1. موجود
  20 %

  فاناروف ۲۰۲۰,جلد دوم , مروری بر طب نوزادی – پیرامون نوزادی , بیماری های جنین و نوزاد

  290,000تومان

  232,000 تومان

  فاناروف ۲۰۲۰,جلد دوم , مروری بر طب نوزادی – پیرامون نوزادی , بیماری های جنین و نوزاد
 2. موجود
  10 %

  اصول شرح‌حال گیری و معاینه بالینی کودکان همراه با سی دی

  68,000تومان

  61,200 تومان

  اصول شرح‌حال گیری و معاینه بالینی کودکان همراه با سی دی
 3. موجود
  15 %

  آزمون بورد تخصصی اطفال 99

  70,000تومان

  59,500 تومان

  آزمون بورد تخصصی اطفال 99
 4. موجود
  15 %

  خلاصه بیماری های نلسون 2020 (جلد سوم)

  250,000تومان

  212,500 تومان

  کتاب خلاصه بیماری های نلسون 2020 (جلد سوم)
 5. موجود
  15 %

  خلاصه بیماری های نلسون 2020 ( جلد دوم )

  149,800تومان

  127,330 تومان

  کتاب خلاصه بیماری های نلسون 2020 ( جلد دوم )
 6. موجود
  15 %

  خلاصه بیماری های نلسون 2020 ( جلد اول )

  199,800تومان

  169,830 تومان

  کتاب خلاصه بیماری های نلسون 2020 ( جلد اول )
 7. موجود
  15 %

  مبانی طب کودکان نلسون 2019

  140,000تومان

  119,000 تومان

  کتاب مبانی طب کودکان نلسون 2019
 8. موجود
  15 %

  نلسون بیماری های قلب و عروق 2020

  80,000تومان

  68,000 تومان

  کتاب نلسون بیماری های قلب و عروق 2020
 9. موجود
  15 %

  طب نوجوانان نلسون 2020

  60,000تومان

  51,000 تومان

  کتاب طب نوجوانان نلسون 2020
 10. موجود
  15 %

  بیماری های خون نلسون 2020

  80,000تومان

  68,000 تومان

  کتاب بیماری های خون نلسون 2020
 11. موجود
  15 %

  طب توانبخشی و بهداشت محیط نلسون 2020

  50,000تومان

  42,500 تومان

  کتاب طب توانبخشی و بهداشت محیط نلسون 2020
 12. موجود
  15 %

  بیماری های چشم و گوش نلسون 2020

  60,000تومان

  51,000 تومان

  کتاب بیماری های چشم و گوش نلسون 2020
 13. موجود
  15 %

  بیماری های نوزادان نلسون 2020

  70,000تومان

  59,500 تومان

  کتاب بیماری های نوزادان نلسون 2020
 14. موجود
  15 %

  بیماری های گوارش، کبد و پانکراس- نلسون 2020

  80,000تومان

  68,000 تومان

  کتاب بیماری های گوارش، کبد و پانکراس- نلسون 2020
 15. موجود
  15 %

  بیماری های روماتولوژی- نلسون 2020

  40,000تومان

  34,000 تومان

  کتاب بیماری های روماتولوژی- نلسون 2020
 16. موجود
  15 %

  کتاب ژنتیک نلسون 2020

  70,000تومان

  59,500 تومان

  کتاب ژنتیک نلسون 2020
 17. موجود
  15 %

  بیماری های کلیه/آب و الکترولیت/اورولوژی/ژنیکولوژی نلسون 2020

  80,000تومان

  68,000 تومان

  کتاب بیماری های کلیه/آب و الکترولیت/اورولوژی/ژنیکولوژی نلسون 2020
 18. موجود
  15 %

  اختلالات استخوان و مفاصل و طب ورزش نلسون 2020

  80,000تومان

  68,000 تومان

  کتاب اختلالات استخوان و مفاصل و طب ورزش نلسون 2020
 19. موجود
  15 %

  بیماری های اعصاب و نوروماسکولار نلسون 2020

  100,000تومان

  85,000 تومان

  کتاب بیماری های اعصاب و نوروماسکولار نلسون 2020
 20. موجود
  15 %

  بیماری های انکولوژی نلسون 2020

  50,000تومان

  42,500 تومان

  کتاب بیماری های انکولوژی نلسون 2020
 21. موجود
  15 %

  بیماری های ایمونولوژی و آلرژی نلسون 2020

  80,000تومان

  68,000 تومان

  کتاب بیماری های ایمونولوژی و آلرژی نلسون 2020
 22. موجود
  15 %

  بیماری های عفونی (باکتریال)- نلسون 2020

  110,000تومان

  93,500 تومان

  کتاب بیماری های عفونی (باکتریال)- نلسون 2020
 23. موجود
  15 %

  بیماری های ریه- نلسون 2020

  80,000تومان

  68,000 تومان

  کتاب بیماری های ریه- نلسون 2020
 24. موجود
  15 %

  دارو درمانی نلسون 2020

  40,000تومان

  34,000 تومان

  دارو درمانی نلسون 2020
 25. موجود
  15 %

  بیماری های متابولیک نلسون 2020

  95,000تومان

  80,750 تومان

  کتاب بیماری های متابولیک نلسون 2020
 26. موجود
  15 %

  بیماری های تغذیه نلسون 2020

  50,000تومان

  42,500 تومان

  کتاب بیماری های تغذیه نلسون 2020
 27. موجود
  15 %

  کودک بد حال نلسون 2020

  70,000تومان

  59,500 تومان

  کتاب کودک بد حال نلسون 2020
 28. موجود
  15 %

  روانپزشکی و اختلالات یادگیری نلسون 2020

  80,000تومان

  68,000 تومان

  کتاب روانپزشکی و اختلالات یادگیری نلسون 2020
 29. موجود
  15 %

  رشد تکامل و رفتار نلسون 2020

  50,000تومان

  42,500 تومان

  کتاب رشد تکامل و رفتار نلسون 2020
 30. موجود
  15 %

  نلسون بیماری های غدد 2020

  110,000تومان

  93,500 تومان

  کتاب نلسون بیماری های غدد 2020
 31. موجود
  15 %

  نلسون بیماری های عفونی (قارچ، ویروس و انگل) 2020

  150,000تومان

  127,500 تومان

  کتاب نلسون بیماری های عفونی (قارچ، ویروس و انگل) 2020
 32. موجود
  5 %

  ORDER نوزادان

  55,000تومان

  52,250 تومان

  کتاب ORDER نوزادان
 33. موجود
  0 %

  مجموعه سوالات بیماری های کودکان کرمی(جلد6)

  414,000 تومان

  مجموعه سوالات بیماری های کودکان کرمی(جلد6)
 34. موجود
  0 %

  درسنامه بیماری‌های کودکان دکتر مجتبی کرمی 6 جلدی

  474,000 تومان

  درسنامه بیماری‌های کودکان دکتر مجتبی کرمی 6 جلدی
 35. موجود
  20 %

  فاناروف 2020,جلدچهارم, مروری بر طب نوزادی - پیرامون نوزادی , بیماری های جنین و نوزاد

  290,000تومان

  232,000 تومان

  فاناروف 2020,جلدچهارم, مروری بر طب نوزادی - پیرامون نوزادی , بیماری های جنین و نوزاد
 36. موجود
  20 %

  فاناروف 2020,جلدسوم , مروری بر طب نوزادی - پیرامون نوزادی , بیماری های جنین و نوزاد

  290,000تومان

  232,000 تومان

  فاناروف 2020,جلدسوم , مروری بر طب نوزادی - پیرامون نوزادی , بیماری های جنین و نوزاد
 37. موجود
  5 %

  کتاب ORDER کودکان

  55,000تومان

  52,250 تومان

  کتاب ORDER کودکان
 38. موجود
  5 %

  کتاب نوزادان نلسون 2020

  69,000تومان

  65,550 تومان

  کتاب نوزادان نلسون 2020
 39. موجود
  20 %

  تکنیک های عملی ویژه پرستاران بخش اطفال

  24,800تومان

  19,840 تومان

  تکنیک های عملی ویژه پرستاران بخش اطفال
 40. موجود
  20 %

  فاناروف 2020,جلد اول , مروری بر طب نوزادی - پیرامون نوزادی , بیماری های جنین و نوزاد

  290,000تومان

  232,000 تومان

  فاناروف 2020,جلد اول , مروری بر طب نوزادی - پیرامون نوزادی , بیماری های جنین و نوزاد
0