1. موجود
  10 %

  نظریه ها مدلها و روشهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

  69,800تومان

  62,820 تومان

  نظریه ها مدلها و روشهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 2. موجود
  10 %

  کتاب اصول ده گانه ارگونومی

  39,900تومان

  35,910 تومان

  کتاب اصول ده گانه ارگونومی
 3. موجود
  10 %

  اصول و کلیات خدمات بهداشتی

  44,900تومان

  40,410 تومان

  اصول و کلیات خدمات بهداشتی
 4. موجود
  10 %

  آموزش بهداشت ارتباطات و تکنولوژی آموزشی

  39,800تومان

  35,820 تومان

  آموزش بهداشت ارتباطات و تکنولوژی آموزشی
 5. موجود
  10 %

  ۱۰۰۰ نکته در آزمون های بهداشت عمومی

  79,900تومان

  71,910 تومان

  ۱۰۰۰ نکته در آزمون های بهداشت عمومی
 6. موجود
  5 %

  امتحان یار مباحث بهداشت

  67,000تومان

  63,650 تومان

  امتحان یار مباحث بهداشت
 7. موجود
  10 %

  آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE اپیدمیولوژی

  169,000تومان

  152,100 تومان

  آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE اپیدمیولوژی
 8. موجود
  10 %

  بهداشت روان و اعتیاد

  34,900تومان

  31,410 تومان

  کتاب بهداشت روان و اعتیاد
 9. بزودی
  10 %

  درسنامه جامع ارشد و دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

  299,000تومان

  269,100 تومان

  کتاب درسنامه جامع ارشد و دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
 10. موجود
  10 %

  کتاب 5000 آزمون برگزیده در بهداشت عمومی

  200,000تومان

  180,000 تومان

  کتاب 5000 آزمون برگزیده در بهداشت عمومی
 11. موجود
  10 %

  کتاب درسنامه جامع بهداشت عمومی

  200,000تومان

  180,000 تومان

  کتاب درسنامه جامع بهداشت عمومی
 12. موجود
  20 %

  توانبخشی برای رشته کارشناسی بهداشت عمومی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  توانبخشی برای رشته کارشناسی بهداشت عمومی
 13. موجود
  10 %

  اپیدمیولوژی گوردیس 2019

  110,000تومان

  99,000 تومان

  اپیدمیولوژی گوردیس 2019
 14. موجود
  10 %

  کتاب جامع بهداشت عمومی (سه جلدی)

  470,000تومان

  423,000 تومان

  کتاب جامع بهداشت عمومی (سه جلدی)
 15. موجود
  10 %

  مجموعه ضروريات و آزمونهاي مراجع علوم پايه 2E-بهداشت پارک&پارک

  29,800تومان

  26,820 تومان

  مجموعه ضروريات و آزمونهاي مراجع علوم پايه 2E-بهداشت پارک&پارک
 16. موجود
  10 %

  سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب

  18,500تومان

  16,650 تومان

  سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب
 17. موجود
  10 %

  IQB اصول و مبانی پیشرفته اپیدمیولوژی

  54,500تومان

  49,050 تومان

  IQB اصول و مبانی پیشرفته اپیدمیولوژی
 18. موجود
  10 %

  IQB ده سالانه بهداشت حرفه ای

  78,000تومان

  70,200 تومان

  IQB ده سالانه بهداشت حرفه ای
 19. موجود
  10 %

  فرآیندهای تصفیه آب (چکیده کتابهای AWWA و MWH)

  22,000تومان

  19,800 تومان

  فرآیندهای تصفیه آب (چکیده کتابهای AWWA و MWH)
 20. ناموجود
  20 %

  سوالات طبقه بندي شده عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار-OHT3

  59,000تومان

  47,200 تومان

  سوالات طبقه بندي شده عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار-OHT3
 21. ناموجود
  20 %

  سوالات طبقه بندي شده سم شناسی شلغی-OHT1

  35,000تومان

  28,000 تومان

  سوالات طبقه بندي شده سم شناسی شلغی-OHT1
 22. موجود
  10 %

  مبانی بهداشت حرفه ای

  75,000تومان

  67,500 تومان

  مبانی بهداشت حرفه ای
 23. موجود
  10 %

  کلیات نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوای محیط کار

  60,000تومان

  54,000 تومان

  کلیات نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوای محیط کار
 24. موجود
  10 %

  سم شناسی شغلی

  90,000تومان

  81,000 تومان

  سم شناسی شغلی
 25. موجود
  10 %

  مرور سریع اصول و روش های اپیدمیولوژی

  28,000تومان

  25,200 تومان

  مرور سریع اصول و روش های اپیدمیولوژی
 26. موجود
  10 %

  جامعه شناسی و مبانی بهداشت سالمندی

  79,900تومان

  71,910 تومان

  جامعه شناسی و مبانی بهداشت سالمندی
 27. موجود
  20 %

  سم شناسی شغلی

  120,000تومان

  96,000 تومان

  سم شناسی شغلی
 28. موجود
  10 %

  اپیدمیولوژی برای پرستاران

  17,900تومان

  16,110 تومان

  اپیدمیولوژی برای پرستاران
0