1. موجود
  20 %

  علوم اعصاب بالينی, مبانی اختلالات نورودجنراتيو و سايکولوژيک

  170,000تومان

  136,000 تومان

  علوم اعصاب بالينی, مبانی اختلالات نورودجنراتيو و سايکولوژيک
 2. موجود
  20 %

  مقدمه ای بر ضروریات علوم اعصاب بالینی

  40,000تومان

  32,000 تومان

  مقدمه ای بر ضروریات علوم اعصاب بالینی
 3. موجود
  10 %

  نورولوژی بالینی امینف 2018

  160,000تومان

  144,000 تومان

  نورولوژی بالینی امینف 2018
 4. موجود
  10 %

  اصول الکتروانسفالوگرافی (EEG)

  37,000تومان

  33,300 تومان

  اصول الکتروانسفالوگرافی (EEG)
 5. موجود
  0 %

  درسنامه نورولوژی (اعصاب) دکتر مجتبی کرمی 2جلدی

  138,000 تومان

  درسنامه نورولوژی دکتر مجتبی کرمی2جلدی
 6. موجود
  10 %

  سموم عصبی (نوروتوکسین ها)

  16,000تومان

  14,400 تومان

  سموم عصبی (نوروتوکسین ها)
 7. موجود
  10 %

  درمان قدم به قدم بیماریهای مغز و اعصاب

  55,000تومان

  49,500 تومان

  درمان قدم به قدم 7 بیماریهای مغز و اعصاب
 8. موجود
  20 %

  نورولوژی بالینی با تکیه بر نشانه شناسی و اتیولوژی

  40,000تومان

  32,000 تومان

  نورولوژی بالینی با تکیه بر نشانه شناسی و اتیولوژی
 9. موجود
  20 %

  نگرش های نوین در علوم اعصاب

  45,000تومان

  36,000 تومان

  نگرش های نوین در علوم اعصاب
 10. موجود
  20 %

  دوره جامع سیستم عصبی

  70,000تومان

  56,000 تومان

  دوره جامع سیستم عصبی
 11. موجود
  20 %

  بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات

  110,000تومان

  88,000 تومان

  بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات
0