1. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات جراحی ارتوگناتیک نائینی 2017

  36,000تومان

  32,400 تومان

  DSQ مجموعه سوالات جراحی ارتوگناتیک نائینی 2017
 2. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات درمان اختلالات تمپومندیبولر و اکلوژن OKESON2013

  32,000تومان

  28,800 تومان

  DSQ مجموعه سوالات درمان اختلالات تمپومندیبولر و اکلوژن OKESON2013
 3. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات دندانپزشکی جامعه نگر

  18,000تومان

  16,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات دندانپزشکی جامعه نگر
 4. موجود
  10 %

  آموزش زبان انگلیسی دندانپزشکی (DELTA)

  58,000تومان

  52,200 تومان

  آموزش زبان انگلیسی دندانپزشکی (DELTA)
 5. موجود
  10 %

  مرجع دارو‌های دندانپزشکی ایران

  64,000تومان

  57,600 تومان

  مرجع دارو‌های دندانپزشکی ایران
 6. موجود
  10 %

  آناتومی و مورفولوژی دندان

  52,000تومان

  46,800 تومان

  آناتومی و مورفولوژی دندان
 7. موجود
  10 %

  آشنایی با داروهای پرکاربرد دندانپزشکی

  42,000تومان

  37,800 تومان

  آشنایی با داروهای پرکاربرد دندانپزشکی
 8. موجود
  10 %

  مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1398

  36,000تومان

  32,400 تومان

  مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1398
 9. موجود
  10 %

  Book Brief خلاصه کتاب بیماریهای دهان برکت 2015

  86,000تومان

  77,400 تومان

  Book Brief خلاصه کتاب بیماریهای دهان برکت 2015
 10. موجود
  10 %

  تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک (فالاس 2018)

  368,000تومان

  331,200 تومان

  تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک (فالاس 2018)
 11. موجود
  10 %

  BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء بیماری های دهان، فک و صورت (97-94)

  48,000تومان

  43,200 تومان

  BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء بیماری های دهان، فک و صورت (97-94)
 12. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی بیماری‌های دهان (برکت 2015)

  62,000تومان

  55,800 تومان

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی بیماری‌های دهان (برکت 2015)
 13. موجود
  10 %

  بیماری‌های دهان برکت 2015 - جلد دوم

  258,000تومان

  232,200 تومان

  بیماری‌های دهان برکت 2015 - جلد دوم
 14. موجود
  10 %

  بیماری‌های دهان برکت 2015 - جلد اول

  230,000تومان

  207,000 تومان

  بیماری‌های دهان برکت 2015 - جلد اول
 15. موجود
  10 %

  DSQ سوالات تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک (فالاس 2018)

  48,000تومان

  43,200 تومان

  DSQ سوالات تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک (فالاس 2018)
 16. موجود
  10 %

  Book Brief خلاصه کتاب تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک (فالاس 2018)

  38,000تومان

  34,200 تومان

  Book Brief خلاصه کتاب تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک (فالاس 2018)
 17. موجود
  10 %

  Book Brief خلاصه کتاب تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک (فالاس 2018) ضمیمه فصول 3 ، 24

  16,000تومان

  14,400 تومان

  Book Brief خلاصه کتاب تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک (فالاس 2018) ضمیمه فصول 3 ، 24
 18. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک (فالاس ۲۰۱۸) - ضمیمه فصول

  18,000تومان

  16,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک (فالاس ۲۰۱۸) - ضمیمه فصول
 19. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات بیماری های دهان(برکت ۲۰۱۵) ضمیمه

  38,000تومان

  34,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات بیماری های دهان(برکت ۲۰۱۵) ضمیمه
 20. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات سطح بندی شده پاتولوژی دهان،فک و صورت (نویل 2016)

  32,000تومان

  28,800 تومان

  DSQ مجموعه سوالات سطح بندی شده پاتولوژی دهان،فک و صورت (نویل 2016)
 21. موجود
  10 %

  پاتولوژی دهان،فک و صورت - نویل 2016 (جلد اول),رنگی

  220,000تومان

  198,000 تومان

  پاتولوژی دهان،فک و صورت - نویل 2016 (جلد اول),رنگی
 22. موجود
  10 %

  اطلس آسیب شناسی دهان، فک و صورت

  58,000تومان

  52,200 تومان

  اطلس آسیب شناسی دهان، فک و صورت
 23. موجود
  10 %

  پاتولوژی دهان،فک و صورت - نویل 2016 (جلد دوم),رنگی

  168,000تومان

  151,200 تومان

  پاتولوژی دهان،فک و صورت - نویل 2016 (جلد دوم),رنگی
 24. موجود
  10 %

  پاتولوژی دهان،فک و صورت نویل 2016 - جلد دوم (سیاه سفید)

  86,000تومان

  77,400 تومان

  پاتولوژی دهان،فک و صورت نویل 2016 - جلد دوم (سیاه سفید)
 25. موجود
  10 %

  پاتولوژی دهان،فک و صورت نویل 2016 - جلد اول (سیاه سفید)

  98,000تومان

  88,200 تومان

  پاتولوژی دهان،فک و صورت نویل 2016 - جلد اول (سیاه سفید)
 26. موجود
  10 %

  پاتولــوژی دهـان (رگــزی 2017)

  260,000تومان

  234,000 تومان

  پاتولــوژی دهـان (رگــزی 2017)
 27. موجود
  10 %

  GPS نکات طلایی پاتولوژی دهان، فک و صورت (نویل 2016)

  120,000تومان

  108,000 تومان

  GPS نکات طلایی پاتولوژی دهان، فک و صورت (نویل 2016)
 28. موجود
  10 %

  Book Brief خلاصه کتاب پاتولوژی دهان (رگزی 2017)

  42,000تومان

  37,800 تومان

  Book Brief خلاصه کتاب پاتولوژی دهان (رگزی 2017)
 29. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات رادیولوژی دهان، اصول و تفسیر (وایت و فارو2014)

  58,000تومان

  52,200 تومان

  DSQ مجموعه سوالات رادیولوژی دهان، اصول و تفسیر (وایت و فارو2014)
 30. موجود
  10 %

  DSQ مجموعه سوالات تشخیص افتراقی ضایعات دهان،فک و صورت (wood&Goaz)

  32,000تومان

  28,800 تومان

  DSQ مجموعه سوالات تشخیص افتراقی ضایعات دهان،فک و صورت (wood&Goaz)
 31. موجود
  10 %

  Book Brief خلاصه کتاب تشخیص افتراقی ضایعات دهان،فک و صورت (wood&Goaz)

  38,000تومان

  34,200 تومان

  Book Brief خلاصه کتاب تشخیص افتراقی ضایعات دهان،فک و صورت (wood&Goaz)
 32. موجود
  10 %

  رادیوگرافی دندان؛ اصول و تکنیک‌ها

  280,000تومان

  252,000 تومان

  رادیوگرافی دندان؛ اصول و تکنیک‌ها
0