1. موجود
  20 %

  داروشناسی کاربردی

  60,000تومان

  48,000 تومان

  داروشناسی کاربردی
 2. موجود
  20 %

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده رشته دکتری داروسازی

  70,000تومان

  56,000 تومان

  مجموعه سوالات طبقه بندی شده رشته دکتری داروسازی
 3. موجود
  20 %

  باکتری شناسی تشخيصی. همراه با اطلس رنگی

  130,000تومان

  104,000 تومان

  باکتری شناسی تشخيصی. همراه با اطلس رنگی
 4. موجود
  20 %

  مبانی پزشکی هسته ای کاربرد (اسپکت)

  70,000تومان

  56,000 تومان

  مبانی پزشکی هسته ای کاربرد (اسپکت)
 5. موجود
  20 %

  مرجع کامل داروهای ژنریک ایران

  90,000تومان

  72,000 تومان

  مرجع کامل داروهای ژنریک ایران
 6. موجود
  20 %

  غشاء (ساختار، فرآیندها و پاتوفیزیولوژی)

  60,000تومان

  48,000 تومان

  غشاء (ساختار، فرآیندها و پاتوفیزیولوژی)
 7. موجود
  20 %

  فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن

  90,000تومان

  72,000 تومان

  فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن
 8. موجود
  20 %

  تکنیکهای MRI به همراه تصاویر آناتومی

  24,800تومان

  19,840 تومان

  تکنیکهای MRI به همراه تصاویر آناتومی
 9. موجود
  20 %

  تکنیک های پرتونگاری دست و پا

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تکنیک های پرتونگاری دست و پا
 10. موجود
  20 %

  تکنیک های پرتونگاری تنه و شکم

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تکنیک های پرتونگاری تنه و شکم
 11. موجود
  20 %

  تکنیک های پرتونگاری جمجمه و دستگاه گوارش

  70,000تومان

  56,000 تومان

  تکنیک های پرتونگاری جمجمه و دستگاه گوارش
 12. موجود
  20 %

  رادیولوژی برای رادیولوژیست جلد دوم

  150,000تومان

  120,000 تومان

  رادیولوژی برای رادیولوژیست جلد دوم
 13. موجود
  20 %

  رادیولوژی برای رادیولوژیست جلد اول

  150,000تومان

  120,000 تومان

  رادیولوژی برای رادیولوژیست جلد اول
 14. موجود
  20 %

  روشهای بررسی تصاويرراديوگرافی

  130,000تومان

  104,000 تومان

  روشهايی بررسی تصاويرراديوگرافی
 15. موجود
  20 %

  مبانی تفسیر تصاویر رادیولوژِی بادیدگاه بالینی

  130,000تومان

  104,000 تومان

  مبانی تفسیر تصاویر رادیولوژِی بادیدگاه بالینی
 16. تمام شده
  20 %

  تکنیک های سی تی اسکن و اصول کار در این بخش

  45,000تومان

  36,000 تومان

  تکنیک های سی تی اسکن و اصول کار در این بخش
 17. موجود
  20 %

  تشخیص و آشنایی با بیماریهای شایع کرمی در ایران

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تشخیص و آشنایی با بیماری های شایع کرمی در ایران
 18. موجود
  20 %

  کرم شناسی پزشکی مولر

  70,000تومان

  56,000 تومان

  کرم شناسی پزشکی مولر
 19. موجود
  20 %

  اطلس رنگی قارچ های بیماری زا

  40,000تومان

  32,000 تومان

  اطلس رنگی قارچ های بیماری زا
 20. موجود
  20 %

  اتوفاژی (نقش آن در سرطان و بیماری های عفونی)

  80,000تومان

  64,000 تومان

  اتوفاژی (نقش آن در سرطان و بیماری های عفونی)
 21. موجود
  20 %

  اصول کنترل کیفیت در آزمایشگاه بالینی -وستگارد

  80,000تومان

  64,000 تومان

  اصول کنترل کیفیت در آزمایشگاه بالینی -وستگارد
 22. موجود
  20 %

  روشهای عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  روشهای عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی
 23. موجود
  20 %

  تکنیک های نوین آزمایشگاهی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  تکنیک های نوین آزمایشگاهی
 24. موجود
  20 %

  کولیسیده ها

  50,000تومان

  40,000 تومان

  کولیسیده ها
 25. موجود
  20 %

  اصول وتفسيرآزمايشهای سرولوژی

  70,000تومان

  56,000 تومان

  اصول وتفسيرآزمايشهای سرولوژی پاکزاد
 26. موجود
  20 %

  ایمونوبیولوژی جنوی ۲۰۱۷ جلد دوم

  90,000تومان

  72,000 تومان

  ایمونوبیولوژی جنوی ۲۰۱۷ جلد دوم
 27. موجود
  20 %

  ایمونوبیولوژی جنوی ۲۰۱۷ جلد اول

  90,000تومان

  72,000 تومان

  ایمونوبیولوژی جنوی ۲۰۱۷ جلد اول
 28. موجود
  20 %

  ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی هنری- دیویدسون ۲۰۱۷

  65,000تومان

  52,000 تومان

  ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی هنری- دیویدسون ۲۰۱۷
 29. موجود
  20 %

  ادرار و دیگر مایعات بدن هنری- دیویدسون ۲۰۱۷

  35,000تومان

  28,000 تومان

  ادرار و دیگر مایعات بدن هنری- دیویدسون ۲۰۱۷
 30. موجود
  20 %

  مدیریت آزمایشگاه بالینی هنری دیویدسون ۲۰۱۷

  65,000تومان

  52,000 تومان

  مدیریت آزمایشگاه بالینی هنری دیویدسون ۲۰۱۷
 31. موجود
  20 %

  میکروب شناسی پزشکی هنری- دیویدسون ۲۰۱۷

  65,000تومان

  52,000 تومان

  میکروب شناسی پزشکی هنری- دیویدسون ۲۰۱۷
 32. موجود
  20 %

  خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری- دیویدسون ۲۰۱۷

  150,000تومان

  120,000 تومان

  خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری- دیویدسون ۲۰۱۷
0