1. موجود
  5 %

  امتحان یار بیماری‌های داخلی – جراحی

  67,000تومان

  63,650 تومان

  کتاب امتحان یار بیماری‌های داخلی – جراحی
 2. موجود
  10 %

  مطالعات موردی در پرستاری داخلی جراحی

  19,900تومان

  17,910 تومان

  کتاب مطالعات موردی در پرستاری داخلی جراحی
 3. موجود
  10 %

  اصول کلی تهویه مکانیکی و جداسازی از ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش‌های ویژه

  37,900تومان

  34,110 تومان

  کتاب اصول کلی تهویه مکانیکی و جداسازی از ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش‌های ویژه
 4. موجود
  10 %

  پرکاربردترین واژه های پرستاری داخلی جراحی

  34,900تومان

  31,410 تومان

  پرکاربردترین واژه های پرستاری داخلی جراحی
 5. موجود
  10 %

  نگاهی بر پیوند قلب و مراقبت های پرستاری در آن

  9,900تومان

  8,910 تومان

  نگاهی بر پیوند قلب و مراقبت های پرستاری در آن
 6. موجود
  20 %

  بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی

  15,900تومان

  12,720 تومان

  بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی
 7. موجود
  20 %

  کتاب مرجع پرستاری برونر 2018- 3 جلدی

  950,000تومان

  760,000 تومان

  کتاب مرجع پرستاری برونر 2018- 3 جلدی
 8. ناموجود
  10 %

  جامع پرستاری داخلی و جراحی تخصصی (قلب، تنفس، کلیه)

  25,000تومان

  22,500 تومان

  جامع پرستاری داخلی و جراحی تخصصی (قلب، تنفس، کلیه)
 9. موجود
  10 %

  چکیده طلایی پرستاری داخلی جراحی

  199,000تومان

  179,100 تومان

  چکیده طلایی پرستاری داخلی جراحی
 10. موجود
  10 %

  برونر و سودارث2018: مغز و اعصاب

  52,900تومان

  47,610 تومان

  برونر و سودارث2018: مغز و اعصاب
 11. موجود
  10 %

  برونر و سودارث2018: قلب و عروق

  59,900تومان

  53,910 تومان

  برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی قلب و عروق
 12. موجود
  10 %

  پرستاری برونر و سودارث 2018: پوست و سوختگی

  24,900تومان

  22,410 تومان

  پرستاری برونر و سودارث 2018: پوست و سوختگی
 13. موجود
  10 %

  پرستاری برونر و سودارث 2018: تولید مثل و بیماری های پستان

  39,900تومان

  35,910 تومان

  پرستاری برونر و سودارث 2018: تولید مثل و بیماری های پستان
 14. موجود
  10 %

  پرستاری برونر و سودارث 2018: متابولیسم و آندوکرین

  49,900تومان

  44,910 تومان

  پرستاری برونر و سودارث 2018، جلد11: متابولیسم و آندوکرین
 15. موجود
  10 %

  برونر و سوداث 2018: کلیه و مجاری ادراری

  28,900تومان

  26,010 تومان

  برونر و سوداث 2018، جلد12: کلیه و مجاری ادراری
 16. موجود
  10 %

  دستنامه بالینی برونر و سودارث 2018

  29,900تومان

  26,910 تومان

  دستنامه بالینی برونر و سودارث 2018
 17. موجود
  10 %

  پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018: ارتوپدی

  29,900تومان

  26,910 تومان

  پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018: ارتوپدی
 18. موجود
  10 %

  برونر و سورداث 2018: مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار

  49,900تومان

  44,910 تومان

  برونر و سورداث 2018: مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار
 19. موجود
  10 %

  برونر و سودارث 2018 : مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی

  34,900تومان

  31,410 تومان

  برونر و سودارث 2018 جلد2: مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی
 20. موجود
  10 %

  برونر و سودارث 2018 : ایمونولوژی

  26,900تومان

  24,210 تومان

  برونر و سودارث 2018 جلد8: ایمونولوژی
 21. موجود
  10 %

  داخلی جراحی برونر و سودارث 2018: چشم و گوش

  25,900تومان

  23,310 تومان

  داخلی جراحی برونر و سودارث 2018: چشم و گوش
 22. موجود
  10 %

  برونر و سودارث 2018: مفاهیم پایه

  19,900تومان

  17,910 تومان

  برونر و سودارث 2018جلد1: مفاهیم پایه
 23. موجود
  10 %

  برونر و سودارث 2018 خون شناسی

  29,900تومان

  26,910 تومان

  برونر و سودارث 2018 جلد7: خون شناسی
 24. موجود
  10 %

  برونر و سودارث 2018: گوارش

  44,900تومان

  40,410 تومان

  برونر و سودارث 2018، جلد10: گوارش
 25. موجود
  10 %

  برونر و سودارث 2018 : اتاق عمل

  18,900تومان

  17,010 تومان

  کتاب برونر و سودارث 2018 جلد4: اتاق عمل
 26. موجود
  10 %

  برونر و سودارث 2018 : عفونی و اورژانس

  24,900تومان

  22,410 تومان

  کتاب برونر و سودارث 2018 جلد 17: عفونی و اورژانس
 27. موجود
  10 %

  برونر و سودارث2018: تنفس و تبادلات گازی

  79,900تومان

  71,910 تومان

  برونر و سودارث2018: تنفس و تبادلات گازی
 28. موجود
  10 %

  مرور جامع پرستاری داخلی و جراحی(D.R.S)

  169,000تومان

  152,100 تومان

  خلاصه جامع و کاربردی مباحث بر اساس پرستاری داخلی جراحی برونر 2018
 29. بزودی
  10 %

  مرور جامع پرستاری سلامت جامعه DRS

  77,900تومان

  70,110 تومان

  کتاب سری مرور جامع پرستاری سلامت جامعه DRS
 30. ناموجود
  10 %

  مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS

  69,900تومان

  62,910 تومان

  کتاب سری مرور جامع پرستاری بهداشت مادر و نوزادان DRS
 31. موجود
  20 %

  مفاهیم پرستاری (داخلی و جراحی)

  60,000تومان

  48,000 تومان

  مفاهیم پرستاری (داخلی و جراحی)
 32. موجود
  20 %

  برونر سودارث ۲۰۱۸ جلد ۵ :ایمنی، ایدز، آلرژی و روماتولوژی( ۳۰ استاد )

  25,000تومان

  20,000 تومان

  برونر سودارث ۲۰۱۸ جلد ۵ :ایمنی، ایدز، آلرژی و روماتولوژی( ۳۰ استاد )
 33. موجود
  20 %

  برونر سودارث ۲۰۱۸ جلد ۶ :گوارش ۳۰ استاد

  35,000تومان

  28,000 تومان

  برونر سودارث ۲۰۱۸ جلد ۶ :گوارش ۳۰ استاد
 34. موجود
  20 %

  برونر سودارث ۲۰۱۸ جلد۷ :بیماری های کلیه و مجاری ادراری(۳۰ استاد)

  28,000تومان

  22,400 تومان

  برونر سودارث ۲۰۱۸ جلد۷ :بیماری های کلیه و مجاری ادراری(۳۰ استاد)
 35. موجود
  20 %

  برونر سودارث ۲۰۱۸ جلد ۹ :قلب و عروق( ۳۰ استاد)

  55,000تومان

  44,000 تومان

  برونر سودارث ۲۰۱۸ جلد ۹ :قلب و عروق( ۳۰ استاد)
 36. موجود
  20 %

  برونر سودارث ۲۰۱۸ جلد ۱۰ :بیماری های تنفس و تبادلات گازی (۳۰ استاد)

  50,000تومان

  40,000 تومان

  برونر سودارث ۲۰۱۸ جلد ۱۰ :بیماری های تنفس و تبادلات گازی (۳۰ استاد)
 37. موجود
  20 %

  برونر سودارث ۲۰۱۸ جلد ۱۱ :بیماریهای خون (۳۰ استاد)

  28,000تومان

  22,400 تومان

  برونر سودارث ۲۰۱۸ جلد ۱۱ :بیماریهای خون (۳۰ استاد)
 38. موجود
  20 %

  برونر سودارث ۲۰۱۸ جلد۱۲:غدد،کبد،واختلات متابولیکی(۳۰ استاد)

  48,000تومان

  38,400 تومان

  برونر سودارث ۲۰۱۸ جلد۱۲:غدد،کبد،واختلات متابولیکی(۳۰ استاد)
 39. موجود
  20 %

  برونر سودارث۲۰۱۸ جلد ۱۳ :اتاق عمل (۳۰ استاد)

  18,000تومان

  14,400 تومان

  برونر سودارث۲۰۱۸ جلد ۱۳ :اتاق عمل (۳۰ استاد)
 40. موجود
  20 %

  برونر سودارث ۲۰۱۸ جلد ۱۴ :اعصاب (شناخت- ادراکی)( ۳۰ استاد )

  50,000تومان

  40,000 تومان

  برونر سودارث ۲۰۱۸ جلد ۱۴ :اعصاب (شناخت- ادراکی)( ۳۰ استاد )
0