1. موجود
  20 %

  بیوشیمی بالینی هنری- دیویدسون ۲۰۱۷

  75,000تومان

  60,000 تومان

  بیوشیمی بالینی هنری- دیویدسون ۲۰۱۷
 2. موجود
  20 %

  اصول تشخیص و مداخله تغذیه ای، تغذیه در دوران های زندگی کراوس ۲۰۱۷

  70,000تومان

  56,000 تومان

  اصول تشخیص و مداخله تغذیه ای، تغذیه در دوران های زندگی کراوس ۲۰۱۷
 3. موجود
  20 %

  کراوس ۲۰۱۷ (اصول تغذیه و رژیم درمانی)

  70,000تومان

  56,000 تومان

  کراوس ۲۰۱۷ (اصول تغذیه و رژیم درمانی)
 4. موجود
  20 %

  کراوس ۲۰۱۷ (اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای)

  40,000تومان

  32,000 تومان

  کراوس ۲۰۱۷ (اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای)
 5. موجود
  20 %

  اصول پایه میکروب شناسی با دیدگاه تشخیص

  70,000تومان

  56,000 تومان

  اصول پایه میکروب شناسی با دیدگاه تشخیص
 6. موجود
  20 %

  اصول پایه و کاربردهای بالینی الکتروفورز در میکروب شناسی پزشکی

  45,000تومان

  36,000 تومان

  اصول پایه و کاربردهای بالینی الکتروفورز در میکروب شناسی پزشکی
 7. موجود
  20 %

  اصول ژنتیک پزشکی امری ۲۰۱۷

  59,900تومان

  47,920 تومان

  اصول ژنتیک پزشکی امری ۲۰۱۷
 8. موجود
  20 %

  پروتکل های رایج در تحقیقات علوم پایه

  130,000تومان

  104,000 تومان

  پروتکل های رایج در تحقیقات علوم پایه
 9. موجود
  20 %

  آسیب شناسی پایه رابینز (عمومی )

  110,000تومان

  88,000 تومان

  آسیب شناسی پایه رابینز (عمومی )
 10. موجود
  20 %

  اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم ۲۰۱۸

  120,000تومان

  96,000 تومان

  اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم ۲۰۱۸
 11. موجود
  20 %

  اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول ۲۰۱۸

  80,000تومان

  64,000 تومان

  اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول ۲۰۱۸
 12. موجود
  20 %

  راهنمای معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارا بیتز ۲۰۱۷

  40,000تومان

  32,000 تومان

  راهنمای معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارا بیتز ۲۰۱۷
 13. موجود
  20 %

  معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارا بیتز ۲۰۱۷

  980,000تومان

  784,000 تومان

  معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارا بیتز ۲۰۱۷
 14. موجود
  20 %

  زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش ۲۰۱۶ جلد دوم

  90,000تومان

  72,000 تومان

  زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش ۲۰۱۶ جلد دوم
 15. موجود
  20 %

  زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش ۲۰۱۶ جلد اول

  90,000تومان

  72,000 تومان

  زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش ۲۰۱۶ جلد اول
 16. موجود
  20 %

  چکیده زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش ۲۰۱۶

  90,000تومان

  72,000 تومان

  چکیده زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش ۲۰۱۶
 17. موجود
  20 %

  مبانی و تکنیک های سی تی اسکن اسپیرال و مولتی اسلایس

  90,000تومان

  72,000 تومان

  مبانی و تکنیک های سی تی اسکن اسپیرال و مولتی اسلایس
 18. موجود
  20 %

  مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک

  180,000تومان

  144,000 تومان

  مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک
 19. موجود
  20 %

  کلون سازی ژن ها و بررسی DNA

  60,000تومان

  48,000 تومان

  کلون سازی ژن ها و بررسی DNA
 20. موجود
  20 %

  سلولهای بنیادی مزانشیمی در درمان سرطان

  50,000تومان

  40,000 تومان

  سلولهای بنیادی مزانشیمی در درمان سرطان
 21. موجود
  20 %

  سلولهای بنیادی پرتوان القایی در بیماریهای مغزی

  40,000تومان

  32,000 تومان

  سلولهای بنیادی پرتوان القایی در بیماریهای مغزی
 22. موجود
  20 %

  ویرایش هدفمند ژنوم از آزمایشگاه تا بالین با فناوری CRISPR/CAS

  55,000تومان

  44,000 تومان

  ویرایش هدفمند ژنوم از آزمایشگاه تا بالین با فناوری CRISPR/CAS
 23. موجود
  20 %

  فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال جلد دوم ۲۰۱۶

  65,000تومان

  52,000 تومان

  فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال جلد دوم ۲۰۱۶
 24. موجود
  20 %

  فیزیولوژی پزشکی گایتون هال جلد اول ۲۰۱۶

  65,000تومان

  52,000 تومان

  فیزیولوژی پزشکی گایتون هال جلد اول ۲۰۱۶
 25. موجود
  20 %

  اطلس رنگی بافت شناسی پزشکی

  30,000تومان

  24,000 تومان

  اطلس رنگی بافت شناسی پزشکی
 26. موجود
  20 %

  جنین شناسی لانگمن 2019,هارد

  90,000تومان

  72,000 تومان

  جنین شناسی لانگمن 2019,هارد
 27. موجود
  20 %

  راهنمای جامع آناتومی نتر

  60,000تومان

  48,000 تومان

  راهنمای جامع آناتومی نتر
 28. موجود
  20 %

  اطلس آناتومی گری

  50,000تومان

  40,000 تومان

  اطلس آناتومی گری
 29. موجود
  20 %

  آناتومی عمومی

  45,000تومان

  36,000 تومان

  آناتومی عمومی - قاسمی
 30. موجود
  20 %

  کالبد شناسی لگن و پرینه

  40,000تومان

  32,000 تومان

  کالبد شناسی لگن و پرینه
 31. موجود
  20 %

  آناتومی دستگاه عصبی مرکزی

  80,000تومان

  64,000 تومان

  آناتومی دستگاه عصبی مرکزی
 32. موجود
  20 %

  کتاب آناتومی گری برای دانشجویان 2020 - تنه

  120,000تومان

  96,000 تومان

  کتاب آناتومی گری برای دانشجویان 2020 - تنه
0