1. موجود
  15 %

  تغذیه در بیماری های گوارش و کبد

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تغذیه در بیماری های گوارش و کبد
 2. موجود
  15 %

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای علوم تغذیه از سال ۸۵ تا۹۴ با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی ETC

  23,000تومان

  19,550 تومان

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای علوم تغذیه از سال ۸۵ تا۹۴ با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی ETC
 3. موجود
  15 %

  ضروریات فیزیولوژی پزشکی

  80,000تومان

  68,000 تومان

  ضروریات فیزیولوژی پزشکی
 4. موجود
  15 %

  فیزیولوژی، آناتومی و نورولوژی سیستم بینائی

  80,000تومان

  68,000 تومان

  فیزیولوژی، آناتومی و نورولوژی سیستم بینائی
 5. موجود
  15 %

  خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون هال ۲۰۱۶

  60,000تومان

  51,000 تومان

  خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون هال ۲۰۱۶
 6. موجود
  15 %

  فیزیولوژی پزشکی گایتون ۲۰۱۶ جلد اول

  120,000تومان

  102,000 تومان

  فیزیولوژی پزشکی گایتون ۲۰۱۶ جلد اول
 7. موجود
  15 %

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد هماتولوژی از سال ۸۵ تا ۹۴ با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی ETC

  38,000تومان

  32,300 تومان

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد هماتولوژی از سال ۸۵ تا ۹۴ با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی ETC
 8. موجود
  15 %

  تتا راهنمای جامع تفسیر تست های آزمایشگاهی

  70,000تومان

  59,500 تومان

  تتا راهنمای جامع تفسیر تست های آزمایشگاهی
 9. موجود
  15 %

  ETC مجموعه آزمون های ارشد علوم پزشکی زبان انگلیسی از سال ۸۷ تا ۹۹ با ترجمه کامل تمام متون و سوالات

  164,000تومان

  139,400 تومان

  مجموعه آزمون های ارشد علوم پزشکی زبان انگلیسی از سال ۸۷ تا ۹۹ با ترجمه کامل تمام متون و سوالات - سری کتب ETC
 10. موجود
  15 %

  ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از سال ۸۷ تا ۹۶

  50,000تومان

  42,500 تومان

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از سال ۸۷ تا ۹۶ با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی ، مجموعه کتابهای ETC
 11. موجود
  15 %

  ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد آناتومی از سال ۸۴ تا ۹۶

  33,000تومان

  28,050 تومان

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد آناتومی از سال ۸۴ تا ۹۶ با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی، سری کتب ETC
 12. موجود
  15 %

  هماتولوژی عملی دیسی و لوئیس

  130,000تومان

  110,500 تومان

  هماتولوژی عملی دیسی و لوئیس
 13. موجود
  15 %

  زیست فناوری میکروبی راهنمای آزمایشگاهی برای سیستم های باکتریایی

  50,000تومان

  42,500 تومان

  زیست فناوری میکروبی راهنمای آزمایشگاهی برای سیستم های باکتریایی
 14. موجود
  15 %

  ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای جنین شناسی از سال ۸۴ تا ۹۴

  28,000تومان

  23,800 تومان

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای جنین شناسی از سال ۸۴ تا ۹۴ همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی مجموعه کتابهای ETC
 15. موجود
  15 %

  مبانی و روندهای عملی Real-Time PCR و وسترن بلات برای سنجش بیان ژن

  30,000تومان

  25,500 تومان

  مبانی و روندهای عملی Real-Time PCR و وسترن بلات برای سنجش بیان ژن
 16. موجود
  15 %

  کشت سلول های جانوری فرشنی راهنمای روش های پایه و کاربردهای تخصصی

  100,000تومان

  85,000 تومان

  کشت سلول های جانوری فرشنی راهنمای روش های پایه و کاربردهای تخصصی
 17. موجود
  15 %

  مبانی تئوری و عملی ویرایش ژنوم با استفاده از سیستم CRISPR-Cas

  35,000تومان

  29,750 تومان

  مبانی تئوری و عملی ویرایش ژنوم با استفاده از سیستم CRISPR-Cas
 18. موجود
  15 %

  مجموعه آزمون های دکترای بیوتکنولوژی پزشکی از سال ۹۲ تا ۹۶ با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی ETC

  15,000تومان

  12,750 تومان

  مجموعه آزمون های دکترای بیوتکنولوژی پزشکی از سال ۹۲ تا ۹۶ با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی ETC
 19. موجود
  15 %

  مجموعه سوالات دکتری بیوتکنولوژی پزشکی

  13,000تومان

  11,050 تومان

  مجموعه سوالات دکتری بیوتکنولوژی پزشکی
 20. موجود
  15 %

  مقدمه ای بر پروتئومیکس (اصول و کاربردها)

  55,000تومان

  46,750 تومان

  مقدمه ای بر پروتئومیکس (اصول و کاربردها)
 21. موجود
  15 %

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای انگل شناسی از سال ۸۶ تا ۹۵ با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی ETC

  40,000تومان

  34,000 تومان

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای انگل شناسی از سال ۸۶ تا ۹۵ با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی ETC
 22. موجود
  15 %

  مروری بر پاتوژنز قارچی

  16,000تومان

  13,600 تومان

  مروری بر پاتوژنز قارچی
 23. موجود
  15 %

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکتری قارچ شناسی پزشکی ۸۶ تا ۹۷ با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی ETC

  72,000تومان

  61,200 تومان

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکتری قارچ شناسی پزشکی ۸۶ تا ۹۷ با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی ETC
 24. موجود
  15 %

  ویروس شناسی پزشکی مورای ۲۰۱۶ ویرایش هفتم

  40,000تومان

  34,000 تومان

  ویروس شناسی پزشکی مورای ۲۰۱۶ ویرایش هفتم
 25. موجود
  15 %

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای ویروس شناسی پزشکی از سال ۸۰ تا ۹۵ به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی ETC

  92,000تومان

  78,200 تومان

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای ویروس شناسی پزشکی از سال ۸۰ تا ۹۵ به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی ETC
 26. موجود
  15 %

  ویروس شناسی پزشکی ( کلیات+سیستماتیک)

  25,000تومان

  21,250 تومان

  ویروس شناسی پزشکی ( کلیات+سیستماتیک)
 27. موجود
  15 %

  ویروس شناسی پزشکی زینسر

  50,000تومان

  42,500 تومان

  ویروس شناسی پزشکی زینسر
 28. موجود
  15 %

  ضروریات باکتری شناسی

  37,000تومان

  31,450 تومان

  ضروریات باکتری شناسی - مجموعه کتب جامع ضروریات ویژه آزمون های کارشناسی، ارشد و دکتری
 29. موجود
  15 %

  میکروب شناسی پزشکی مورای ۲۰۱۶

  70,000تومان

  59,500 تومان

  میکروب شناسی پزشکی مورای ۲۰۱۶
 30. موجود
  15 %

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده میکروب شناسی تاپلی و ویلسون ویژه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری

  24,000تومان

  20,400 تومان

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده میکروب شناسی تاپلی و ویلسون ویژه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری
 31. موجود
  15 %

  میکروبیولوژی خاک

  50,000تومان

  42,500 تومان

  میکروبیولوژی خاک
 32. موجود
  15 %

  ضروریات ایمونولوژی پزشکی

  46,000تومان

  39,100 تومان

  ضروریات ایمونولوژی پزشکی
0