1. موجود
  5 %

  چشم پزشکی عمومی

  110,000تومان

  104,500 تومان

  چشم پزشکی عمومی جوادی
 2. بزودی
  5 %

  Q-Bank چشم

  85,000تومان

  80,750 تومان

  Q-Bank چشم- سطر به سطر
 3. بزودی
  5 %

  Q-Bank زنان و مامایی

  110,000تومان

  104,500 تومان

  Q-Bank زنان و مامایی-سطر به سطر
 4. ناموجود
  5 %

  Q-Bank روماتولوژی

  150,000تومان

  142,500 تومان

  Q-Bank روماتولوژی- سطر به سطر
 5. ناموجود
  5 %

  Q-Bank ارتوپدی

  125,000تومان

  118,750 تومان

  Q-Bank ارتوپدی- سطر به سطر
 6. ناموجود
  5 %

  Q-Bank قلب و عروق (هاریسون 2018-سسیل 2016)

  120,000تومان

  114,000 تومان

  QB قلب و عروق (هاریسون 2018-سسیل 2016)
 7. ناموجود
  5 %

  Q-Bank گوارش و کبد (هاریسون 2018-سسیل 2016)

  150,000تومان

  142,500 تومان

  Q-Bank گوارش و کبد (هاریسون 2018-سسیل 2016)
 8. ناموجود
  5 %

  Q-Bank پوست

  135,000تومان

  128,250 تومان

  Q-Bank پوست
 9. ناموجود
  5 %

  Q-Bank خون و اُنکولوژی

  150,000تومان

  142,500 تومان

  Q-Bank خون و اُنکولوژی
 10. ناموجود
  5 %

  Q-Bank غدد و متابولیسم

  150,000تومان

  142,500 تومان

  Q-Bank غدد و متابولیسم
 11. ناموجود
  5 %

  Q-Bank ریه و مسمومیت

  150,000تومان

  142,500 تومان

  Q-Bank ریه و مسمومیت
 12. ناموجود
  5 %

  Q-Bank کلیه، آب و الکترولیت

  110,000تومان

  104,500 تومان

  Q-Bank کلیه، آب و الکترولیت
 13. ناموجود
  5 %

  آزمون های قطب های کشوری شهریور۹۷(مینور)

  150,000تومان

  142,500 تومان

  آزمون های قطب های کشوری شهریور۹۷(مینور)
 14. ناموجود
  5 %

  آزمون های قطب های کشوری اسفند۹۷(مینور)

  170,000تومان

  161,500 تومان

  آزمون های قطب های کشوری اسفند۹۷(مینور)
 15. بزودی
  5 %

  آزمون های قطب های کشوری اسفند۹۷(ماژور)

  170,000تومان

  161,500 تومان

  آزمون های قطب های کشوری اسفند۹۷(ماژور)
 16. ناموجود
  5 %

  ارتقاء و بورد داخلی (۹۷ و ۹۸)

  120,000تومان

  114,000 تومان

  ارتقاء و بورد داخلی (۹۷ و ۹۸)
 17. بزودی
  5 %

  آزمون های قطب های کشوری شهریور۹۸(ماژور)

  120,000تومان

  114,000 تومان

  آزمون های قطب های کشوری شهریور۹۸(ماژور)
 18. بزودی
  5 %

  آزمون های قطب های کشوری شهریور۹۸(مینور)

  175,000تومان

  166,250 تومان

  آزمون های قطب های کشوری شهریور۹۸(مینور)
 19. موجود
  5 %

  گایدلاین اخلاق پزشکی

  35,000تومان

  33,250 تومان

  گایدلاین اخلاق پزشکی
 20. موجود
  5 %

  گایدلاین مباحث تکمیلی اطفال

  135,000تومان

  128,250 تومان

  گایدلاین مباحث تکمیلی اطفال
 21. موجود
  5 %

  گایدلاین پوست

  140,000تومان

  133,000 تومان

  گایدلاین پوست
 22. موجود
  5 %

  گایدلاین چشم

  120,000تومان

  114,000 تومان

  گایدلاین چشم
 23. ناموجود
  5 %

  گایدلاین فارماکولوژی (کاتزونگ - ترور2013)

  150,000تومان

  142,500 تومان

  گایدلاین فارماکولوژی (کاتزونگ - ترور2013)
 24. موجود
  5 %

  گایدلاین رادیولوژی (آرمسترانگ 2013)

  150,000تومان

  142,500 تومان

  گایدلاین رادیولوژی (آرمسترانگ 2013)
 25. بزودی
  5 %

  گایدلاین زنان۲ (دنفورث + کارنت 2013)

  140,000تومان

  133,000 تومان

  گایدلاین زنان۲ (دنفورث + کارنت 2013)
 26. بزودی
  5 %

  گایدلاین زنان ۱ (دنفورث + کارنت 2013)

  140,000تومان

  133,000 تومان

  گایدلاین زنان ۱ (دنفورث + کارنت 2013)
 27. موجود
  5 %

  گایدلاین قلب (هاریسون 2018-سسیل 2016)

  180,000تومان

  171,000 تومان

  گایدلاین قلب (هاریسون 2018-سسیل 2016)
 28. بزودی
  5 %

  گایدلاین ارتوپدی

  160,000تومان

  152,000 تومان

  گایدلاین ارتوپدی
 29. موجود
  5 %

  گایدلاین گوارش (هاریسون 2018-سسیل 2016)

  180,000تومان

  171,000 تومان

  گایدلاین گوارش (هاریسون 2018-سسیل 2016)
 30. ناموجود
  5 %

  گایدلاین روماتولوژی(هاریسون 2018 +سسیل2016 )

  170,000تومان

  161,500 تومان

  گایدلاین روماتولوژی(هاریسون 2018 +سسیل2016 )
 31. موجود
  5 %

  گایدلاین کلیه(هاریسون 2018-سسیل 2016)

  180,000تومان

  171,000 تومان

  گایدلاین کلیه(هاریسون 2018-سسیل 2016)
 32. موجود
  5 %

  گایدلاین ریه (هاریسون 2018-سسیل 2016)

  180,000تومان

  171,000 تومان

  گایدلاین ریه (هاریسون 2018-سسیل 2016)
0