و فراسوی آن
 3. موجود
  5 %

  کتاب تربیت نوجوان دردسرساز رویکرد پذیرش و تعهد

  37,000تومان

  35,150 تومان

  کتاب تربیت نوجوان دردسرساز رویکرد پذیرش و تعهد
 4. موجود
  5 %

  کتاب ACT برای نوجوانان درمان فردی و گروهی نوجوانان

  70,000تومان

  66,500 تومان

  کتاب ACT برای نوجوانان درمان فردی و گروهی نوجوانان
 5. موجود
  5 %

  راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و پا‌ی‌بندی

  90,000تومان

  85,500 تومان

  راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و پا‌ی‌بندی
 6. موجود
  5 %

  کاربرد درمان پذیرش و تعهد در درمان مشکلات ارتباطی

  37,000تومان

  35,150 تومان

  کاربرد درمان پذیرش و تعهد در درمان مشکلات ارتباطی
 7. موجود
  5 %

  مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5 (راهنمای مصاحبه‏)

  30,000تومان

  28,500 تومان

  مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5 (راهنمای مصاحبه‏)
 8. موجود
  5 %

  مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5

  25,000تومان

  23,750 تومان

  مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5 SCID-5-PD (کتابچه مصاحبه)
 9. موجود
  5 %

  اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلد دوم: بیمار مشکل

  159,000تومان

  151,050 تومان

  اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلد دوم: بیمار مشکل
 10. موجود
  5 %

  اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلداول

  150,000تومان

  142,500 تومان

  اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلداول
 11. موجود
  5 %

  دستنامه روانپزشکی سالمندان راهنمای عملی

  65,000تومان

  61,750 تومان

  دستنامه روانپزشکی سالمندان راهنمای عملی
 12. موجود
  5 %

  راهنمای عملی مصاحبه روان‌پزشکی

  50,000تومان

  47,500 تومان

  راهنمای عملی مصاحبه روان‌پزشکی
 13. موجود
  5 %

  گزیده سکسولوژی بالینی

  90,000تومان

  85,500 تومان

  گزیده سکسولوژی بالینی
 14. موجود
  5 %

  داروهای رایج روان‌پزشکی

  39,000تومان

  37,050 تومان

  داروهای رایج روان‌پزشکی
 15. موجود
  5 %

  روان‌گسیختگی (اسکیزوفرنی)

  19,000تومان

  18,050 تومان

  روان‌گسیختگی (اسکیزوفرنی)
 16. موجود
  5 %

  راهنمای درمان و نمونه‌های بالینی DSM-5 برای سلامت روان کودک

  115,000تومان

  109,250 تومان

  راهنمای درمان و نمونه‌های بالینی DSM-5 برای سلامت روان کودک
 17. موجود
  5 %

  ضروریات DSM-5

  35,000تومان

  33,250 تومان

  ضروریات DSM-5 تحلیل نظام‌مند تغییرات و گذار از DSM-IV به DSM-5
 18. موجود
  5 %

  مبانی تشخیص روان‌پزشکی بر اساس DSM-5

  30,000تومان

  28,500 تومان

  مبانی تشخیص روان‌پزشکی بر اساس DSM-5 راهنمای کاربردی برای تشخیص گذاری صحیح
 19. موجود
  5 %

  درسنامه روان‌پزشکی بالینی و علوم رفتاری

  150,000تومان

  142,500 تومان

  درسنامه روان‌پزشکی بالینی و علوم رفتاری
 20. موجود
  5 %

  دستنامه روان‌پزشکی بالینی کاپلان و سادوک 2019

  150,000تومان

  142,500 تومان

  دستنامه روان‌پزشکی بالینی کاپلان و سادوک 2019
 21. موجود
  5 %

  راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

  180,000تومان

  171,000 تومان

  راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5
 22. موجود
  5 %

  خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک جلد 1

  150,000تومان

  142,500 تومان

  خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک جلد 1 ویراست یازدهم 2015
 23. موجود
  5 %

  خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک جلد 2

  210,000تومان

  199,500 تومان

  خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک جلد 2 ویراست یازدهم 2015
 24. موجود
  5 %

  خلاصه روان پزشكی كاپلان جلدسوم 2015

  230,000تومان

  218,500 تومان

  خلاصه روان پزشكی كاپلان جلدسوم 2015
 25. موجود
  0 %

  درسنامه روانپزشکی 2 جلدی دکتر مجتبی کرمی

  158,000 تومان

  درسنامه روانپزشکی 2 جلدی دکتر مجتبی کرمی
 26. موجود
  20 %

  دستنامه روانپزشکی بالینی

  120,000تومان

  96,000 تومان

  دستنامه روانپزشکی بالینی
0