1. موجود
  10 %

  هماتولوژی عملی (دیسی و لوئیس)

  88,000تومان

  79,200 تومان

  هماتولوژی عملی (دیسی و لوئیس)
 2. موجود
  10 %

  قارچ شناسی جامع پزشکی – چهاراستاد

  39,800تومان

  35,820 تومان

  قارچ شناسی جامع پزشکی – چهاراستاد(Topley Wilsons-Chester-Smith-Willard)
 3. موجود
  10 %

  درسنامه جامع مدارک پزشکی-خلاصه دروس-جلد1

  88,000تومان

  79,200 تومان

  درسنامه جامع مدارک پزشکی-خلاصه دروس-جلد1
 4. موجود
  10 %

  زیست شناسی سلولی و مولکولی (دنیای سلول)

  59,800تومان

  53,820 تومان

  زیست شناسی سلولی و مولکولی (دنیای سلول)
 5. موجود
  10 %

  درسنامه جامع علوم پایه دندانپزشکی – خلاصه دروس

  138,000تومان

  124,200 تومان

  درسنامه جامع علوم پایه دندانپزشکی – خلاصه دروس
 6. ناموجود
  10 %

  درسنامه جامع كارشناسی ارشد -صنايع غذايی

  59,800تومان

  53,820 تومان

  درسنامه جامع كارشناسی ارشد -صنايع غذايی
 7. موجود
  10 %

  درسنامه جامع مدارک پزشکی-آزمون های طبقه بندی شده- جلد2

  58,000تومان

  52,200 تومان

  درسنامه جامع مدارک پزشکی-آزمون های طبقه بندی شده- جلد2
 8. موجود
  10 %

  درسنامه جامع علوم پایه پزشکی ودندانپزشکی-مجموعه اول: دوره های اخیر2/1 (97-90)

  300,000تومان

  270,000 تومان

  درسنامه جامع علوم پایه پزشکی ودندانپزشکی-مجموعه اول: دوره های اخیر2/1 (97-90)
 9. موجود
  10 %

  درسنامه جامع علوم پایه داروسازی – خلاصه دروس -جلد1

  39,800تومان

  35,820 تومان

  درسنامه جامع علوم پایه داروسازی – خلاصه دروس -جلد1
 10. موجود
  10 %

  تكنيك‌های عملی درآزمايشگاه تشخيصی PAS-هماتولوژی جلد 3

  34,000تومان

  30,600 تومان

  تكنيك‌های عملی درآزمايشگاه تشخيصی PAS-هماتولوژی جلد 3
 11. موجود
  10 %

  تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- سرولوژی جلد 2

  42,500تومان

  38,250 تومان

  تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- سرولوژی جلد 2
 12. موجود
  10 %

  ایمونولوژی – چهاراستاد(Abbas-KUBY-Stites-Roitt)

  69,800تومان

  62,820 تومان

  ایمونولوژی – چهاراستاد(Abbas-KUBY-Stites-Roitt)
 13. موجود
  10 %

  مجموعه ضروريات و آزمونهاي مراجع علوم پايه 2E- فیزیولوژی

  59,800تومان

  53,820 تومان

  مجموعه ضروريات و آزمونهاي مراجع علوم پايه 2E- فیزیولوژی گایتون-گانونگ-لوی
 14. موجود
  10 %

  مجموعه ضروريات و آزمونهاي مراجع علوم پايه 2E- ايمونولوژي سلولي و مولكولي ابوالعباس

  49,800تومان

  44,820 تومان

  مجموعه ضروريات و آزمونهاي مراجع علوم پايه 2E- ايمونولوژي سلولي و مولكولي ابوالعباس
 15. موجود
  10 %

  مجموعه ضروريات و آزمونهاي مراجع علوم پايه 2E- بيوشيمي

  39,800تومان

  35,820 تومان

  مجموعه ضروريات و آزمونهاي مراجع علوم پايه 2E- بيوشيمي هارپر- دولين- لنينجر
 16. ناموجود
  10 %

  مجموعه ضروريات و آزمونهاي مراجع علوم پايه 2E- تغذیه و رژیم درمانی

  67,800تومان

  61,020 تومان

  مجموعه ضروريات و آزمونهاي مراجع علوم پايه 2E- تغذیه و رژیم درمانی
 17. موجود
  10 %

  مجموعه ضروريات و آزمون های مراجع علوم پايه 2E- اصول ميكروب‌شناسی

  34,800تومان

  31,320 تومان

  مجموعه ضروريات و آزمون های مراجع علوم پايه 2E- اصول ميكروب‌شناسی
 18. موجود
  10 %

  اورژانس های داخلی به انضمام اطلاعات دارويی

  36,800تومان

  33,120 تومان

  اورژانس های داخلی به انضمام اطلاعات دارويی
 19. موجود
  10 %

  درسنامه جامع علوم پایه پزشکی نوین میر-آزمونهای طبقه بندی شده(شهریورواسفند96-97)

  49,800تومان

  44,820 تومان

  درسنامه جامع علوم پایه پزشکی نوین میر-آزمونهای طبقه بندی شده(شهریورواسفند96-97)
 20. موجود
  10 %

  درسنامه جامع علوم پایه پزشکی – خلاصه دروس

  138,000تومان

  124,200 تومان

  درسنامه جامع علوم پایه پزشکی – خلاصه دروس
 21. موجود
  10 %

  درسنامه جامع قطبی علوم پایه پزشکی میر- 10قطب کشوری و دانشگاه آزاد

  82,500تومان

  74,250 تومان

  درسنامه جامع قطبی علوم پایه پزشکی میر- 10قطب کشوری و دانشگاه آزاد
 22. موجود
  10 %

  درسنامه جامع علوم پایه پزشکی نوین میر – خلاصه دروس

  138,000تومان

  124,200 تومان

  درسنامه جامع علوم پایه پزشکی نوین میر – خلاصه دروس
 23. موجود
  10 %

  جراحی فك و صورت نوين – پيترسون 2019

  210,000تومان

  189,000 تومان

  جراحی فك و صورت نوين – پيترسون 2019
0