1. موجود
  10 %

  راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها همراه با مطالعات موردی بیمار مسموم

  198,000تومان

  178,200 تومان

  راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها همراه با مطالعات موردی بیمار مسموم
 2. موجود
  10 %

  سوال های رایج دارویی

  115,000تومان

  103,500 تومان

  سوال های رایج دارویی
 3. موجود
  10 %

  راهنمای بالینی دارو های روماتولوژی

  70,000تومان

  63,000 تومان

  راهنمای بالینی دارو های روماتولوژی
 4. موجود
  10 %

  آناتومی بالینی صورت در تزریق فیلر و سم بوتولونیوم

  195,000تومان

  175,500 تومان

  آناتومی بالینی صورت در تزریق فیلر و سم بوتولونیوم
 5. موجود
  10 %

  راهنمای تشخیص و درمان عوارض پوستی داروها

  50,000تومان

  45,000 تومان

  راهنمای تشخیص و درمان عوارض پوستی داروها
 6. موجود
  10 %

  راهنمای جامع کار در داروخانه

  250,000تومان

  225,000 تومان

  راهنمای جامع کار در داروخانه
 7. موجود
  10 %

  پروسیجرهای تشخیصی ودرمانی در اورژانس

  30,000تومان

  27,000 تومان

  پروسیجرهای تشخیصی ودرمانی در اورژانس
 8. موجود
  10 %

  اصول مشاوره وآموزش به بیمار با رویکرد مراقبت های دارویی

  65,000تومان

  58,500 تومان

  اصول مشاوره وآموزش به بیمار با رویکرد مراقبت های دارویی
 9. موجود
  10 %

  راهنمای خدمات بالینی داروسازان

  50,000تومان

  45,000 تومان

  راهنمای خدمات بالینی داروسازان
 10. موجود
  10 %

  میکروب شناسی تشخیصی بر اساس کتاب بیلی اسکات

  70,000تومان

  63,000 تومان

  میکروب شناسی تشخیصی بر اساس کتاب بیلی اسکات
 11. موجود
  10 %

  خود آزمون جامع درمان شناسی

  80,000تومان

  72,000 تومان

  خود آزمون جامع درمان شناسی
 12. موجود
  10 %

  راهنمای کاربردی علم و هنر لیفت با نخ

  195,000تومان

  175,500 تومان

  راهنمای کاربردی علم و هنر لیفت با نخ
 13. موجود
  10 %

  دستنامه تشخیص و درمان بیمار های پوست مو و زیبایی

  125,000تومان

  112,500 تومان

  دستنامه تشخیص و درمان بیمار های پوست مو و زیبایی
 14. موجود
  10 %

  بیماری های پوست هبیف تشخیص و درمان 2018

  180,000تومان

  162,000 تومان

  بیماری های پوست هبیف تشخیص و درمان 2018
 15. موجود
  10 %

  خواندن فوری الکترو کاردیوگرام

  98,000تومان

  88,200 تومان

  خواندن فوری الکترو کاردیوگرام
 16. موجود
  10 %

  درسنامه جامع داروسازی

  150,000تومان

  135,000 تومان

  درسنامه جامع داروسازی
 17. موجود
  10 %

  داروهای ژنریک ایران همراه با داروهای وارداتی و تک نسخه ای (با اقدامات پرستاری)

  118,000تومان

  106,200 تومان

  داروهای ژنریک ایران همراه با داروهای وارداتی و تک نسخه ای (با اقدامات پرستاری)
 18. ناموجود
  10 %

  ساخت داروهای ترکیبی

  95,000تومان

  85,500 تومان

  ساخت داروهای ترکیبی
 19. موجود
  10 %

  مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی کلیه و مجاری ادرار

  78,000تومان

  70,200 تومان

  مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی کلیه و مجاری ادرار
 20. موجود
  10 %

  راهنمای بالینی تجویز و مصرف منطقی داروهای بدون نسخه

  150,000تومان

  135,000 تومان

  راهنمای بالینی تجویز و مصرف منطقی داروهای بدون نسخه
 21. موجود
  10 %

  مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی عفونی

  115,000تومان

  103,500 تومان

  مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی عفونی
 22. موجود
  10 %

  مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی گوارش

  98,000تومان

  88,200 تومان

  مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی گوارش
 23. موجود
  10 %

  راهنمای کاربردی لایه برداری زیبایی و جوانسازی دارویی پوست

  195,000تومان

  175,500 تومان

  راهنمای کاربردی لایه برداری زیبایی و جوانسازی دارویی پوست
 24. موجود
  10 %

  راهنمای کاربردی تکنیک های تزریق زیبایی به همراه دو حلقه DVD آموزشی

  180,000تومان

  162,000 تومان

  راهنمای کاربردی تکنیک های تزریق زیبایی به همراه دو حلقه DVD آموزشی
 25. موجود
  10 %

  درسنامه جامع درمان شناسی (دو جلدی )

  498,000تومان

  448,200 تومان

  درسنامه جامع درمان شناسی (دو جلدی )
0