1. موجود
  20 %

  نکات ضروری در شکم حاد

  25,000تومان

  20,000 تومان

  نکات ضروری در شکم حاد
 2. موجود
  20 %

  کتاب جامع نسخه نویسی برای پزشکان

  80,000تومان

  64,000 تومان

  کتاب جامع نسخه نویسی برای پزشکان
 3. موجود
  20 %

  نسخه خوانی گام به گام حل تمرین تکنسین دارویی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  نسخه خوانی گام به گام حل تمرین تکنسین دارویی
 4. موجود
  20 %

  کتاب جامع نسخه پیچی در داروخانه

  99,000تومان

  79,200 تومان

  کتاب جامع نسخه پیچی در داروخانه
 5. موجود
  20 %

  آناتومی عمومی

  69,000تومان

  55,200 تومان

  کتاب آناتومی عمومی
 6. موجود
  20 %

  کتاب تک یاخته شناسی پزشکی

  110,000تومان

  88,000 تومان

  کتاب تک یاخته شناسی پزشکی ویرایش سوم
0