1. موجود
  20 %

  گایتون,هال فیزیولوژی پزشکی ۲۰۲۱ جلد اول

  150,000تومان

  120,000 تومان

  گایتون,هال فیزیولوژی پزشکی ۲۰۲۱ جلد اول
 2. موجود
  20 %

  علوم اعصاب بالينی, مبانی اختلالات نورودجنراتيو و سايکولوژيک

  170,000تومان

  136,000 تومان

  علوم اعصاب بالينی, مبانی اختلالات نورودجنراتيو و سايکولوژيک
 3. موجود
  20 %

  میکروب شناسی پزشکی مواری باکتری شناسی

  120,000تومان

  96,000 تومان

  میکروب شناسی پزشکی مواری باکتری شناسی
 4. موجود
  20 %

  باکتری های بیماری زا

  70,000تومان

  56,000 تومان

  باکتری های بیماری زا
 5. موجود
  20 %

  تشخیص، مراقبت و مهارتهای پرستاری (در بیماریهای داخلی و جراحی)

  90,000تومان

  72,000 تومان

  تشخیص، مراقبت و مهارتهای پرستاری (در بیماریهای داخلی و جراحی)
 6. موجود
  20 %

  فاناروف ۲۰۲۰,جلد دوم , مروری بر طب نوزادی – پیرامون نوزادی , بیماری های جنین و نوزاد

  290,000تومان

  232,000 تومان

  فاناروف ۲۰۲۰,جلد دوم , مروری بر طب نوزادی – پیرامون نوزادی , بیماری های جنین و نوزاد
 7. موجود
  20 %

  عفونت ناشی از ویروس پاپیلومای انسانی

  45,000تومان

  36,000 تومان

  عفونت ناشی از ویروس پاپیلومای انسانی
 8. موجود
  20 %

  سیاست و سیاست گذاری در پرستاری و مراقبت سلامت ۲ جلدی

  320,000تومان

  256,000 تومان

  سیاست و سیاست گذاری در پرستاری و مراقبت سلامت ۲ جلدی
 9. موجود
  20 %

  medical terminology An Illustrated guide 9th 2021/هارد

  120,000تومان

  96,000 تومان

  medical terminology An Illustrated guide 9th 2021/هارد
 10. موجود
  20 %

  مهارت های پرستاری در فوریتها

  70,000تومان

  56,000 تومان

  مهارت های پرستاری در فوریتها
 11. موجود
  20 %

  مدیریت نوین زخم و استومی

  45,000تومان

  36,000 تومان

  مدیریت نوین زخم و استومی,با تکیه بر نکات کاربردی در سالمندان و بیماری های مزمن
 12. موجود
  20 %

  مدیریت شوک,با تکیه بر نکات کاربردی در اورژانس های حاد پزشکی

  30,000تومان

  24,000 تومان

  مدیریت شوک,با تکیه بر نکات کاربردی در اورژانس های حاد پزشکی
 13. موجود
  20 %

  مراقبتهای ویژه در CCU,ICU, دیالیز

  90,000تومان

  72,000 تومان

  مراقبتهای ویژه در CCU,ICU, دیالیز,با نگاهی اجمالی به بیماری های قلب,ریه و کلیه
 14. موجود
  20 %

  نکات بالینی هموویژلانس با تکیه بر پروتکل های ویژه مراقبتی

  30,000تومان

  24,000 تومان

  نکات بالینی هموویژلانس با تکیه بر پروتکل های ویژه مراقبتی
 15. موجود
  20 %

  کتاب کار علوم رادیولوژی برای تکنولوژیستها. بوشانگ 2017

  130,000تومان

  104,000 تومان

  کتاب کار علوم رادیولوژی برای تکنولوژیستها
 16. موجود
  20 %

  آشنایی با دانش رادیولوژی برای دانشجویان اتاق عمل و پرستاری

  90,000تومان

  72,000 تومان

  آشنایی با دانش رادیولوژی برای دانشجویان اتاق عمل و پرستاری
 17. موجود
  20 %

  اصول مهارتهای بالینی با تکیه بر مبانی ایمنی بیمار

  120,000تومان

  96,000 تومان

  اصول مهارتهای بالینی با تکیه بر مبانی ایمنی بیمار
 18. موجود
  20 %

  داروهای بالینی پرستاری و مامایی

  80,000تومان

  64,000 تومان

  داروهای بالینی پرستاری و مامایی
 19. موجود
  20 %

  مروری سریع بر پرستاری جراحی قلب

  60,000تومان

  48,000 تومان

  مروری سریع بر پرستاری جراحی قلب
 20. موجود
  20 %

  اخلاق حرفه ای در پرستاری بالینی

  30,000تومان

  24,000 تومان

  اخلاق حرفه ای در پرستاری بالینی
 21. موجود
  20 %

  جنین شناسی لانگمن 2019,شومیز

  85,000تومان

  68,000 تومان

  جنین شناسی لانگمن 2019,شومیز
 22. موجود
  20 %

  کتاب گاید لاین مبانی فیزیک و تکنیک های توموگرافی کامپیوتری CT.Scan

  90,000تومان

  72,000 تومان

  کتاب گاید لاین مبانی فیزیک و تکنیک های توموگرافی کامپیوتری CT.Scan
 23. موجود
  20 %

  ویروس های انکولیتیک,راهکارهای نوین برای درمان سرطان

  150,000تومان

  120,000 تومان

  ویروس های انکولیتیک,راهکارهای نوین برای درمان سرطان
 24. موجود
  5 %

  کتاب ORDER بیماریهای داخلی

  130,000تومان

  123,500 تومان

  کتاب ORDER بیماریهای داخلی
 25. موجود
  20 %

  کتاب 20 آزمون شبیه سازی مبانی مراقبتهای پرستاری

  130,000تومان

  104,000 تومان

  کتاب 20 آزمون شبیه سازی مبانی مراقبتهای پرستاری
 26. موجود
  0 %

  فایل آزمون استخدامی قراردادی کار معین وزارت بهداشت تکنولوژی پرتوشناسی 24-7-99

  20,000 تومان

  فایل آزمون استخدامی قراردادی کار معین وزارت بهداشت تکنولوژی پرتوشناسی 24-7-99
 27. موجود
  20 %

  مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی براساس جراحی لارنس 2019,جلد دوم

  110,000تومان

  88,000 تومان

  مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی براساس جراحی لارنس 2019,جلد دوم
 28. موجود
  20 %

  مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی براساس جراحی لارنس 2019,جلد اول

  110,000تومان

  88,000 تومان

  مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی براساس جراحی لارنس 2019,جلد اول
 29. موجود
  20 %

  راهنمای جامع ترمینولوژی کوهن 2021

  45,000تومان

  36,000 تومان

  راهنمای جامع ترمینولوژی کوهن 2021
 30. موجود
  20 %

  تکنیک های عملی ویژه پرستاران بخش اطفال

  24,800تومان

  19,840 تومان

  تکنیک های عملی ویژه پرستاران بخش اطفال
 31. موجود
  10 %

  مدیریت بیماری های پوست,زخم و سوختگی

  45,000تومان

  40,500 تومان

  مدیریت بیماری های پوست,زخم و سوختگی با نگاهی ویژه به پانسمان های نوین
 32. موجود
  20 %

  فاناروف 2020,جلد اول , مروری بر طب نوزادی - پیرامون نوزادی , بیماری های جنین و نوزاد

  290,000تومان

  232,000 تومان

  فاناروف 2020,جلد اول , مروری بر طب نوزادی - پیرامون نوزادی , بیماری های جنین و نوزاد
0