1. موجود
  20 %

  مسمومیت ها اصول، تشخیص و درمان مسمومیت ها

  49,500تومان

  39,600 تومان

  مسمومیت ها اصول، تشخیص و درمان مسمومیت ها
 2. موجود
  20 %

  ایمونولوژی و سرولوژی MLT

  34,000تومان

  27,200 تومان

  ایمونولوژی و سرولوژی MLT
 3. موجود
  20 %

  هماتولوژی و بانک خون MLT

  37,800تومان

  30,240 تومان

  هماتولوژی و بانک خون MLT
 4. موجود
  20 %

  بانک آزمون ژنتیک انسانی

  14,900تومان

  11,920 تومان

  بانک آزمون ژنتیک انسانی
 5. موجود
  20 %

  ضروریات فیزیولوژی پزشکی

  11,500تومان

  9,200 تومان

  ضروریات فیزیولوژی پزشکی
 6. موجود
  20 %

  اطلس خون شناسی

  49,800تومان

  39,840 تومان

  اطلس خون شناسی
 7. بزودی
  20 %

  اورژانسهای پزشکی(طب اورژانس)

  39,800تومان

  31,840 تومان

  اورژانسهای پزشکی(طب اورژانس)
 8. موجود
  20 %

  بیماری ها و اورژانس های چشم اصول تشخیص و درمان

  20,500تومان

  16,400 تومان

  بیماری ها و اورژانس های چشم اصول تشخیص و درمان
 9. موجود
  20 %

  PCR روشهای عملی در ازمایشگاه تشخیص طبی MLT

  17,900تومان

  14,320 تومان

  PCR روشهای عملی در ازمایشگاه تشخیص طبی MLT
 10. موجود
  20 %

  خواندن فوری الکتروکاردیوگرام

  45,000تومان

  36,000 تومان

  خواندن فوری الکتروکاردیوگرام
 11. موجود
  20 %

  کتاب جدول ترکیبات موادغذایی

  149,000تومان

  119,200 تومان

  کتاب جدول ترکیبات موادغذایی
 12. موجود
  20 %

  10 Minute بیماریهای شایع کودکان اصول،تشخیص و درمان

  39,000تومان

  31,200 تومان

  10 Minute بیماریهای شایع کودکان اصول،تشخیص و درمان
 13. موجود
  20 %

  ترجمه کامل و جامع ژنوم 4

  149,000تومان

  119,200 تومان

  ترجمه کامل و جامع ژنوم 4
 14. موجود
  20 %

  تجهیزات ازمایشگاهی MLT

  32,500تومان

  26,000 تومان

  تجهیزات ازمایشگاهی MLT
 15. موجود
  20 %

  سم شناسی شغلی

  120,000تومان

  96,000 تومان

  سم شناسی شغلی
 16. موجود
  20 %

  مهارت های عملی در علوم زیست ملکولی

  49,000تومان

  39,200 تومان

  کتاب مهارت های عملی در علوم زیست ملکولی مهارت ها و تکنیک های پایه تا پیشرفته در آزمایشگاه های ملکولی
 17. موجود
  20 %

  فرهنگ جامع و کاربردی اختصارات و اصطلاحات پزشکی BEST

  21,900تومان

  17,520 تومان

  فرهنگ جامع و کاربردی اختصارات و اصطلاحات پزشکی BEST
 18. موجود
  20 %

  اصول تغذیه کراوس 2016 جلد 3

  150,000تومان

  120,000 تومان

  اصول تغذیه کراوس 2016 جلد 3
 19. موجود
  20 %

  کشت سلول های جانوری تکنیک ها و روش های اساسی

  129,000تومان

  103,200 تومان

  کشت سلول های جانوری تکنیک ها و روش های اساسی
 20. موجود
  20 %

  فارماکولوژی آسان

  7,900تومان

  6,320 تومان

  فارماکولوژی
 21. موجود
  20 %

  فرهنگ جیبی داروهای ژنریک ایران به اضمام طبقه بندی دارویی

  48,000تومان

  38,400 تومان

  فرهنگ جیبی داروهای ژنریک ایران به اضمام طبقه بندی دارویی
 22. موجود
  20 %

  راهنمای معاینات بالینی و روش شرح حال گیری باربارا بیتز2017

  53,000تومان

  42,400 تومان

  راهنمای معاینات بالینی و روش شرح حال گیری باربارا بیتز2017
 23. موجود
  20 %

  میکروبیولوژی MLT

  54,000تومان

  43,200 تومان

  کتاب میکروبیولوژی MLT باکتری، ویروس، انگل و قارچ شناسی روشهای عملی درآزمایشگاه تشخیص طبی
 24. موجود
  20 %

  اصول تغذیه کراوس 2016 جلد 1

  120,000تومان

  96,000 تومان

  اصول تغذیه کراوس 2016 جلد 1
 25. موجود
  20 %

  اصول تغذیه کراوس 2016 جلد 2

  69,800تومان

  55,840 تومان

  اصول تغذیه کراوس 2016 جلد 2
 26. موجود
  20 %

  مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا 2018

  158,000تومان

  126,400 تومان

  مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا 2018
 27. موجود
  20 %

  آناتومی عمومی بر اساس آناتومی گری

  42,500تومان

  34,000 تومان

  آناتومی عمومی بر اساس آناتومی گری
 28. موجود
  20 %

  نسخه نویسی در مامایی

  24,900تومان

  19,920 تومان

  نسخه نویسی در مامایی
 29. موجود
  20 %

  برای کنکور انگل شناسی 4a

  35,900تومان

  28,720 تومان

  برای کنکور انگل شناسی 4a
 30. موجود
  20 %

  برای کنکور باکتری شناسی 3a

  27,500تومان

  22,000 تومان

  برای کنکور باکتری شناسی 3a
 31. موجود
  20 %

  برای کنکور ویروس شناسی 3b

  18,500تومان

  14,800 تومان

  برای کنکور ویروس شناسی 3b
 32. موجود
  20 %

  برای کنکور قارچ شناسی 4b

  24,900تومان

  19,920 تومان

  برای کنکور قارچ شناسی 4b
0