1. موجود
  20 %

  ژنتیک بالینی نوین

  250,000تومان

  200,000 تومان

  کتاب ژنتیک بالینی نوین
 2. موجود
  20 %

  دندانپزشک خانواده دندانپزشکی به زبان ساده

  40,000تومان

  32,000 تومان

  کتاب دندانپزشک خانواده دندانپزشکی به زبان ساده
 3. موجود
  20 %

  رویکرد تشخیصی به شکایت‌های بالینی شایع در مراجعات پزشکی

  40,000تومان

  32,000 تومان

  کتاب رویکرد تشخیصی به شکایت‌های بالینی شایع در مراجعات پزشکی
 4. موجود
  20 %

  درمان شناسی بیماری های عمومی

  110,000تومان

  88,000 تومان

  کتاب درمان شناسی بیماری های عمومی
 5. موجود
  20 %

  ECG برای پزشکان اورژانس جلد دوم

  75,000تومان

  60,000 تومان

  کتاب ECG برای پزشکان اورژانس جلد دوم
 6. موجود
  20 %

  ECG برای پزشکان اورژانس جلد اول

  55,000تومان

  44,000 تومان

  کتابECG برای پزشکان اورژانس جلد اول
 7. موجود
  20 %

  دارودرمانی و تغذیه

  50,000تومان

  40,000 تومان

  کتاب دارودرمانی و تغذیه
 8. موجود
  20 %

  نکات ضروری در شکم حاد

  25,000تومان

  20,000 تومان

  نکات ضروری در شکم حاد
 9. موجود
  20 %

  کتاب جامع نسخه نویسی برای پزشکان

  80,000تومان

  64,000 تومان

  کتاب جامع نسخه نویسی برای پزشکان
 10. موجود
  20 %

  نسخه خوانی گام به گام حل تمرین تکنسین دارویی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  نسخه خوانی گام به گام حل تمرین تکنسین دارویی
 11. موجود
  20 %

  کتاب جامع نسخه پیچی در داروخانه

  99,000تومان

  79,200 تومان

  کتاب جامع نسخه پیچی در داروخانه
 12. موجود
  20 %

  آناتومی عمومی

  69,000تومان

  55,200 تومان

  کتاب آناتومی عمومی
 13. موجود
  20 %

  کتاب تک یاخته شناسی پزشکی

  110,000تومان

  88,000 تومان

  کتاب تک یاخته شناسی پزشکی ویرایش سوم
0