1. موجود
  10 %

  کتاب کار توانبخشی آسیب مغزی

  45,000تومان

  40,500 تومان

  کتاب کار توانبخشی آسیب مغزی
 2. موجود
  10 %

  کتاب مشاوره توان‌بخشی اصول بنیادین و فراسوی آن

  72,000تومان

  64,800 تومان

  کتاب مشاوره توان‌بخشی اصول بنیادین و فراسوی آن
 3. موجود
  10 %

  کتاب تربیت نوجوان دردسرساز رویکرد پذیرش و تعهد

  37,000تومان

  33,300 تومان

  کتاب تربیت نوجوان دردسرساز رویکرد پذیرش و تعهد
 4. موجود
  10 %

  کتاب ACT برای نوجوانان درمان فردی و گروهی نوجوانان

  56,000تومان

  50,400 تومان

  کتاب ACT برای نوجوانان درمان فردی و گروهی نوجوانان
 5. موجود
  10 %

  راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و پا‌ی‌بندی

  60,000تومان

  54,000 تومان

  راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و پا‌ی‌بندی
 6. موجود
  10 %

  کاربرد درمان پذیرش و تعهد در درمان مشکلات ارتباطی

  37,000تومان

  33,300 تومان

  کاربرد درمان پذیرش و تعهد در درمان مشکلات ارتباطی
 7. موجود
  10 %

  مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5 (راهنمای مصاحبه‏)

  30,000تومان

  27,000 تومان

  مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5 (راهنمای مصاحبه‏)
 8. موجود
  10 %

  مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5

  25,000تومان

  22,500 تومان

  مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5 SCID-5-PD (کتابچه مصاحبه)
 9. موجود
  10 %

  اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلد دوم: بیمار مشکل

  95,000تومان

  85,500 تومان

  اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلد دوم: بیمار مشکل
 10. موجود
  10 %

  اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلداول

  89,000تومان

  80,100 تومان

  اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلداول
 11. موجود
  10 %

  دستنامه روانپزشکی سالمندان راهنمای عملی

  45,000تومان

  40,500 تومان

  دستنامه روانپزشکی سالمندان راهنمای عملی
 12. موجود
  10 %

  راهنمای عملی مصاحبه روان‌پزشکی

  50,000تومان

  45,000 تومان

  راهنمای عملی مصاحبه روان‌پزشکی
 13. موجود
  10 %

  گزیده سکسولوژی بالینی

  50,000تومان

  45,000 تومان

  گزیده سکسولوژی بالینی
 14. موجود
  10 %

  داروهای رایج روان‌پزشکی

  39,000تومان

  35,100 تومان

  داروهای رایج روان‌پزشکی
 15. موجود
  10 %

  روان‌گسیختگی (اسکیزوفرنی)

  19,000تومان

  17,100 تومان

  روان‌گسیختگی (اسکیزوفرنی)
 16. موجود
  10 %

  راهنمای درمان و نمونه‌های بالینی DSM-5 برای سلامت روان کودک

  88,000تومان

  79,200 تومان

  راهنمای درمان و نمونه‌های بالینی DSM-5 برای سلامت روان کودک
 17. موجود
  10 %

  ضروریات DSM-5

  20,000تومان

  18,000 تومان

  ضروریات DSM-5 تحلیل نظام‌مند تغییرات و گذار از DSM-IV به DSM-5
 18. موجود
  10 %

  مبانی تشخیص روان‌پزشکی بر اساس DSM-5

  30,000تومان

  27,000 تومان

  مبانی تشخیص روان‌پزشکی بر اساس DSM-5 راهنمای کاربردی برای تشخیص گذاری صحیح
 19. موجود
  10 %

  درسنامه روان‌پزشکی بالینی و علوم رفتاری

  95,000تومان

  85,500 تومان

  درسنامه روان‌پزشکی بالینی و علوم رفتاری
 20. موجود
  10 %

  دستنامه روان‌پزشکی بالینی کاپلان و سادوک 2019

  90,000تومان

  81,000 تومان

  دستنامه روان‌پزشکی بالینی کاپلان و سادوک 2019
 21. موجود
  10 %

  راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

  130,000تومان

  117,000 تومان

  راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5
 22. موجود
  10 %

  خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک جلد 1

  120,000تومان

  108,000 تومان

  خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک جلد 1 ویراست یازدهم 2015
 23. موجود
  10 %

  خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک جلد 2

  110,000تومان

  99,000 تومان

  خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک جلد 2 ویراست یازدهم 2015
 24. موجود
  10 %

  خلاصه روان پزشكی كاپلان جلدسوم 2015

  130,000تومان

  117,000 تومان

  خلاصه روان پزشكی كاپلان جلدسوم 2015
 25. ناموجود
  0 %

  درسنامه روانپزشکی دکتر مجتبی کرمی

  98,000 تومان

  درسنامه روانپزشکی دکتر مجتبی کرمی
 26. موجود
  20 %

  دستنامه روانپزشکی بالینی

  120,000تومان

  96,000 تومان

  دستنامه روانپزشکی بالینی
0