1. موجود
  20 %

  کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال جلد دوم 2021

  140,000تومان

  112,000 تومان

  کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال جلد دوم 2021
 2. موجود
  20 %

  کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال جلد اول 2021

  140,000تومان

  112,000 تومان

  کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال جلد اول 2021
 3. موجود
  20 %

  میکروب شناسی پزشکی هنری دیویدسون 2017

  55,900تومان

  44,720 تومان

  میکروب شناسی پزشکی هنری دیویدسون 2017
 4. بزودی
  20 %

  خلاصه بافت شناسی جان کوئیرا 2018

  49,800تومان

  39,840 تومان

  خلاصه بافت شناسی جان کوئیرا 2018
 5. موجود
  20 %

  چکیده بیماری های جنین و نوزاد فاناروف ۲۰۱۵ جلد دوم

  129,800تومان

  103,840 تومان

  چکیده بیماری های جنین و نوزاد فاناروف ۲۰۱۵ جلد دوم
 6. موجود
  20 %

  چکیده بیماری های جنین و نوزاد فاناروف ۲۰۱۵ جلد اول

  129,800تومان

  103,840 تومان

  چکیده بیماری های جنین و نوزاد فاناروف ۲۰۱۵ جلد اول
 7. موجود
  20 %

  اطلس خون شناسی

  16,800تومان

  13,440 تومان

  اطلس خون شناسی
 8. موجود
  20 %

  بافت شناسی جان کوئیرا 2018

  130,000تومان

  104,000 تومان

  بافت شناسی جان کوئیرا 2018
 9. موجود
  20 %

  اصول و کاربردهای Real-Time PCR

  29,800تومان

  23,840 تومان

  اصول و کاربردهای Real-Time PCR
 10. موجود
  20 %

  آموزش مبتنی بر تست از مجموعه کتابهای جمع بندی پیش کارورزی و دستیاری در 35 روز

  34,800تومان

  27,840 تومان

  آموزش مبتنی بر تست از مجموعه کتابهای جمع بندی پیش کارورزی و دستیاری در 35 روز
 11. موجود
  20 %

  زبان تخصصی آموزش مبتنی بر تست از مجموعه کتابهای جمع بندی علوم پایه در 20 روز

  19,800تومان

  15,840 تومان

  زبان تخصصی آموزش مبتنی بر تست از مجموعه کتابهای جمع بندی علوم پایه در 20 روز
 12. موجود
  20 %

  آموزش مبتنی بر تست اصول اپیدمیولوژی از مجموعه کتاب های جمع بندی علوم پایه در 20 روز

  29,800تومان

  23,840 تومان

  آموزش مبتنی بر تست اصول اپیدمیولوژی از مجموعه کتاب های جمع بندی علوم پایه در 20 روز
 13. موجود
  20 %

  آموزش مبتنی بر تست اصول خدمات سلامت از مجموعه کتاب های جمع بندی علوم پایه در 20 روز

  19,800تومان

  15,840 تومان

  آموزش مبتنی بر تست اصول خدمات سلامت از مجموعه کتاب های جمع بندی علوم پایه در 20 روز
 14. موجود
  20 %

  آموزش مبتنی بر تست قارچ شناسی از مجموعه کتاب های جمع بندی علوم پایه در 20 روز

  19,800تومان

  15,840 تومان

  آموزش مبتنی بر تست قارچ شناسی از مجموعه کتاب های جمع بندی علوم پایه در 20 روز
 15. موجود
  20 %

  آموزش مبتنی بر تست با کتری شناسی از مجموعه کتاب های جمع بندی علوم پایه در 20 روز

  24,800تومان

  19,840 تومان

  آموزش مبتنی بر تست با کتری شناسی از مجموعه کتاب های جمع بندی علوم پایه در 20 روز
 16. موجود
  20 %

  گنجینه سوالات قلب پیش کاروزی و دستیاری 96-98

  34,800تومان

  27,840 تومان

  گنجینه سوالات قلب پیش کاروزی و دستیاری 96-98
 17. موجود
  20 %

  گنجینه سوالات پزشکی اصول خدمات سلامت 95-98

  24,800تومان

  19,840 تومان

  گنجینه سوالات پزشکی اصول خدمات سلامت 95-98
 18. موجود
  20 %

  گنجینه سوالات پزشکی قارچ شناسی 95-98 تمامی قطب های آمایشی

  19,800تومان

  15,840 تومان

  گنجینه سوالات پزشکی قارچ شناسی 95-98 تمامی قطب های آمایشی
 19. موجود
  20 %

  گنجینه سوالات پزشکی باکتری شناسی 95-98 تمامی قطب های آمایشی

  34,800تومان

  27,840 تومان

  گنجینه سوالات پزشکی باکتری شناسی 95-98 تمامی قطب های آمایشی
 20. موجود
  20 %

  گنجینه سوالات پزشکی انگل شناسی و حشره شناسی 95-98 تمامی قطب های آمایشی

  34,800تومان

  27,840 تومان

  گنجینه سوالات پزشکی انگل شناسی و حشره شناسی 95-98 تمامی قطب های آمایشی
 21. موجود
  20 %

  مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی طبقه بندی شده آزمون های بورد و ارتقاء زنان98

  59,800تومان

  47,840 تومان

  مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی طبقه بندی شده آزمون های بورد و ارتقاء زنان98
 22. موجود
  20 %

  آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018

  65,000تومان

  52,000 تومان

  آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018
 23. موجود
  20 %

  مجموعه سوالات بورد و ارتقاء پریودانتیکس 96-97

  39,800تومان

  31,840 تومان

  مجموعه سوالات بورد و ارتقاء پریودانتیکس 96-97
 24. موجود
  20 %

  پروتزهای کلینیکی فکی-صورتی تیلور

  59,800تومان

  47,840 تومان

  پروتزهای کلینیکی فکی-صورتی تیلور
 25. موجود
  20 %

  Reform بانک سوالات آزمون های جامع علوم پایه پزشکی اصلاحات گزینه برتر شهریور97

  34,800تومان

  27,840 تومان

  Reform بانک سوالات آزمون های جامع علوم پایه پزشکی اصلاحات گزینه برتر شهریور97
 26. موجود
  20 %

  Reform بانک سوالات آزمون های جامع علوم پایه پزشکی اصلاحات گزینه برتر اردیبهشت 97

  34,800تومان

  27,840 تومان

  Reform بانک سوالات آزمون های جامع علوم پایه پزشکی اصلاحات گزینه برتر اردیبهشت 97
 27. موجود
  20 %

  گزینه یرتر علوم پایه شهریور 94 Reform

  9,800تومان

  7,840 تومان

  گزینه یرتر علوم پایه شهریور 94 Reform
 28. موجود
  20 %

  Reform بانک سوالات آزمون های جامع علوم پایه پزشکی اصلاحات گزینه برتر اسفند1396

  24,800تومان

  19,840 تومان

  Reform بانک سوالات آزمون های جامع علوم پایه پزشکی اصلاحات گزینه برتر اسفند1396
 29. موجود
  20 %

  Reform خلاصه دروس آزمون های علوم پایه پزشکی طرح نوین گزینه برتر نوین

  269,800تومان

  215,840 تومان

  Reform خلاصه دروس آزمون های علوم پایه پزشکی طرح نوین گزینه برتر نوین
 30. موجود
  20 %

  Reform بانک سوالات آزمون های جامع علوم پایه پزشکی اصلاحات گزینه برتر شهریور 96

  24,800تومان

  19,840 تومان

  Reform بانک سوالات آزمون های جامع علوم پایه پزشکی اصلاحات گزینه برتر شهریور 96
 31. موجود
  20 %

  Reform بانک سوالات آزمون های جامع علوم پایه پزشکی اصلاحات گزینه برتر آذر97

  34,800تومان

  27,840 تومان

  Reform بانک سوالات آزمون های جامع علوم پایه پزشکی اصلاحات گزینه برتر آذر97
 32. موجود
  20 %

  Reform بانک سوالات آزمون های جامع علوم پایه پزشکی اصلاحات گزینه برتر اسفند97

  34,800تومان

  27,840 تومان

  Reform بانک سوالات آزمون های جامع علوم پایه پزشکی اصلاحات گزینه برتر اسفند97
0