1. موجود
  15 %

  مبانی بافت شناسی

  40,000تومان

  34,000 تومان

  مبانی بافت شناسی
 2. موجود
  10 %

  اصول ژنتیک پزشکی امری

  130,000تومان

  117,000 تومان

  اصول ژنتیک پزشکی امری
 3. موجود
  15 %

  بافت شناسی جان کوئیرا ویرایش پانزدهم 2018

  140,000تومان

  119,000 تومان

  بافت شناسی جان کوئیرا ویرایش پانزدهم 2018
 4. موجود
  10 %

  رویان شناسی لانگمن 2019

  95,000تومان

  85,500 تومان

  رویان شناسی لانگمن 2019
 5. موجود
  10 %

  فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (جلد اول) 2021

  150,000تومان

  135,000 تومان

  فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (جلد اول) 2021
 6. موجود
  10 %

  چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون 2021

  95,000تومان

  85,500 تومان

  چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون 2021
 7. موجود
  10 %

  فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (جلد دوم)2021

  150,000تومان

  135,000 تومان

  فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (جلد دوم)2021
 8. موجود
  10 %

  فیزیولوژی دستگاه گوارش 2019

  32,000تومان

  28,800 تومان

  فیزیولوژی دستگاه گوارش 2019
 9. موجود
  10 %

  ایمونولوژی رویت

  99,000تومان

  89,100 تومان

  ایمونولوژی رویت
 10. موجود
  10 %

  ایمونولوژی پایه ابوالعباس 2020

  70,000تومان

  63,000 تومان

  ایمونولوژی پایه ابوالعباس 2020
 11. موجود
  10 %

  کرونا ویروس ( جنبه های بهداشتی ،تشخیصی و بالینی کووید-19)

  60,000تومان

  54,000 تومان

  کرونا ویروس ( جنبه های بهداشتی ،تشخیصی و بالینی کووید-19)
 12. موجود
  10 %

  میکروبیولوژی بلک جلد دوم

  80,000تومان

  72,000 تومان

  میکروبیولوژی بلک جلد دوم
 13. موجود
  10 %

  میکروبیولوژی بلک جلد اول

  80,000تومان

  72,000 تومان

  میکروبیولوژی بلک جلد اول
 14. ناموجود
  10 %

  میکروبیولوژی مواد غذایی در آزمایشگاه برای دانشجویان رشته های مرتبط

  25,000تومان

  22,500 تومان

  میکروبیولوژی مواد غذایی در آزمایشگاه برای دانشجویان رشته های مرتبط
 15. موجود
  10 %

  آناتومی گری برای دانشجویان (سر و گردن)2020

  130,000تومان

  117,000 تومان

  آناتومی گری برای دانشجویان (سر و گردن)2020
 16. موجود
  10 %

  یادگیری آناتومی

  80,000تومان

  72,000 تومان

  یادگیری آناتومی
 17. موجود
  15 %

  آناتومی بالینی اسنل (سروگردن)

  100,000تومان

  85,000 تومان

  آناتومی بالینی اسنل (سروگردن)
 18. موجود
  15 %

  آناتومی بالینی اسنل (اندام)

  120,000تومان

  102,000 تومان

  آناتومی بالینی اسنل (اندام)
 19. موجود
  15 %

  آناتومی بالینی اسنل (تنه)

  150,000تومان

  127,500 تومان

  آناتومی بالینی اسنل (تنه)
 20. موجود
  10 %

  آناتومی گری نورو آناتومی جلد چهارم 2020

  25,000تومان

  22,500 تومان

  آناتومی گری نورو آناتومی جلد چهارم 2020
 21. موجود
  10 %

  آناتومی گری اندام برای دانشجوبان 2020 (جلد دوم)

  90,000تومان

  81,000 تومان

  آناتومی گری اندام برای دانشجوبان 2020 (جلد دوم)
 22. موجود
  10 %

  آناتومی گری جلد اول تنه (چاپ دوم) 2020

  135,000تومان

  121,500 تومان

  آناتومی گری جلد اول تنه (چاپ دوم) 2020
 23. موجود
  15 %

  اطلس جیبی آناتومی نتر 2019

  40,000تومان

  34,000 تومان

  اطلس جیبی آناتومی نتر 2019
 24. ناموجود
  10 %

  بافت های بدن خود را بهتر بشناسیم (سرطان)

  20,000تومان

  18,000 تومان

  بافت های بدن خود را بهتر بشناسیم (سرطان)
 25. ناموجود
  10 %

  سمیولوژی بیماری های قلب و عروق

  35,000تومان

  31,500 تومان

  سمیولوژی بیماری های قلب و عروق
 26. ناموجود
  10 %

  تنها کتاب EKG در 7 روز 2019

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تنها کتاب EKG در 7 روز 2019
 27. موجود
  10 %

  35 سال گزارش صبحگاهی قلب

  50,000تومان

  45,000 تومان

  35 سال گزارش صبحگاهی قلب
 28. موجود
  10 %

  الکتروکاردیوگرافی در بیماران اورژانس و بخش مراقبت های ویژه

  50,000تومان

  45,000 تومان

  الکتروکاردیوگرافی در بیماران اورژانس و بخش مراقبت های ویژه
 29. موجود
  10 %

  نوروپلاستیسیتی

  20,000تومان

  18,000 تومان

  نوروپلاستیسیتی
0